Varia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.80.08

Słowa kluczowe:

pandemia COVID-19, CKD, hemodializa, potrzeby socjalne, praca socjalna

Abstrakt

 Celem prezentowanego badania była ocena społecznego wpływu pandemii COVID-19 na pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, populację szczególnie narażoną na liczne powikłania w przypadku zarażenia się wirusem SARS-CoV-2. Autorzy skupili się na analizie problemów społecznych, które pojawiły się i nasiliły w pierwszej fazie pandemii. W badaniu wzięło udział 117 pacjentów leczonych w CKD, skierowanych do otrzymania pomocy socjalnej. Zaobserwowano wzrost liczby osób kierowanych do otrzymania pomocy. Nowych zgłoszeń było 37,6%, a 62,4% z nich związane było z pogorszeniem społeczno-ekonomicznej sytuacji pacjenta – głównie deprywacją ekonomiczną lub brakiem dochodów, bezrobociem i izolacją społeczną. Złożoność interwencji socjalnej była wyższa wśród osób z nasilonymi problemami społecznymi. Wyniki otrzymanych badań mają nie tylko walor naukowy, lecz także praktyczny – pozwalają pracownikom socjalnym na planowanie pomocy skoncentrowanej na najistotniejszych problemach pojawiających się w kontekście wyzwań pandemicznych.

Biogramy autorów

Marta Freitas Olim - Social Work Department of Diaverum Portugal

Social Worker. Director of the Social Work Department of Diaverum Portugal. Graduated and Master in Social Work

Sónia Guadalupe - Miguel Torga Institute of Higher Education, Coimbra, Portugal

Social Worker. Assistant Professor of Social Work in Miguel Torga Institute of Higher Education, Coimbra, Portugal. PhD in Social Work, PhD in Mental Health. Researcher in CEISUC – Centre for Health Studies and Research of the University of Coimbra.

Mónica Carvalho - Diaverum Portugal

Social Worker at Diaverum Portugal. Graduated in Social Work. Master in Social Work: Welfare and Social Management.

Paula Fragoso - Diaverum Portugal

Social Worker at Diaverum Portugal. Graduated in Social Work.

Susana Ribeiro - Diaverum Portugal

Social Worker at Diaverum Portugal. Graduated in Social Work and Sociology.

Susana Torres

Social Worker at Diaverum Portugal. Graduated in Social Work.

Dora Isabel Dias - Diaverum Portugal

Social Worker at Diaverum Portugal. Graduated in Social Work.

Fernando Macário - Diaverum Iberia

Physician. Graduated in Medicine. Specialist in Nephrology. Medical Management of Diaverum Iberia, Chief Medical Officer of Diaverum.

Bibliografia

Abrams E.M., Szefler S.J. (2020), COVID-19 and the impact of social determinants of health, “Lancet”, vol. 8(7), pp. 659–661 https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30234-4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30234-4

Ahmed F., Ahmed N., Pissarides C., Stiglitz J. (2020), Why inequality could spread COVID-19, “Lancet Public Health”, vol. 5(5), E240 https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30085-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30085-2

Bhattacharya S. (2020), The Social Impact of the COVID-19 Pandemic, “ORF Issue Brief”, no. 406, Observer Research Foundation https://www.orfonline.org/research/the-social-impact-of-the-covid19-pandemic/ (accessed: 6.12.2020).
Google Scholar

Bruchfeld A. (2021), The COVID-19 pandemic: consequences for nephrology, “Nature Reviews Nephrology”, vol. 17, pp. 81–82 https://doi.org/10.1038/s41581-020-00381-4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1038/s41581-020-00381-4

Collado S., Arenas M.D., Barbosa F., Cao H., Montero M.M., Villar-García J., Barrios C., Rodríguez E., Sans L., Sierra A., Pérez-Sáez M.J., Redondo-Pachón D., Coca A., Maiques J.M., Güerri-Fernández R., Horcajada J.P., Crespo M., Pascual J. (2020), COVID-19 in Grade 4–5 Chronic Kidney Disease Patients, “Kidney and Blood Pressure Research”, vol. 45, pp. 768–774 https://doi.org/10.1159/000511082
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1159/000511082

Cruz N., Souza E., Sampaio C., Santos A., Chaves S., Hora R., Souza R., Santos J.E. (2020), Apoio psicossocial em tempos de COVID-19: experiências de novas estratégias de gestão e ajuda mútua no sul da Bahia, Brasil, “APS em Revista”, vol. 2(2), pp. 97–105 https:// doi.org/10.14295/aps.v2i2.94
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14295/aps.v2i2.94

Dubey S., Biswas P., Ghosh R., Chatterjee S., Dubey M.J., Chatterjee S., Lahiri D., Lavie C.J. (2020), Psychosocial impact of COVID-19, “Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews”, vol. 14(5), pp. 779–788 https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.035.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.035

Guadalupe S. (2012), A intervenção do serviço social na saúde com famílias e em redes de suporte social, [in:] M.I. Carvalho (ed.), Serviço Social na Saúde, Pactor, Lidel, Lisboa, pp. 183–217.
Google Scholar

International Federation of Social Workers (IFSW) (2020), Practising during pandemic conditions: ethical guidance for social workers, The International Federation of Social Workers, Rheinfelden https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-10-Ethical-Guidance-COVID-19-FINAL.pdf (accessed: 6.12.2020).
Google Scholar

Lee J., Steel J., Roumelioti M.-E., Erickson S., Myaskovsky L., Yabes J.G., Rollman B.L., Weisbord S., Unruh M., Jhamb M. (2020), Psychosocial Impact of COVID-19 Pandemic on Patients with End-Stage Kidney Disease on Hemodialysis, “Kidney 360”, vol. 1(12), pp. 1–20 https://doi.org/10.34067/KID.0004662020
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.34067/KID.0004662020

Li L.Z., Wang S. (2020), Prevalence and predictors of general psychiatric disorders and loneliness during COVID-19 in the United Kingdom, “Psychiatry Research”, no. 291, pp. 0165–1781 https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113267
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113267

Magalhães P., Gouveia R., Costa L.R., Silva P. (eds.) (2020), O Impacto Social da Pandemia, “Iscte”, pp. 2–4 https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/42911/1/RelatorioInqueritoICSISCTE.pdf (accessed: 21.01.2021).
Google Scholar

Mamede R.P., Pereira M., Simões A. (2020), Portugal: Uma análise rápida do impacto da COVID-19 na economia e no mercado de trabalho, International Labour Organization https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_754606.pdf (accessed: 21.01.2021).
Google Scholar

Martin A., Markhvida M., Hallegatte S., Walsh B. (2020), Socio-Economic Impacts of COVID-19 on Household Consumption and Poverty, “Economics of Disasters and Climate Change”, no. 4, pp. 453–479 https://doi.org/10.1007/s41885-020-00070-3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s41885-020-00070-3

Martins A.M.G. (2020), O Impacto da COVID 19 nos Direitos Humanos: A resposta da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, “e-Pública: Revista Eletrónica de Direito Público”, vol. 7(1), pp. 153–169 http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-184X2020000100007&lng=pt&tlng=pt (accessed: 21.01.2021).
Google Scholar

Novick T.K., Rizzolo K., Cervantes L. (2020), COVID-19 and Kidney Disease Disparities in the United States, “National Kidney Foundation”, vol. 27(5), pp. 427–433 https://doi. org/10.1053/j.ackd.2020.06.005
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1053/j.ackd.2020.06.005

Olim M.F., Guadalupe S., Zeferino S., Marques M., Neves P. (2018a), Needs and social resources of hemodialysis patients with chronic kidney disease, “Serviço Social & Saúde”, vol. 17(1), pp. 31–64 https://doi.org/10.20396/sss.v17i1.8655202
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.20396/sss.v17i1.8655202

Olim M.F., Guadalupe S., Mota F., Fragoso P., Ribeiro S. (2018b), Sociographic Profile of Hemodialysis Patients in Portugal, “Journal of Nephrology Social Work”, vol. 42(1), pp. 9–20 https://www.kidney.org/sites/default/files/v42a_a1.pdf
Google Scholar

Olim M.F., Guadalupe S., Daniel F., Pimenta J., Carrasco L., Silva A.G. (2019), The Matrix of Complexity Associated with the Process of Social Intervention with Chronic Kidney Disease Patients, [in:] C. Albuquerque (ed.), Emerging Trends and Innovations in Privacy and Health Information Management, IGI Global, Hershey https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8470-4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8470-4.ch004

Redondo-Sama G., Matulic V., Munté-Pascual A., Vicente I. (2020), Social Work during the COVID-19 Crisis: Responding to Urgent Social Needs, “Sustainability”, vol. 12(20), pp. 85–95 https://doi.org/10.3390/su12208595
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/su12208595

Relvas A.P., Portugal A., Major S., Sotero L. (2020), Resultados Preliminares sobre Impacto Psicossocial da COVID-19 em Portugal, Centro de Estudos Sociais https://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/RELATORIO_Resultados%20Preliminares%20sobre%20Impacto%20Psicossocial%20da%20COVID-19%20em%20Portugal.pdf (accessed: 21.01.2021).
Google Scholar

Saladino V., Algeri D., Auriemma V. (2020), The Psychological and Social Impact of Covid-19: New Perspectives of Well-Being, “Frontiers in Psychology”, no. 11, pp. 577–684 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.577684
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.577684

Saqib M., Siddiqui S., Qasim M., Jamil M.A., Rafique I., Awan U.A., Ahmad H., Afzal M.S. (2020), Effect of COVID-19 lockdown on patients with chronic diseases, “Diabetes & metabolic syndrome”, vol. 14(6), pp. 1621–1623 https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.08.028
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.08.028

Sousa H., Ribeiro O., Costa E., Frontini R., Paúl C., Amado L., Miranda V., Ribeiro F., Figueiredo D. (2021), Being on hemodialysis during the COVID‐19 outbreak: A mixed methods’ study exploring the impacts on dialysis adequacy, analytical data, and patients’ experiences, “Seminars in Dialysis”, vol. 34(1), pp. 66–76 https://doi.org/10.1111/sdi.12914
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/sdi.12914

Sumner A., Hoy C., Ortiz-Juarez E. (2020), Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty, “United Nations University World Institute for Development Economics Research Publication (UNU-WINDER) Working Paper”, vol. 4(43), pp. 1–14 https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working (accessed: 21.01.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/800-9

World Health Organization (WHO) (2020), Statement – Physical and mental health key to resilience during COVID-19 pandemic https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-physical-and-mental-health-key-to-resilience-during-covid-19-pandemic (accessed: 6.12.2020).
Google Scholar

Opublikowane

2022-03-30

Jak cytować

Freitas Olim, M., Guadalupe, S., Carvalho, M., Fragoso, P., Ribeiro, S., Torres, S., Dias, D. I., & Macário, F. (2022). Varia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (80), 105–120. https://doi.org/10.18778/0208-600X.80.08