Tourism Space: Concept, ‘Dimensions’ and Features

Authors

  • Bogdan Włodarczyk Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.17.1-2.10

Keywords:

definitions of tourism space, characteristics of tourism space, perception of tourism space

Abstract

The author identifies and describes the characteristics of tourism space as the main research field in tourism geography. He also attempts to describe the ways tourism space is perceived and to divide it on the basis of selected concepts found in the Polish literature on the subject.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benedetto, C. A., Bojanic, D. C., 1993, Tourism area life cycle extensions, Annals of Tourism Research, vol. 20 (3), s. 557-569.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(93)90009-R

Butler, R. W., 1980, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for the Management of Resources, The Canadian Geographer 24, s. 5-12.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x

Dewailly, J-M., 1996, L’espace touristique: du reel au virtuel, 28e Congrés sur la Géographie, La Haye (Pay-Bas), ss. 17.
Google Scholar

Dewailly, J-M., Flament, E., 2000, Le tourisme, Campus Géographie, SEDI2S, ss. 192.
Google Scholar

Dziegieć, E., 1995, Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, Turyzm 5/1, s. 5-56.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.1.01

Hovinen, G. R., 1981, A tourist cycle in Lancaster County, Pensylvania, Canadian Geographer 25 (3), s. 283-286.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1981.tb01649.x

Kowalczyk, A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 287.
Google Scholar

Kowalczyk-Aniol, J., 2006, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej łódzkich rodzin na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego i ich rodzin, maszynopis pracy doktorskiej, Katedra Geografii Miast i Turyzmu UŁ.
Google Scholar

Latosinska, J., 1998, Przestrzeń urlopowo wakacyjna pracowników wyższych uczelni Łodzi, „Szlakami Nauki" 27, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 159.
Google Scholar

Latosinska, J., 2006, Przestrzeń turystyczna – jedno pojęcie dwa znaczenia. Rozważania na temat indywidualnej przestrzeni turystycznej, Turyzm 16/2, Łódź, s. 93-98.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.16.2.09

Lisowski, A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ss. 198.
Google Scholar

Liszewski, S., Baczwarow, M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm 8/1, Łódź, s. 39-67.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.8.1.04

Liszewski, S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm 5/2, s. 87-103.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.2.09

Liszewski, S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm 91, s. 51-73.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.9.1.04

Liszewski, S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [w:] Geografia jako nauka o przestrzeni środowisku i krajobrazie, T. 1, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 50-60.
Google Scholar

Liszewski, S., 2006a, Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, Turyzm 16/2, s. 7-20.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.16.2.02

Liszewski, S., 2006b, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [w:J G. Gołembskl (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym – człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo. Materiały III Gremium Ekspertów Turystyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 113-126.
Google Scholar

Lozato-Giotart, J-P., 2003, Géographie du tourisme, De l'espace consommé a l'espace maitrisé, Pearson Education, ss. 330.
Google Scholar

Meyer, B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia (DCX1X) 545, Szczecin, ss. 436.
Google Scholar

Miossec, J -M., 1976, Elements pour une teorie de l’espace touristique, Centre des Hautes Etudes Touristiques, serie C, 36, Alx-en-Provence, ss. 62.
Google Scholar

Oppermann, M., 1993, Tourism space in developing countries, Annals of Tourism Research, vol. 20(3), s. 535- 556.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(93)90008-Q

Preston-Whyte, R., 2001, Constructed Leisure Space – The Seaside at Durban, Annals of Tourism Research, vol. 28(3), s. 581-596.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-7383(00)00067-0

Prideaux, B., 2000, The resort development spectrum - a new approach to modeling resort development, Tourism Management 21, s. 225-240.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00055-2

Stachowski, J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Untversitatis Nicolai Copernici, Geografia XXIV, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 82, Toruń, s. 171-180.
Google Scholar

Stalski, M., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej 2, s. 139-148.
Google Scholar

Warszyńska, J., Jackowski, A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN Warszawa, ss. 333.
Google Scholar

Warszyńska, J., 1986, Problemy badawcze geografii turyzmu, Folia Geographica, seria Geographia Oeconomica vol. 19, s. 59-63.
Google Scholar

Wojciechowska, J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, „Szlakami Nauki" 26, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 158.
Google Scholar

Wiluś, R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, „Szlakami Nauki" 24, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 215.
Google Scholar

Włodarczyk, B., 1999, Przemiany form aktywności turystycznej – przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej, „Szlakami Nauki” 29, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 194.
Google Scholar

Włodarczyk, B., 2006, Przestrzeń turystyczna – cykliczność, „aktorzy", determinanty rozwoju, Turyzm 16/2. s. 139-148.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.16.2.05

Published

2007-12-30

How to Cite

Włodarczyk, B. (2007). Tourism Space: Concept, ‘Dimensions’ and Features. Turyzm/Tourism, 17(1-2), 145–158. https://doi.org/10.18778/0867-5856.17.1-2.10

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>