Niecodzienna codzienność/codzienna niecodzienność. Życie codzienne w warunkach ryzyka i niepewności

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.82.01

Słowa kluczowe:

życie codzienne, pandemia COVID-19, niepewność, praktyki codzienności

Abstrakt

Według przedstawicieli socjologii życia codziennego to praktyki codzienności utrzymują ład społecznego życia. Berger i Luckmann charakteryzując te praktyki, podkreślają, że cechuje je nawykowość i bezrefleksyjność, wydają się naturalne i oczywiste, niewymagające uzasadnienia. To ich stwierdzenie nie jest już aktualne. Nie tylko pandemia COVID-19 gwałtownie naruszyła ustalony porządek codzienności. Już wcześniej zachodzące procesy przemian społecznych rozbiły jednolitą wizję świata, nomos, w której wszelkie praktyki społeczne znajdowały swe uzasadnienie. Wielość istniejących obecnie systemów wiedzy i przekonań, tak samo prawomocnych, zmusza jednostki do refleksyjności i dokonywania wyborów pośród różnych schematów działania. Jednocześnie wciąż zachodzą zmiany podważające słuszność dotychczasowych wyborów. Pandemia COVID-19 tylko pogłębiła te procesy. Pytaniem jest, w jaki sposób jednostki budują ład swego codziennego życia w tych niepewnych i pełnych różnych ryzyk warunkach, ład, którego stałość i przewidywalność, jak stwierdza Giddens, była zawsze bastionem przeciwko lękom i poczuciu niepewności.

Bibliografia

Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, transl. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Berger P.L. (1997), Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, transl. W. Kurdziel, Zakład Wydawniczy “Nomos”, Kraków.
Google Scholar

Berger P.L., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) (2020), Ocena działań rządu w okresie epidemii, komunikat nr 55/2020.
Google Scholar

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) (2021), Obawy przed zakażeniem koronawirusem i ocena działań rządu w styczniu, komunikat nr 9/2021.
Google Scholar

Duncan S. (2011), Personal life, pragmatism and bricolage, “Sociological Research Online”, vol. 16(4), pp. 129–140 https://doi.org/10.5153/sro.2537
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5153/sro.2537

Elias N. (2008), Społeczeństwo jednostek, transl. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 110–166.
Google Scholar

Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. “Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, transl. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Kaufmann J.-C. (2004), Ego, socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, transl. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, transl. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Malaquias S., Crespo C., Francisco R. (2015), How do adolescents benefit from family rituals? Links to social connectedness, depression and anxiety, “Journal of Child and Family Studies”, vol. 24(10), pp. 3009‒3017.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10826-014-0104-4

Rosa H. (2020), Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Projekt krytycznej teorii późnonowoczesnej czasowości, transl. J. Duraj, J. Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk.
Google Scholar

Schuck L.A., Bucky J.E. (1997), Family rituals: Implications for early intervention, “Topics in Early Childhood Special Education”, vol. 17(4), pp. 477‒493.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/027112149701700407

Schütz A. (2008), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Zakład Wydawniczy “Nomos”, Kraków.
Google Scholar

Schütze F. (1997), Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, “Studia Socjologiczne”, vol. 1(144), pp. 11–56.
Google Scholar

Southerton D. (2013), Habits, routines and temporalities of consumption: From individual behaviours to the reproduction of everyday practices, “Time & Society”, vol. 22(3), pp. 335–355 https://doi.org/10.1177/0961463X12464228
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0961463X12464228

Spagnola M., Fiese B.H. (2007), Family Routines and Rituals A Context for Development in the Lives of Young Children, “Infants & Young Children”, vol. 20, no. 4, pp. 284–299 https://doi.org/10.1097/01.IYC.0000290352.32170.5a
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/01.IYC.0000290352.32170.5a

Sulima R. (2011), Moda na codzienność. Kategoria “codzienności” w kulturze ponowoczesnej, “Kultura Współczesna”, no. 4.
Google Scholar

Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 842–844.
Google Scholar

Sztompka P. (2008), Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, [in:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Google Scholar

Wright-St Clair V., Hocking C., Bunrayong W., Vittayakorn S., Rattakorn P. (2005), Older New Zealand women doing the work of Christmas: a recipe for identity formation, “The Sociological Review”, vol. 53(2), pp. 332–350 https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2005.00517.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2005.00517.x

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Taranowicz, I. (2022). Niecodzienna codzienność/codzienna niecodzienność. Życie codzienne w warunkach ryzyka i niepewności. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (82), 5–13. https://doi.org/10.18778/0208-600X.82.01