„Wiadomości – 43 bis” w latach 1989–2014 jako przykład periodyku lokalnego

Autor

  • Magdalena Przybysz-Stawska Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0001-5868-6840

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.04

Słowa kluczowe:

prasa, prasa lokalna, „Wiadomości – 43 bis”, Bernard Cichosz, Konstantynów Łódzki

Abstrakt

Prasa lokalna pełni istotne funkcje, nie tylko informując mieszkańców danego miasta o sprawach im bliskich, ale również realizuje idee regionalizmu poprzez promocję „małej ojczyzny”, integruje daną społeczność i stanowi swego rodzaju odzwierciedlenie życia ludzi zamieszkujących określone terytorium. Celem artykułu jest prezentacja jednego z periodyków lokalnych – czasopisma „Wiadomości – 43bis” i próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: jak w latach 1989–2014 zmieniał się analizowany periodyk? Co stanowiło o jego sile, a co świadczyło o słabości? Czy realizował on funkcje przypisywane tego typu prasie, wpisując się w definicję pism lokalnych? Jakie elementy sprawiły, że utrzymał się na wymagającym rynku prasowym, w którym reguły zdają się dyktować nie tylko sami odbiorcy, ale i silne, o ugruntowanej pozycji, koncerny medialne, inwestujące również w rynek prasy regionalnej? Praca stanowić może przyczynek do dalszych badań w zakresie prasy regionu łódzkiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Magdalena Przybysz-Stawska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Magdalena Przybysz-Stawska, dr hab.; bibliolog, medioznawca, od 2001 roku pracuje w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, od 2015 roku redaktor naczelna „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”. Należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół problematyki związanej z medioznawstwem, polską prasą współczesną i dawną, szczególnie w kontekście związków prasy z szeroko rozumianą kulturą, a także dotyczą zagadnień zarządzania informacją w mediach. Wybrane publikacje: „To się czyta”. Promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (Kurowice 2006); Książka na łamach polskich czasopism współczesnych u progu XXI wieku (Łódź 2013); O książce w prasie polskiej. Diachronia i synchronia pola badawczego, „Folia Bibliologica” 2017, t. 59; Słownik członków ŁTN 2010–2015, red. M. Antczak, przy współpr. M. Przybysz-Stawskiej (Łódź 2018); Wie können die akademischen Leistungen von Hochschulpersonal in Europa bewertet werden? Ein Diskussionsbeitrag und Vorschläge zur Etablierung eines vergleichbaren Modells (współautor D. Stawski), „Zeitschrift für Evaluation” 2019, nr 2; „Charaktery” i książki w latach 2016–2017, [w:] Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze, red. M. Antczak, Z. Gruszka (Łódź 2020).

Bibliografia

[br. aut.], I Festiwal Orkiestr Dętych, „Wiadomości – 43 bis” 2000, nr 259, s. [1].
Google Scholar

[br. aut.], 4 czerwca wybory radnego, „Wiadomości – 43 bis” 2000, nr 258, s. [1].
Google Scholar

[br. aut.], Jubileuszowy tort dla Krystyny Jandy, „Wiadomości – 43 bis” 2003, nr 325, s. 3.
Google Scholar

[br. aut.], „Solidarność” ma już 20 lat, „Wiadomości – 43 bis” 2000, nr 267, s. [1].
Google Scholar

[br. aut.], „Wiadomości – 43 bis” zapraszają, „Wiadomości – 43 bis” 1997, nr 193/194, s.[1].
Google Scholar

[br. aut.], Bronisław Komorowski prezydentem RP, „Wiadomości – 43 bis” 2010, nr 505/506, s. 60.
Google Scholar

[br. aut.], Cejrowski przyjeżdża!, „Wiadomości – 43 bis” 1997, nr 187, s. [1].
Google Scholar

[br. aut.], Dwieście kursów „Wiadomości – 43 bis”, „Wiadomości – 43 bis” 1997, nr 200, s. 3.
Google Scholar

[br. aut.], Grad medali, „Wiadomości – 43 bis” 2010/2011, nr 515/516, s. 13. https://doi.org/10.1162/LEON_r_00066
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1162/LEON_r_00066

[br. aut.], Idziemy na żużel, „Wiadomości – 43 bis” 2001, nr 284, s. 3.
Google Scholar

[br. aut.], Jan Paweł II i Jan XXIII – świętymi, „Wiadomości – 43 bis” 2014, nr 597/598, s. 7.
Google Scholar

[br. aut.], Konstantynowianie za UE, „Wiadomości – 43 bis” 2003, nr 334, s. 3.
Google Scholar

[br. aut.], Konstantynowskie postacie Samorządu, zob. np. „Wiadomości – 43 bis” 1999, nr 23, s. 3.
Google Scholar

[br. aut.], Konstantynów Łódzki z tytułem Samorząd Przyjazny biznesowi 2013, „Wiadomości – 43 bis” 2013, nr 587/588, [okładka].
Google Scholar

[br. aut.], Konstantynów na Jarmarku Wojewódzkim, „Wiadomości – 43 bis” 2005, nr 387/388, s. 4.
Google Scholar

[br. aut.], Konstantynów. Wyniki głosowania, „Wiadomości – 43 bis” 1993, nr 101, s.4, 5.
Google Scholar

[br. aut.], Konstantynów. Wyniki głosowania, „Wiadomości – 43 bis” 2007, nr 439/440, s. [1].
Google Scholar

[br. aut.], Krajobraz przed bitwą, „Wiadomości – 43 bis” 1993, nr 92, s. [1], 8.
Google Scholar

[br. aut.], Łączy ich Konstantynów, „Wiadomości – 43 bis” 2010, nr 511/512, s. [1].
Google Scholar

[br. aut.], Mass media i ewangelizacja, „Wiadomości – 43 bis” 2000, nr 261, s. [1].
Google Scholar

[br. aut.], My albo nikt, „Wiadomości – 43 bis” 1993, nr 85, s. [1], 2.
Google Scholar

[br. aut.], Nasz Małysz w Planicy, „Wiadomości – 43 bis” 2001, nr 281, s. 1.
Google Scholar

[br. aut.], Nie chcemy Polski powiatowej, „Wiadomości – 43 bis” 1992, nr 59, s. [1], 3.
Google Scholar

[br. aut.], Ojciec Święty ukończył 80 lat, „Wiadomości – 43 bis” 2000, nr 261, s. [1].
Google Scholar

[br. aut.], Podsumowanie VI Grand Prix w Łodzi, „Wiadomości – 43 bis” 2010, nr 513/514, s. 10.
Google Scholar

[br. aut.], Prawica w Konstantynowie, „Wiadomości – 43 bis” 1992, nr 66, s. [1], 2, 4.
Google Scholar

[br. aut.], Prezydent Lech Kaczyński nie żyje, „Wiadomości – 43 bis” 2010, nr 499/500, s.3, 5.
Google Scholar

[br. aut.], Pro bene factis, „Wiadomości – 43 bis” 2005, nr 373/374, s. 5.
Google Scholar

[br. aut.], Siódma wizyta Ojca Świętego w Ojczyźnie, „Wiadomości – 43 bis” 1999, nr 238, s. [1].
Google Scholar

[br. aut.], Szanse i zagrożenia przedsiębiorstw w UE, „Wiadomości – 43 bis” 2003, nr 333, s. 3.
Google Scholar

[br. aut.], Trzech Króli wolne już w 2011 roku, „Wiadomości – 43 bis” 2010, nr 509/5010, s. 4.
Google Scholar

[br. aut.], Wyniki wyborów samorządowych w 2010 r., „Wiadomości – 43 bis” 2010, nr 513/514, okładka, s. 5.
Google Scholar

[br. aut.], Wyróżnienie dla konstantynowskiego przedsiębiorcy, „Wiadomości –43 bis” 2007, nr 437/474, s. 3.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 1990, nr 1, s. 1.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 1992, nr 62, s. 6; nr 69, s. 3; nr 70, s. [1].
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 1993, nr 92, s. 4; nr 106, s. [6]; nr 136, s. 6.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 1995, nr 134, s. [1], 3; nr 143, s. 3; nr 148, s. 6; nr 154, s. [1].
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 1997, nr 186, s. 3; nr 187, s. 4–5; nr 196, s. [1]; nr 200, s. 3.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 1999, nr 230, s. [1]; nr 234, s. [1], 4.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 2000, nr 257, s. 3; nr 258, s. 2; nr 267, s. 2; nr 270, s. 3; nr 271, s. 4, 5.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 2001, nr 278, s. 3; nr 281, s. 1, 7, 10; nr 286, s. 3; nr 297, s. 3, 5; nr 298/299, s. 3; nr 298/299, s. 4.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 2003, nr 324, s. 3, 9; nr 325, s. 13; nr 327, s. 7, 12, 13; nr 328, s.14; nr 331, s. 13; nr 334, s. 3.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 2005, nr 383/384, s. 7; nr 389/390, s. 7, 9; nr 393/394, s. 3.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 2007, nr 435/436, s. 13; nr 429/430, s. 3; nr 433/444, s. 3, 5; nr 435/436, s. 8, 12; nr 439/440, s. 3; nr 469/470, s. 3, 5; nr 479/480, s. 3, 6; nr 483/484, s. 4; nr 491/492, s. 3, 5; nr 491/492, s. 3; nr 497/498, s. 5.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 2010, nr 503/504, s. 3; nr 505/506, s. 5; nr 505/506, s. 6; nr 507/508, s. 3, 7.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 2011, nr 517/518, s. 5; nr 521/522, s. 3; nr 533/534, s. 12; nr 537/538, s. 3.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 2013, nr 581/582, s. 3; nr 583/584, s. 5; nr 585/586, s. 4.
Google Scholar

„Wiadomości – 43 bis” 2014, nr 597/598, s. 11; nr 599/600, s. 6; nr 601/602, s. 5; 2014, nr 603/604, s. 6.
Google Scholar

B.C., [br. tyt.], „Wiadomości – 43 bis” 2013, nr 587/588, s. 3.
Google Scholar

B.C., [br. tyt.], „Wiadomości – 43 bis” 2010, nr 511/512, s. 4.
Google Scholar

bc, [br. tyt.], „Wiadomości – 43 bis” 1993, nr 85, s. 2.
Google Scholar

B.C., Nasza gmina pozostanie rajem podatkowym, „Wiadomości – 43 bis” 2013, nr 583/584, s. 3.
Google Scholar

BC, Media to potęga, „Ekspres 43 bis” 2002, nr 25, s. [1]. https://doi.org/10.1080/01405110220118446
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01405110220118446

BC, Upominajmy się o żołnierzy wyklętych, „Wiadomości – 43 bis” 2011, nr 533/534, s. 3.
Google Scholar

Cichosz Bernard, [br. tyt.], „Wiadomości – 43 bis” 1999, nr 236, s. [1].
Google Scholar

Cichosz Bernard, [br. tyt.], „Wiadomości – 43 bis” 2007, nr 469/470, s. 6–7.
Google Scholar

Cichosz Bernard, Nowoczesny ośrodek doskonalenia jazdy, „Wiadomości – 43 bis” 2007, nr 429/430, s. 14.
Google Scholar

Cichosz Bernard, Znów w czołówce samorządów w kraju, „Wiadomości – 43 bis” 2011, nr 529/530, s. 5.
Google Scholar

Czernik S., Śp. Kardynał Stefan Wyszyński w latach okupacji, „Wiadomości – 43 bis” 2001, nr 298/299, s. 8.
Google Scholar

emm, Gubimy książki w Konstantynowie, „Wiadomości – 43 bis” 2003, nr 345/346, s. 14.
Google Scholar

js, 80-lecie Diecezji Łódzkiej, „Wiadomości – 43 bis” 2000, nr 275, s. 3.
Google Scholar

Michalska [Joanna], Bawiliśmy się z biblioteką, „Wiadomości – 43 bis” 2011, nr 531/532, s. 7.
Google Scholar

Michalska [Joanna], Wspólne czytanie, „Wiadomości – 43 bis” 2003, nr 330, s. 7.
Google Scholar

Michałkiewicz [Marcin], Najlepszy motyl. Pierwsza konstantynowska mistrzyni Polski w pływaniu, „Wiadomości – 43 bis” 2001, nr 297, s. 9.
Google Scholar

Sasko Grzegorz, [br. tyt.], „Wiadomości – 43 bis” 1997, nr 196, s. 3.
Google Scholar

Światłowski [Jerzy], Liczyłem na dobry start, „Wiadomości – 43 bis” 2013, nr 581/582, s. 9.
Google Scholar

Wielgosińska Ewa, Znów premiera, „Wiadomości – 43 bis” 1995, nr 132, s. 3.
Google Scholar

Workert [Ewa], 175 lat Konstantynowa Łódzkiego, „Wiadomości – 43 bis” 2005, nr 387/388, s. 7.
Google Scholar

Adamowicz Piotr, „Wiadomości – 43 bis” – wczoraj i dziś, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 [praca licencjacka, niepublikowana, analizowane roczniki: 1989, 1990, 1993, 1996, 1999, 2020, 2005, 2008, 2011].
Google Scholar

Cichosz Bernard, ABC Cicho…sza, Wydawnictwo Bernard Cichosz, Konstantynów Łódzki 1999.
Google Scholar

Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
Google Scholar

Filas Ryszard, Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujęciu periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 3 /4, s. 27–54.
Google Scholar

Filas Ryszard, Periodyzacja rozwoju mediów polskich 1989–1999, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN” 1999, z. 1, s. 72–74.
Google Scholar

Gierula Marian, Polska prasa lokalna w latach 1989–2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
Google Scholar

Kowalczyk Ryszard, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2002.
Google Scholar

Kowalczyk Ryszard, Wczoraj i dziś prasy lokalnej w Polsce, Agencja „eSeM”, Poznań 2002.
Google Scholar

Kulawiak Anita, Historyczne i społeczne czynniki rozwoju małych miast – przykłady Uniejowa i Dąbia, „Biuletyn Uniejowski” 2016, t. 5, s. [209]–222. https://doi.org/10.18778/2299-8403.05.14
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.05.14

Lewaszkiewicz Adam, Przez trzy epoki. Wspomnienia łódzkiego dziennikarza, Wydawnictwo Westa-Druk Mirosław Kuliś, Łódź 2014.
Google Scholar

Mielczarek Tomasz, Monopol pluralizm koncentracja środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Google Scholar

Mikosz Joanna, „Dziennik Łódzki”: tradycja i współczesność, Agencja Wydawnicza „Sztuka i Rynek”, Kalisz 2006.
Google Scholar

Miłosz Czesław, Miejsca utracone, [w:] Czesław Miłosz, Szukanie ojczyzny, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.
Google Scholar

Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych, red. Jerzy Mikułowski Pomorski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1990.
Google Scholar

Drukowane „43bis” już w Sieci, http://www.43bis.media.pl/wiadomosci,15566,1,drukowane-43bis-juz-w-sieci,konstantynow-lodzki,wiadomosci.html [dostęp: 27.10.2020].
Google Scholar

Gostkowski Zygmunt, „Dziennik Łódzki” w latach 1884–1892: studium nad powstaniem polskiej opinii publicznej w wielonarodowym mieście fabrycznym, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Łódź 2008.
Google Scholar

http://www.43bis.media.pl [dostęp: 31.12.2018].
Google Scholar

http://www.konstantynow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=13&strona=1&sub=1 [dostęp: 18.10.2019].
Google Scholar

http://www.polskawliczbach.pl/Konstantynow_Lodzki [dostęp: 31.12.2018].
Google Scholar

https://www.bing.com/images/search?q=tramwaj%2043%20bis&FORM=BILH1 [dostęp: 31.12.2018].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Przybysz-Stawska, M. (2021). „Wiadomości – 43 bis” w latach 1989–2014 jako przykład periodyku lokalnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 62(3), 65–97. https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.04