Mountain hiking in the Stołowe Mountains National Park

Authors

  • Mateusz Rogowski Adam Mickiewicz University, Poznan, Department of Tourism and Recreation

DOI:

https://doi.org/10.1515/tour-2017-0017

Keywords:

hiking, Stołowe Mountains National Park, tourist motivations and preferences

Abstract

In recent years the Stołowe Mountains National Park has become an increasingly popular destination for the purposes of mountain tourism. Such tourism takes different forms throughout the year, but the most common is hiking. Its continuing popularity results from the close contact with nature it provides, along with the possibility of active leisure pursuits and exploration. The aim of the study is to describe the motivations, preferences and leisure behaviours of hiking tourists who visit the Stołowe Mountains National Park, through survey-based research in 2015 and 2016. The study will highlight the relationship between the respondents’ characteristics and their motivations, preferences and behaviour, to identify the main kinds of tourists.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BABBIE E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

CZOCHAŃSKI J.T., 2002, Turystyka w Tatrzańskim Parku Narodowym, [in:] J. Partyka (ed.), Użytkowanie turystycznego parków narodowych, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 386-403.
Google Scholar

CZOCHAŃSKI J.T., SZYDAROWSKI W., 2000, Diagnoza stanu i zróżnicowanie przestrzenno-czasowe użytkowania szlaków turystycznych w TPN, [in:] J.T. Czochański, D. Borowiak (eds.), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 207-228.
Google Scholar

FARON M., KOCHAN A., LISZKA J., 2012, Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pp. 52-62.
Google Scholar

FĄK T., JARECKA P., 2014, Czynniki warunkujące uprawianie górskiej turystyki kwalifikowanej w subregionie Karkonoszy i Gór Izerskich na podstawie opinii badanych turystów, [in:] P. Zarzycki (ed.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, Studia i Monografie, 120, AWF Wrocław.
Google Scholar

GONDA-SOROCZYŃSKA E., 2010, Potencjał Karpacz jako ośrodka całorocznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, Ekonomiczne problemy usług, 52, pp. 69-82.
Google Scholar

GRABOWSKI H., 2013, Wykłady z metodologii badań empirycznych, Dla studentów turystyki i rekreacji, Wyd. Impuls, Kraków.
Google Scholar

HIBNER J., 2012, Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach, Problemy Ekologii Krajobrazu. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, XXXIV, pp. 41-47.
Google Scholar

HIBNER J., 2013, Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci „Człowiek i Biosfera”, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2013, pp. 73-88.
Google Scholar

HIBNER J., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu – metody i problemy badawcze, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 2., Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Google Scholar

JASTRZĘBSKI C., 2009, Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4(23).
Google Scholar

LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geografia turystyki Polski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

MARTIN C., TŘEBICKY V., 2000, Monitoring of tourism exploitation and management of the Krkonoše national park, Opera Corcontica, 37, pp. 628-638.
Google Scholar

MICHALCZAK W., WOJCIERSKA L., 2014, Turystyka w Karpaczu w ostatnim dziesięcioleciu w badaniach własnych i według opinii turystów, [in:] P. Zarzycki (ed.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, Studia i Monografie, 120, AWF, Wrocław.
Google Scholar

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2016, Mountain hiking in Tatra National Park/Turystyka piesza górska w Tatrzańskim Parku Narodowym, Tourism/Turyzm, 26/1, pp. 71-78, 73-81. Ochrona Środowiska, 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 270.
Google Scholar

POCIASK-KARTECZKA J., BAŚCIK M., CZUBERNAT S., 2007, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993-2005, [in:] W. Kurek, M. Mika (eds), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, IGiGP, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, pp. 271-279.
Google Scholar

PRĘDKI R., 2012, Ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2009-2011, Roczniki Bieszczadzkie 2012 (20), pp. 358-377.
Google Scholar

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2008, Cechy ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych i ich przemiany w okresie dziesięcioletnim w świetle badań ankietowych, Turystyka i Rekreacja, AWF, Warszawa, pp. 19-28.
Google Scholar

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2009, Źródła informacji o terenie wykorzystywane przez turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych, [in:] M.K. Leniartek (red.), Terra incognita w turystyce, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, pp. 353-367.
Google Scholar

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2014, Zróżnicowanie cech osób wędrujących w sezonie bezśnieżnym po górach średnich i niskich w Polsce na przykładzie turystów odwiedzających wybrane parki narodowe, [in:] P. Zarzycki, J. Grobelny (red.), Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, Studia i Monografie, 118, AWF, Wrocław.
Google Scholar

ROGOWSKI M., 2015, Preferencje turystów w polskich Karkonoszach jako podstawa tworzenia produktu turystycznego obszaru, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, pp. 152-163.
Google Scholar

ROGOWSKI M., MAŁEK B, 2016, Monitoring ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych, [in:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, Z. Młynarczyk A. Zajadacz (eds.), Turystyka i Rekreacja, Studia i Prace, 18, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, pp. 79-97.
Google Scholar

SEMCZUK M., 2012, Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym, Ochrona Beskidów Zachodnich, 4, pp. 98-110.
Google Scholar

SEMCZUK M., MAJEWSKI K., GIL A. 2014, Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym, Ochrona Beskidów Zachodnich, 5, pp. 47-60.
Google Scholar

UŚCIŃSKI S., 2017, Motywy i preferencje turystów odwiedzających Błędne Skały i Szczeliniec Wielki, typescript of license work, Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Google Scholar

WARCHOLIK W., SEMCZUK M., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, Prace Komisji Geografii Przemysłu, 18, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

WIENIAWSKA B., 2004, Socjologiczna analiza ruchu turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, Opera Corcontica, 41, pp. 537-544.
Google Scholar

WIENIAWSKA-RAJ B. 2007, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, [in:] J. Štursa, R. Knapik (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen, 2006, Svoboda n. Úpou, Opera Corcontica, 44, pp. 593-602.
Google Scholar

WIENIAWSKA-RAJ B. 2010, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, Opera Corcontica, 47 (supl. 1), pp. 269-276.
Google Scholar

WYRZYKOWSKI J. 1986, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, 935, Studia Geograficzne, XLIV, Wrocław.
Google Scholar

ZARZYCKI P., GROBELNY J., WEISNER W., 2010, Górskie schroniska a potencjał turystyczny Karkonoszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590: Ekonomiczne Problemy Usług, 52, pp. 295-306.
Google Scholar

ŻYTO A., MARTYN M., ZWIERZ M., UŚCIŃSKI S., ROGOWSKI M., 2017, Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych – charakterystyka głównych motywów i preferencji, [in:] K. Listwan-Franczak, J. Liro, P. Krąż, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-12-30

How to Cite

Rogowski, M. (2017). Mountain hiking in the Stołowe Mountains National Park. Turyzm/Tourism, 27(2), 89-97. https://doi.org/10.1515/tour-2017-0017

Issue

Section

Articles