Społeczność pakistańska w Hiszpanii – zarys wyzwań społeczno-kulturowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.74.07

Słowa kluczowe:

Hiszpania, pakistańscy imigranci, odrębność, koegzystencja

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę wielokulturowości Hiszpanii w odniesieniu do mieszkającej tam społeczności imigrantów pakistańskich. Na tle liczby wyznawców islamu wywodzących się z regionu Maghrebu zbiorowość ta nie stanowi grupy najliczniejszej, jednak wyróżnia się ze względu na swoją odrębność i hermetyczność. Tekst zawiera analizę wyznaczników społeczno-ekonomicznych i kulturowych, określających sytuację tej społeczności na Półwyspie Iberyjskim. Egzemplifikację charakteryzowanych w artykule mechanizmów stanowi barcelońska dzielnica imigrancka Raval. Rozważania tu zawarte przybliżają determinanty sytuacji imigrantów z Pakistanu oraz wyzwania, które krystalizują się na płaszczyźnie interakcji tej zbiorowości ze społeczeństwem przyjmującym. Artykuł podejmuje refleksję nad problemem odrębności etnokulturowej tej grupy w wymiarze normatywnym oraz instytucjonalnym, a także nad jej skutkami.

Bibliografia

Aguilera-Carnerero C. (2018), Islamophobia in Spain. National Report 2017, [in:] E. Bayrakli, F. Hafez (eds.), European Islamophobia 2017 Report, SETA, Foundation for Political, Economic and Social Research, Istanbul–Washington D.C.–Cairo, pp. 599–616.
Google Scholar

Aretio Romero A. (2013), La violencia de género contra las mujeres pakistaníes residentes en Logroño, “Asparkía”, no. 24, pp. 105–124.
Google Scholar

Ashraf T.M. (2008), Pakistan’s army and the war on terrorism in the post-Musharraf era, “Terrorism Monitor”, vol. 6(17), pp. 125–137.
Google Scholar

Beltrán Antolín J., Sáiz López A. (2007), La comunidad pakistaní en España, “Anuario Asia-Pacífico”, no. 1, pp. 407–416.
Google Scholar

Berry J.W. (1997), Immigration, acculturation, and adaptation, “Applied Psychology: An International Review”, vol. 46(1), pp. 5–68.
Google Scholar

Biernacka M. (2012), Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmiennością, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

¿Cometen los extranjeros más delitos que los españoles? (2019), https://www.parainmigrantes.info/cometen-los-extranjeros-mas-delitos-que-los-espanoles/ (accessed 6.12.2019).
Google Scholar

de la Corte Ibáñez L. (2010), Pakistán ante la amenaza yihadista: evolución y alcance de la respuesta estatal, “Documento de Trabajo”, no. 10, Real Instituto Elcano.
Google Scholar

Detenidos ocho empresarios pakistaníes por explotar a los inmigrantes en fruterías en Zaragoza (2019), “El Español”, 20th April.
Google Scholar

Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmenes en España referido a fecha 31/12/2017 (2018), “Observatorio Andalusí”, Unión de Comunidades Islámicas de España, Madrid.
Google Scholar

Fuentes A. (2012), España y Pakistán, dos grandes desconocidos, “UNISCI Discussion Papers”, no. 29, May, pp. 133–145.
Google Scholar

García España E. (2018), La delincuencia y la inmigración: dos fenómenos sin relación, https://www.eldiario.es/andalucia/novus-orbis/delincuencia-inmigracion-fenomenosrelacion_132_1101852.html (accessed 7.12.2019).
Google Scholar

Giménez-Salinas Framis A. (2018), El tráfico de cocaína como mercado ilícito global: el papel de España, Real Instituto Elcano, 19th April, pp. 2–47.
Google Scholar

González Enríquez C. (2019), Inmigración en España: una nueva fase de llegadas, Real Instituto Elcano, 5th March, pp. 1–9.
Google Scholar

Grzymała-Kazłowska M. (2013), Od tożsamości i integracji do społecznego zakotwiczenia – propozycja nowej koncepcji teoretycznej, “CMR Working Papers”, vol. 64(122), pp. 1–18
Google Scholar

Hongdao Q., Bilawal Khaskheli M., Rehman Saleem H.A., Gsell Mapa J., Bibi S. (2018), Honor killing phenomena in Pakistan, “Journal of Law, Policy and Globalization”, vol. 73, pp. 169–176.
Google Scholar

Huysmans J. (2000), The European Union and the securitization of migration, “Journal of Common Market Studies”, vol. 38, issue 5, pp. 751–771.
Google Scholar

Informe Anual. Islamofobia en España 2017 (2018), Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia, February.
Google Scholar

Jacher M. (2006), Integracja a adaptacja kulturowa w społecznościach pogranicza – na przykładzie Śląska Opolskiego, “Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, no. 9.
Google Scholar

Janeta M. (2011), Migranci a społeczność przyjmująca. Uwarunkowania strategii akulturacyjnych a kontakty ze społecznością przyjmującą, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, vol. 39, no. 2(140), pp. 85–95.
Google Scholar

Kosmynka S. (2015), Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kosmynka S. (2016), Wyzwania dla bezpieczeństwa Hiszpanii ze strony dżihadyzmu w kontekście oddziaływania tzw. Państwa Islamskiego, [in:] J. Iwanek, E. Tarnawski (eds.), ¿Adónde vas, España?, “Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities”, no. 5, pp. 179–193.
Google Scholar

López H. (2019), Mujeres pakistaníes en Barcelona, luchadoras contra la invisibilidad y el estereotipo, “El Periódico”, 11th March, pp. 11–16.
Google Scholar

Mushtaq Abbasi N. (2010), The Pakistani Diaspora in Europe and Its Impact on Democracy Building in Pakistan, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm.
Google Scholar

Parellada E. (2014), Pakistaníes en España: lucha por la legalidad, “Casa Asia”, 9th December, pp. 24–33.
Google Scholar

Reinares F., García-Calvo C. (2014), Cambios recientes en la caracterización social y las conexiones internacionales del terrorismo yihadista como amenaza para España, “Comentario Elcano”, no. 42, Real Instituto Elcano, pp. 1–3.
Google Scholar

Sadowski A. (2011), Socjologia wielokulturowości jako nowa subdyscyplina socjologiczna, „Pogranicze. Studia Społeczne”, vol. XVIII, pp. 5–25.
Google Scholar

Sánchez G. (2017), De Pakistán a Raval, la ruta de la heroína, “El Periódico”, 8th September, pp. 4–9.
Google Scholar

Solé Aubia M., Rodríguez Roca J. (2005), Pakistaníes en España; un estudio basado en el colectivo de la ciudad de Barcelona, “Revista CIDOB d’Afers Internacionals”, no. 68, Fundació CIDOB, pp. 97–118.
Google Scholar

Unos padres inmigrantes pakistaníes en España, dan una paliza a su hijo po ser Gay: Otro caso silenciado (2019), “Tormenta 78”, 14th July, pp. 21–24.
Google Scholar

Vicente Á. (2016), Insurgencia y terrorismo en Pakistán tras la operación Zarb-e-Azb, Real Instituto Elcano, 6th June, pp. 1–11.
Google Scholar

Walczak G. (2012), Muzułmańscy uchodźcy ze względu na orientację seksualną – doświadczenia hiszpańskie, [in:] K. Górak-Sosnowska (ed.), Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, Smak Słowa, Sopot.
Google Scholar

Zasuń A. (2018), Islam w Europie czy “europejski islam”? Wybrane aspekty obecności muzułmanów w Europie, “Acta Politica Polonica”, no. 1(43), pp. 27–37.
Google Scholar

Ziętek A.W. (2017), Sekurytyzacja migracji w bezpieczeństwie kulturowym Europy, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, vol. 12(3), pp. 23–42.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-30

Jak cytować

Kosmynka, S. (2020). Społeczność pakistańska w Hiszpanii – zarys wyzwań społeczno-kulturowych . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (74), 111-123. https://doi.org/10.18778/0208-600X.74.07