"Wreszcie możemy mieć wolniejsze poranki i porządne śniadania!": mapowanie doświadczeń rodzicielskich podczas lockdownu w Polsce spowodowanego pandemią COVID19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.06

Słowa kluczowe:

doświadczenia pracowników, jakość życia zawodowego, dobre samopoczucie pracowników, praca w domu, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, kryzys COVID

Abstrakt

Celem tego badania jest zidentyfikowanie kluczowych momentów w doświadczeniach matek, które były aktywne zawodowo, a jednocześnie opiekowały się dziećmi podczas wprowadzenia ścisłej izolacji społecznej związanej z ogłoszeniem stanu pandemicznego w Polsce między marcem a majem 2020 roku.

Wnioski przedstawione w artykule dotyczą badania mieszanego. Większość danych uzyskano w ankiecie zrealizowanej w formule online pomiędzy 14 a 30 maja 2020 roku, w której zebrane zostały 153 odpowiedzi dotyczące najbardziej pozytywnych i najtrudniejszych momentów w doświadczeniu matek, które jednocześnie pracowały i opiekowały się dziećmi. Treści odpowiedzi na pytania otwarte zostały poddane analizie tematycznej. Dane w drugiej części badania uzyskane zostały w pięciu wywiadach pogłębionych z HR business partnerami pracującymi w firmach globalnych. Te wnioski miały charakter uzupełniający i ilustrujący doświadczenia zidentyfikowane w ilościowej części badania.

Wnioski z badań zostały przedstawione w formie listy pozytywnych i negatywnych momentów w doświadczeniach tego okresu. Wśród „trudności” znalazły się m.in. wypełnianie codziennych obowiązków, w szczególności przygotowanie posiłków dla rodziny, a także postrzeganie siebie jako „niewystarczającej matki i niewystarczającego pracownika”. Z kolei doświadczenia pozytywne z tego okresu odnoszą się do wolniejszego tempa życia i docenienia spędzania czasu razem oraz możliwości obserwowania rozwoju i samodzielności dzieci w tej wyjątkowej sytuacji przymusowego pozostania w domu. Wnioski z badań potwierdzają wagę umożliwiania pracującym matkom decydowania o swoim sposobie pracy, np. ustalania priorytetów, organizowania dnia pracy, a także rolę zapewnienia elastyczności czasowej w wykonywaniu zadań. Druga konkluzja dotyczy konieczności podkreślania jeszcze bardziej niż w czasach przedpandemicznych oczekiwań przełożonego wobec pracy, co odnosi się nie tylko do wymaganych rezultatów, ale także opisania reguł działania w nowych okolicznościach czy określenia poziomu widoczności danej osoby podczas spotkań online.

Bibliografia

Abidin R.R. (1992), The determinants of parenting behaviour, “Journal of Clinical Child Psychology”, vol. 21, no. 4, pp. 407–412, https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2104_12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2104_12

Burke T., Berry A., Taylor L.K., Stafford O., Murphy E., Shevlin M., McHugh L., Carr A. (2020), Increased Psychological Distress during COVID-19 and Quarantine in Ireland: A National Survey, “Journal of Clinical Medicine”, vol. 9, no. 11, pp. 34–81, https://doi.org/10.3390/jcm9113481
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/jcm9113481

Cito G., Micelli E., Cocci A., Polloni G., Coccia M.E., Carini M., Minervini A., Natali A. (2020), Paternal Behaviors in the Era of COVID-19, “The World Journal of Men’s Health”, vol. 38, no. 3, pp. 251–253, https://doi.org/10.5534/wjmh.200071
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5534/wjmh.200071

Fletcher C. (2020), Being a ‘good enough’ parent, “Without Prejudice”, vol. 20(5), pp. 10–11.
Google Scholar

Goode W.C. (1960), A theory of role strain, “American Sociological Review”, vol. 25, no. 4, pp. 483–496, https://doi.org/10.2307/2092933
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2092933

Hamouche S. (2020), COVID-19 and Employees’ Mental Health: Stressors, Moderators and Agenda for Organizational Actions, “Emerald Open Research”, no. 2.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13550.1

Heath Ch., Heath D. (2017), The Power of Moments: Why Certain Experiences Have Extraordinary Impact, Simon & Schuster, New York.
Google Scholar

Henry M.M. (2020), Toronto Star. New studies show women still do bulk of parenting, “Toronto Star”, 15 (Canada), December 15 (accessed: 6.01.2021).
Google Scholar

Hiraoka D., Tomoda A. (2020), Relationship between parenting stress and school closures due to the COVID-19 pandemic, “Psychiatry and Clinical Neurosciences”, vol. 74, no. 9, pp. 497–498, https://doi.org/10.1111/pcn.13088
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/pcn.13088

Karki U., Dhonju G., Kunwar A.R. (2020), Parenting during the COVID-19 Pandemic, “Journal of Nepal Medical Association”, vol. 58, no. 231, pp. 957–959, https://doi.org/10.31729/jnma.5319
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31729/jnma.5319

Khodabakhshi-Koolaee A., Malekabadi M.A. (2020), Motherhood and Home Quarantine: Exploring the Experiences of Iranian Mothers in Caring for their Children During the COVID-19 Outbreak, “Journal of Client-Centered Nursing Care”, vol. 6, no. 2, pp. 87–96, https://doi.org/10.32598/JCCNC.6.2.33.8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32598/JCCNC.6.2.33.8

Kniffin K.M., Narayanan J., Anseel F., Antonakis J., Ashford S.P., Bakker A.B., Bamberger P., Bapuji H., Bhave D.P., Choi V.K., Creary S.J., Demerouti E., Flynn F.J., Gelfand M.J., Greer L.L., Johns G., Kesebir S., Klein P.G., Lee S.Y., Ozcelik H., Petriglieri J.L., Rothbard N.P., Rudolph C.W., Shaw J.D., Sirola N., Wanberg C.R., Whillans A., Wilmot M.P., van Vugt M. (2020), COVID-19 and the Workplace: Implications, Issues, and Insights for Future Research and Action, “The American Psychologist”, June 15, https://psyarxiv.com/gkwme/ (accessed: 25.01.2020).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31234/osf.io/gkwme

Kubb C., Foran H.M. (2020), Measuring COVID-19 Related Anxiety in Parents: Psychometric Comparison of Four Different Inventories, “JMIR Mental Health”, vol. 7, no. 12, e24507, December 3, https://doi.org/10.2196/24507
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2196/24507

Morgan J. (2017), The Employee Experience Advantage: How to Win the War for Talent by Giving Employees the Workspaces They Want, The Tools They Need, and a Culture They Can Celebrate, Wiley, Hoboken.
Google Scholar

Oeij P.R.A., Rus D., Pot F.D. (eds.) (2017), Workplace Innovation. Theory, Research and Practice, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-56333-6
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-56333-6

Ovaska S. (2020), Balancing work and parenting when everyone’s home: Family communication and schedules can help keep everyone on track during the COVID-19 pandemic, “Journal of Accountancy”, vol. 229, no. 6, pp. 1–3.
Google Scholar

PR Newswire (2020), Parent Coaching App Helps Parents Make the Most of Their Time with Children, While Juggling A New Normal in the Midst of COVID, “PR Newswire US”, July 27.
Google Scholar

Quah S.R. (2020), Wrestling with Role Strain in a Pandemic: Family, “Stay-at-Home” Directive, and the COVID-19 Pandemic, “Journal of Comparative Family Studies”, vol. 51, no. 3/4, pp. 236–253, https://doi.org/10.3138/jcfs.51.3-4.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3138/jcfs.51.3-4.002

Report “Working from Home during COVID-19 crisis” (2020), Department of Management at Kozminski University, https://pisp.pl/badanie-praca-z-domu-2020/ (accessed: 6.01.2021).
Google Scholar

Sahithya B.R., Kashyap R.S., Roopesh B.N. (2020), Perceived Stress, Parental Stress, and Parenting During COVID-19 Lockdown: A Preliminary Study, “Journal of Indian Association for Child & Adolescent Mental Health”, vol. 16, no. 4, pp. 44–63.
Google Scholar

Saldaña J. (2016), The coding manual for qualitative researchers, Sage, Los Angeles.
Google Scholar

Shamir B., Salomon I. (1985), Work-At-Home and the Quality of Working Life, “Academy of Management Review”, vol. 10, no. 3, pp. 455–464, https://doi.org/10.2307/258127
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5465/amr.1985.4278957

Spinelli M., Lionetti F., Fasolo M., Setti A. (2020), Parenting Stress During the COVID-19 Outbreak: Socioeconomic and Environmental Risk Factors and Implications for Children Emotion Regulation, “Family Process”, vol. 60, no. 2, pp. 639–653, https://doi.org/10.1111/famp.12601
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/famp.12601

Stewart E. (2020), Interview with Sheryl Sandberg on May 18, 2020, https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/5/18/21260209/facebook-sheryl-sandberg-interview-lean-in-women-coronavirus?__source=newsletter%2525257Cclosingthegap (accessed: 15.08.2020).
Google Scholar

Tauke B., Davis C.L., Smith K.H. (eds.) (2016), Diversity and Design: Understanding Hidden Consequences, Routledge, New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315775791

Thompson A.P. (2020), How to Find and Form a “Parenting Posse”, “Harvard Business Review Digital Articles”, 22 October, pp. 2–5, https://hbr.org/2020/10/how-to-find-and-form-a-parenting-posse (accessed: 6.01.2021).
Google Scholar

Uzun H., Karaca N.H., Metin Ş. (2021), Assessment of parent-child relationship in Covid-19 pandemic, “Children and Youth Services Review”, vol. 120, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105748
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105748

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Sońta, M., & Zych, B. (2022). "Wreszcie możemy mieć wolniejsze poranki i porządne śniadania!": mapowanie doświadczeń rodzicielskich podczas lockdownu w Polsce spowodowanego pandemią COVID19 . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (81), 107–120. https://doi.org/10.18778/0208-600X.81.06