The identification of internal and external attractiveness factors for water parks as tourist destination products

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.32.1.02

Keywords:

tourist product, systemic product, water parks, aquaparks, tourist attractions

Abstract

The aim of the article is to indicate the key issues in water park management, taking into account internal and external conditions of their attractiveness as tourist destination products using the example of Śląskie (Silesian) Voivodeship. In order to achieve this, market analysis of water parks in Poland was undertaken, as well as analyses and syntheses from a questionnaire (especially with regard to theoretical aspects), reports and other studies on themed parks in the strict sense of water parks both worldwide and in Poland, with particular emphasis on Śląskie Voivodeship. The research described in the article indicates a wide spectrum of factors for water park attractiveness as tourist products of settlements and regions. The authors, after market analysis and customer opinions expressed on internet portals devoted to water parks (including ParkiWodne.pl and posted on Google.com), divide these factors into internal (depending on the administration of the facility) and external (on which the administration of the facility has no influence) which are essential for the attractiveness of water parks. Research and inference focus on identifying the attractiveness factors for water parks not only as places for active leisure for both residents and visitors, but as places that are particularly capital-intensive during construction and maintenance. The analyzed conditions for the functioning and development of water parks can be used by their managers and as a regional tourist product to prepare and carry out marketing research taking into account the specificity of their operation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agha, N. (2011). The economic impact of stadiums and teams. Journal of Sports Economics, 14 (3), 227–252. https://doi.org/10.1177/1527002511422939
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1527002511422939

Barczak, M., Grzeszczak, S. (2016). Konkurencja i kooperacja interesariuszy klastra na rzecz rozwoju turystyki. Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 16, 33–46.
Google Scholar

Berbeka, J. (2018). Konsumpcja oparta na doznaniach i wiedzy – analiza zachowań konsumentów na rynku aktywnej turystyki sportowej. Handel Wewnętrzny, 3 (374), 48–58.
Google Scholar

Borowiecka, M. (2017). Oferta rekreacyjna wybranych parków wodnych w Polsce. Warsztaty z Geografii Turyzmu, 8 (1), 23–34. https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2544-7440.01.03

Chudy, W. (2013). Infrastruktura sportowo-rekreacyjna warunkiem rozwoju aktywności rekreacyjnej społeczeństwa na przykładzie województwa małopolskiego i śląskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3 (1), 195–204.
Google Scholar

Cieślikowski, K. (2019). Rola bezpieczeństwa w zarządzaniu produktem turystycznym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20 (2), 25–38.
Google Scholar

Cieślikowski, K., Żemła, M. (2002). Pozycjonowanie obszaru recepcji turystycznej z wykorzystaniem map percepcji. Marketing i Rynek, 2, 20–26.
Google Scholar

De Groote, P. (2010). Globalisation of commercial theme parks case: The Walt Disney Company. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 4 (5–6), 15–22. https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2010/5-6/2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.19041/APSTRACT/2010/5-6/2

Google Maps (2021). Retrieved from: https://www.parkiwodne.pl/mapka (19.09.2021).
Google Scholar

Grupa BST (2018). Ocena realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty odnoszących się do spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Raport końcowy. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Google Scholar

GUS (2021). Retrieved from: https://stat.gov.pl/ (20.08.2021). EWA. European Waterpark Association (2021a). Retrieved from: https://www.european-waterparks.com (21.09.2021).
Google Scholar

EWA. European Waterpark Association (2021b). Retrieved from: https://www.ewa.info (20.09.2021).
Google Scholar

IAAPA. The Global Association for the Attraction Industry (2021). Retrieved from: https://www.iaapa.org (20.09.2021).
Google Scholar

Jafari, J. (2000). Encyclopedia of Tourism. London–New York: Routledge.
Google Scholar

Jolliffe, L. (2000). Theme parks as flagship attractions in peripheral areas. Annals of Tourism Research, 27 (1), 250–252.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00048-1

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE.
Google Scholar

KOKiS – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (2019). Park Wodny – funkcjonowanie, koszty, inwestycje, oferta. Materiały na Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. Tychy: RCGW SA. Retrieved from: https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&d=1&id=456521 (20.09.2021).
Google Scholar

Kotler, P. (1980). Principles of marketing. Englewood Clifs–New Jersey: Prentice-Hall.
Google Scholar

Kruczek, Z. (2011). Amusement parks as flagship tourist attractions. Development and globalization. Economic Review of Tourism, 3, 156–163.
Google Scholar

Kruczek, Z. (2012). Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja. Turystyka Kulturowa, 3, 29–40.
Google Scholar

Łukaszewski, B. (2020). Czas wolny Polaków w kontekście potencjału turystycznego. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1 (25), 139–157.
Google Scholar

Maciąg, J., Kantyka, J., Prawelska-Skrzypek, G. (2018). Zarządzanie jakością usług rekreacyjnych w mieście i gminie. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Marcisz, S. (2021). Wodny Park Tychy. Opinie. Retrieved from: https://www.google.com/search?q=wodny+park+tychy+opinie&client=firefox-b-d&ei=yyWKYseNJIKSwPAP1OWU2AY&ved=0ahUKEwiHn9e5h_P3AhUCCRAIHdQyBWsQ4dUDCA0&uact=5&oq=wodny+park+tychy+opinie&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAeEBZKBAhBGAFKBAhGGABQvwVYvwVg8QZoAXAAeACAAVKIAVKSAQExmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz#lrd=0x4716b7fe11be5f19:0x512-330b4a79847d4,1, (10.10.2021).
Google Scholar

Middleton, V. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PAPT.
Google Scholar

Mossberg, L. (2007). A marketing approach to the tourist experience. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7 (1), 59–74. https://doi.org/10.1080/15022250701231915
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/15022250701231915

Niezgoda, A. (2013a). Prosument na rynku turystycznym – próba zdefiniowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, 203–210.
Google Scholar

Niezgoda, A. (2013b). Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań. Folia Turistica, 28 (1), 91–106.
Google Scholar

Nowacki, M. (2014). Obecne tendencje w rozwoju atrakcji turystycznych. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 45, 185–195.
Google Scholar

Panasiuk, A. (2019). Produkt turystyczny. Pojęcie, struktura, uwarunkowania kreowania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20 (2), 11–24.
Google Scholar

ParkiWodne.pl (2021). Retrieved from: https://www.parkiwodne.pl/ (10.09.2021).
Google Scholar

Parkmania.pl (2021). Retrieved from: https://www.parkmania.pl/ (10.09.2021).
Google Scholar

Parzych, K., Gotowski, R. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne i rola parków wodnych w rekreacji czynnej Polaków. Journal of Health Sciences, 3 (14), 372–382.
Google Scholar

Pierścionek, Z. (2001). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pine, B.J., Gilmore, J.H. (1999). The experience economy, work is theatre and every business a stage. Boston: Harvard Business School Press.
Google Scholar

Rapacz, A. (2001). Parki wodne elementem wzbogacającym ofertę turystyczną obszaru. In: A. Rapacz (ed.), Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania (pp. 57–70). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Google Scholar

Rapacz, A. (2007). Przedsiębiorstwo turystyczne. Warszawa: Difin. Rupik, K. (2010). Prosument w procesie planowania marketingowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 608 (15), 331–332.
Google Scholar

Stasiak, A. (2013). Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 23 (1), 29–38. https://doi.org/10.2478/tour-2013-0003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.23.1.03

Stasiak, A. (2019). Przestrzeń turystyczna jako przestrzeń doświadczeń. Prace i Studia Geograficzne, 64 (1), 61–87.
Google Scholar

Suntago Park of Poland (2021). Retrieved from: https://parkofpoland.com (20.09.2021).
Google Scholar

Themed Entertainment Association – TEA (2021). Retrieved from: https://aecom.com/theme-index (11.09.2021).
Google Scholar

Uchwała nr PR.0007.94.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2019 r.
Google Scholar

Vedos (2022). Wodny Park Tychy. Opinie. Retrieved from: https://www.google.com/search?q=wodny+park+tychy+opinie&client=firefox-b-d&ei=yyWKYseNJIKSwPAP1OWU2AY&ved=0ahUKEwiHn9e5h_P3AhUCCRAIHdQyBWsQ4dUDCA0&uact=5&oq=wodny+park+tychy+opinie&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAeEBZKBAhBGAFKBAhGGABQvwVYvwVg8QZoAXAAeACAAVKIAVKSAQExmAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz#lrd=0x4716b7fe11be5f19:0x512-330b4a79847d4,1, (10.03.2022).
Google Scholar

Wodny Park Tychy (2020). Retrieved from: https://www.wodnypark.tychy.pl (20.02.2020).
Google Scholar

WSJP (2021). Park wodny. Retrieved from: https://wsjp.pl/haslo/podglad/867/park-wodny (11.09.2021).
Google Scholar

WWA. World Waterpark Association (2021). Retrieved from: https://www.waterparks.org (20.08.2021).
Google Scholar

Zawada, D. (2020). Produkt turystyczny miasta. Studia Miejskie, 16, 37–46. https://doi.org/10.25167/sm.2411
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.25167/sm.2411

Żabiński, L. (2012). Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe. In: L. Żabiński (ed.), Marketing produktów systemowych (pp. 24–44). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Żemła, M. (2005). Znaczenie współpracy lokalnej i regionalnej dla jakości i konkurencyjności produktu ośrodka narciarskiego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1074, 137–142.
Google Scholar

Żemła, M. (2012). Evaluation of tourism destination products by consumers: Theoretical model. International Journal of Hospitality and Tourism, 2 (1), 57–68.
Google Scholar

Published

2022-08-01

How to Cite

Cieślikowski, K., & Brusokas, A. (2022). The identification of internal and external attractiveness factors for water parks as tourist destination products. Turyzm/Tourism, 32(1), 39–58. https://doi.org/10.18778/0867-5856.32.1.02

Issue

Section

Articles