Touristic Function of the Świętokrzyski National Park in the Light of Research into the Touristic Traffic

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.3.1.01

Abstract

W artykule podjęto próbę scharakteryzowania funkcji turystycznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego na podstawie szczegółowej analizy ruchu turystycznego. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie tej funkcji jako „ponadregionalna o wybitnie ukierunkowanym, krajoznawczym charakterze”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baranowska-Janota M., 1986, Turystyka na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, „Problemy Turystyki”, nr 3-4.
Google Scholar

Bartkowski T., 1980, Czy parki narodowe powinny być miejscem rekreacji, „Aura”, nr 2.
Google Scholar

Chodasiewicz J., 1987, Ścieżka historyczna na Łysej Górze – przewodnik dydaktyczny, PTTK Kielce.
Google Scholar

Ćmak J., Kapuściński R., 1988, Bibliografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, WSP Kielce.
Google Scholar

Ćmakowa T., 1960, Świętokrzyski Park Narodowy a ruch turystyczny, „Przyroda Polska”, nr 6.
Google Scholar

Jackowski A., 1989, Wybrane problemy geografii pielgrzymek w Polsce, „Folia Geographica-Oeconomica” vol 22, UJ.
Google Scholar

Kapuściński R., 1988, Ścieżka przyrodnicza na Łysej Górze – Święty Krzyż, Bodzentyn-Kielce.
Google Scholar

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1985, Geografia turystyki Polski, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Mileska M. I., 1963, Regiony turystyczne Polski – stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, PWN Warszawa.
Google Scholar

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Witkowski A., 1975, Walory przyrodnicze polskich parków narodowych, „Chrońmy przyrodę”, nr 6.
Google Scholar

Włodarczyk B., 1989, Funkcja turystyczna Świętokrzyskiego Parku Narodowego, maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Zakładzie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Published

1993-06-30

How to Cite

Włodarczyk, B. (1993). Touristic Function of the Świętokrzyski National Park in the Light of Research into the Touristic Traffic. Turyzm/Tourism, 3(1), 5–29. https://doi.org/10.18778/0867-5856.3.1.01

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>