Trudna codzienność wolontariatu pandemicznego (raport z badań)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.82.06

Słowa kluczowe:

COVID-19, organizacje samorządowe, organizacje pozarządowe, działania pomocowe, wolontariat

Abstrakt

W 2020 roku w ramach miejskich „mikroDOTACJI” przeprowadziliśmy badanie kampanii #SzczecinPomaga dotyczące tego, jak instytucje samorządowe i pozarządowe radziły sobie z pomocą mieszkańcom Szczecina podczas blokady wymuszonej przez pierwszą falę pandemii COVID-19. Jednym z elementów tego badania były wywiady z koordynatorami instytucji zaangażowanych w działania pomocowe podejmowane w ramach tej kampanii. Większość pytań, które zadaliśmy naszym respondentom, dotyczyła szeroko rozumianego wolontariatu. Pytaliśmy o metody poszukiwania i rekrutacji wolontariuszy oraz metody organizacji ich działań w trudnej koronawirusowej rzeczywistości. W maju 2021 roku (dokładnie rok później) powtórzyliśmy te wywiady i dowiedzieliśmy się, jak koordynatorzy oceniają sytuację szczecińskiego wolontariatu po dwóch kolejnych falach pandemii i wakacyjnych „blokadach”. Patrzymy na problem z punktu widzenia praktyki koordynowania działań pomocowych, relacji z wolontariuszami, a także opinii na temat ich zaangażowania i chęci niesienia pomocy.

Bibliografia

Centrum Wolontariatu (2008), Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza. Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy, 3rd ed., Warszawa https://silo.tips/download/jak-zdoby-i-zatrzyma-wolontariusza-szkolenie-z-zakresu-zarzdzania-prac-wolontari (accessed: 20.06.2022).
Google Scholar

Dąbrowska M. (2020), Pod lupą: Pandemia i co dalej? Co już zmieniła i co jeszcze zmieni? Dzieło Kolpinga w Polsce: Przyjrzeć się potrzebom lokalnych społeczności https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-pandemia-i-co-dalej-co-juz-zmienila-i-co-jeszcze-zmieni-dzielo-kolpinga-w-polsce-przyjrzec-sie-potrzebom-lokalnych-spolecznosci (accessed: 20.06.2020).
Google Scholar

Gumkowska M., Charycka B. (2020), 2020. Organizacje pozarządowe wobec pandemii. Raport z badań, Warszawa https://api.ngo.pl/media/get/135421 (accessed: 22.06.2022).
Google Scholar

Gumkowska M., Charycka B. (2021), Pod lupą: rok w pandemii. Jak wpłynął na pracę w NGO?
Google Scholar

Raport z badań Klon/Jawor https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-rok-w-pandemii-jak-wplynalna-prace-w-ngo-raport-z-badan-klon-jawor (accessed: 22.06.2022).
Google Scholar

Interia.pl (2021), Badanie: Organizacje pozarządowe najbardziej narzekają na pozyskiwanie bieżących funduszy, description of the report conducted for szczytny-cel.pl “Sytuacja NGO-sów w czasie pandemii” https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-badanie-organizacje-pozarzadowenajbardziej-narzekaja-na-poz,nId,5567480 (accessed: 20.06.2022).
Google Scholar

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego (2021), Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, Szczecin https://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/projekt345_0.pdf (accessed: 20.06.2022).
Google Scholar

Stowarzyszenie Klon/Jawor (2021), Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021, Warszawa https://api.ngo.pl/media/get/160530 (accessed: 20.06.2022).
Google Scholar

Szarfenberg R. (2010), Zagadnienia terminologiczne, [in:] B. Szatur-Jaworska (ed.), Ewaluacja w służbach społecznych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
Google Scholar

Waniak-Michalak H. (2021), Raport z badania ankietowego “Modele działania organizacji pozarządowych w pandemii”, Łódź https://api.ngo.pl/media/get/167773 (accessed: 20.06.2022).
Google Scholar

Wojewoda Zachodniopomorski (2021), Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022–2023, Szczecin https://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/14714/(20211125.164334).program_wspolpracy_wz_i_az_z_ngo_na_lata_2022_2023_-_projekt_3.pdf (accessed: 20.06.2022).
Google Scholar

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Kukiełko, K., & Tomanek, K. (2022). Trudna codzienność wolontariatu pandemicznego (raport z badań). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (82), 83–94. https://doi.org/10.18778/0208-600X.82.06