Sport lokalny w mediach regionalnych

Autor

  • Beata Grochala Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-3885-8964

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.01

Słowa kluczowe:

media regionalne, prasa lokalna, telewizja regionalna, sport w mediach

Abstrakt

Media regionalne powinny spełniać liczne funkcje (m.in. informacyjną, opiniotwórczą, integrującą) wobec społeczności lokalnej. To dzięki nim mieszkańcy danego obszaru zdobywają wiedzę o aktualnych wydarzeniach w wymiarze regionu ze wszystkich dziedzin życia. Szczególną sferę stanowi sport – informacje o rozgrywkach na szczeblu regionalnym pojawiają się bowiem tylko w mediach lokalnych. W artykule dokonano analizy zawartości dwóch łódzkich mediów (prasa drukowana i telewizja) pod kątem obecności informacji o lokalnych rozgrywkach sportowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Beata Grochala - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Beata Grochala, dr hab. prof. UŁ, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: mediolingwistyka, genologia lingwistyczna, język sportu, glottodydaktyka, komizm językowy. Autorka monografii: Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego (Łódź 2006) oraz Telewizyjna transmisja sportowa w świetle genologii lingwistycznej (Łódź 2016) oraz licznych artykułów, m.in. Język sportu a wyrażanie emocji – nowa (?) perspektywa oglądu („Prace Językoznawcze” 2019, nr 4), Język sportu w perspektywie mediolingwistycznej – zarys problematyki („Poradnik Językowy” 2021, nr 4).

Bibliografia

Dziki Sylwester, Chorązki Włodzimierz, Media lokalne i regionalne, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Universitas, Kraków 2000, s. 121–140.
Google Scholar

Keon Yoo Sang, The Impact of Global Sport on Local Media: A Case Study of Korean Newspaper Coverage of Women’s Golf, „International Journal of Sport Communication” 2012, nr 5, s. 403–412. https://doi.org/10.1123/ijsc.5.3.403
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1123/ijsc.5.3.403

Kowalczyk Ryszard, Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (refleksje medioznawcze), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 1, s. 65–80. https://doi.org/10.14746/ssp.2011.1.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2011.1.04

Michalczyk Stanisław, Media lokalne w systemie komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
Google Scholar

Mihailescu Liliana, Nita Gabriel, Local Media Promotion of the B.A.C., Element of the Sport Marketing Strategy, „The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences” 2018, https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.08.03.205
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.08.03.205

Mikosz Joanna, „Dziennik Łódzki – tradycja i współczesność”, Agencja Wydawnicza „Sztuka i rynek”, Kalisz 2006.
Google Scholar

Szynol Adam, Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce, „Dziennikarstwo i Media” 2012, t. 3, s. 105–120.
Google Scholar

Walicki Jacek, „Dziennik Łódzki” – nasze 115-lecie, Oddział Prasa Łódzka Sp. z o.o., Łódź 1999.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Grochala, B. (2021). Sport lokalny w mediach regionalnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 62(3), 7–19. https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.01