Wpływ pandemii COVID-19 na organizację życia rodzinnego i realizację aspiracji zawodowych matek poszukujących pracy w branży IT

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.82.03

Słowa kluczowe:

home office, COVID-19, gospodarka cyfrowa, IT, podział obowiązków domowych

Abstrakt

Artykuł porusza tematykę doświadczania pandemii COVID-19 i jej wpływu na organizację życia rodzinnego i realizację planów zawodowych matek chcących rozwijać się w sektorze IT. Punktem wyjścia podjętych rozważań jest uwzględniająca płeć i przeprowadzona w oparciu o dane zastane analiza kondycji sektora IT w Polsce, uzupełniona eksploracyjnym badaniem jakościowym przeprowadzonym dwuetapowo techniką Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI). Badanie jest elementem realizowanego grantu POB HERITAGE „Kobiety do kodu! Mapowanie inicjatyw edukacyjnych wspierających kobiety. Badanie pilotażowe”.

Bibliografia

Alon T., Doepke M., Olmstead-Rumsey J., Tertilt M. (2020), The impact of the coronavirus pandemic on gender equality, “Covid Economics Vetted and Real-Time Papers”, issue 4 https://doi.org/10.3386/w26947
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w26947

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) (2020), Modele życia małżeńskiego Polaków, Warszawa, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_157_20.PDF (accessed: 21.01.2021).
Google Scholar

Del Boca D., Oggero N., Profeta P., Rossi M.C. (2020), Women’s Work, Housework and Childcare, before and during Covid-19, “CESifo Working Paper”, no. 8403 https://www.cesifo.org/en/publikationen/2020/working-paper/womens-work-housework-and-childcare-and-during-covid-19 (accessed: 21.01.2022), https://doi.org/10.1007/s11150-020-09502-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3636638

Eurostat (2020), ICT specialists in employment https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment (accessed: 21.01.2022).
Google Scholar

European Comission (2021), Women in Digital Scoreboard 2021 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/women-digital-scoreboard-2021 (accessed: 21.12.2021).
Google Scholar

Galasso V. (2020), Covid: Not a great equaliser, “COVID Economics”, no. 19, pp. 241–255 https://doi.org/10.1093/cesifo/ifaa019
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/cesifo/ifaa019

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2020a), Pracujący w gospodarce narodowej 2020 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-2020-roku,7,18.html (accessed: 20.01.2021).
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2020b), Struktura wynagrodzeń według zawodów https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2020-roku,4,10.html (accessed: 20.01.2022).
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2021a), Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2021 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmiotygospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow/kwartalna-informacja-opodmiotach-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-rok-2021,7,9.html (accessed: 10.01.2022).
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2021b), Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2021, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowowg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-3-kwartal-2021-roku,4,43.html (accessed: 21.02.2022).
Google Scholar

Hanson S.L., Krywult-Albańska M. (2020), Gender and access to STEM education and occupations in a cross-national context with a focus on Poland, “International Journal of Science Education”, vol. 42(6), pp. 882–905 https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1737341
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1737341

Hite L., McDonald K. (2020), Careers after COVID-19: Challenges and changes, “Human Resource Development International”, vol. 23(4), pp. 427–437 https://doi.org/10.1080/13678868.2020.1779576
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13678868.2020.1779576

Hupkau C., Petrongolo B. (2020), Work, care and gender during the COVID-19 Crisis, “Fiscal Studies”, vol. 41(3), pp. 623–651 https://doi.org/10.1111/1475-5890.12245
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1475-5890.12245

Kvale S. (2007), Doing Interviews, Sage Publications, Thousand Oaks http://dx.doi.org/10.4135/9781849208963
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781849208963

Lewicka M. (2021), Matka Polka Pandemiczna – życie codzienne współczesnych matek w czasie pandemii, “Wychowanie w Rodzinie”, vol. XXIV (1/2021), pp. 13-25 https://dx.doi.org/10.34616/wwr.2021.1.013.024
Google Scholar

Merrill B., West L. (2009), Using Biographical Methods in Social Research, SAGE, London https://dx.doi.org/10.4135/9780857028990
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9780857028990

No Fluff Jobs (2020), Kobiety w IT https://nofluffjobs.com/insights/raport-kobiety-w-it-2020/(accessed: 21.01.2022).
Google Scholar

Power K. (2020), The COVID-19 pandemic has increased the care burden of women and families, “Sustainability: Science, Practice and Policy”, vol. 16(1), pp. 67–73, https://doi.org/10.1080/13678868.2020.1779576
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1776561

Scholarios D.M., Marks A. (2004), Work-life balance and the software worker, “Human Resource Management Journal”, vol. 14(2), pp. 54–74 https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2004.tb00119.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2004.tb00119.x

Uddin M. (2021), Addressing work‐life balance challenges of working women during COVID‐19 in Bangladesh, “International Social Science Journal”, vol. 71(239–240), pp. 7–20 https://doi.org/10.1111/issj.12267
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/issj.12267

UN Women (2020), UN Secretary-General’s policy brief: the impact of COVID-19 on women, United Nations https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/2020/04/policy-briefthe-impact-of-covid19-on-women (accessed: 20.06.2020).
Google Scholar

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Karoń, A. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na organizację życia rodzinnego i realizację aspiracji zawodowych matek poszukujących pracy w branży IT. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (82), 31–45. https://doi.org/10.18778/0208-600X.82.03