Saga założycielska „Bogorii” –gazety samorządowej z Grodziska Mazowieckiego

Autor

  • Agnieszka Szurek Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej, Pracownia Retoryki Stosowanej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa https://orcid.org/0000-0002-4616-8293

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.05

Słowa kluczowe:

krytyka retoryczna, motyw fantazjowania, saga, retoryczna wizja, Grodzisk Mazowiecki, Bogoria, prasa lokalna, prasa samorządowa

Abstrakt

Pojęcia sagi i retorycznej wizji są elementem metody krytyki retorycznej „motywu fantazjowania” przedstawionej przez Ernesta Bormanna. Saga jest nieustannie rozwijaną opowieścią o dokonaniach jednostki, grupy lub instytucji, wyjaśniającą jej miejsce w świecie, cel istnienia i sposób działania.

Artykuł jest próbą przedstawienia sagi budowanej wokół gazety „Bogoria”, ukazującej się w Grodzisku Mazowieckim od 1992 roku. „Bogoria” jest bezpłatnym miesięcznikiem wydawanym przez lokalne Centrum Kultury. Analizowany materiał pochodzi z wydań jubileuszowych – setnego i dwusetnego numeru, z numerów z okazji dziesięciolecia, dwudziestolecia i dwudziestopięciolecia czasopisma. Są to przede wszystkim artykuły i manifesty, w których redaktorzy starają się określić, czym ich zdaniem powinna być lokalna gazeta i jakie funkcje powinna pełnić w społeczności. Artykuł omawia przemianę sagi „Bogorii” od modelu społeczno-moralnego do społecznego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Agnieszka Szurek - Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej, Pracownia Retoryki Stosowanej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Agnieszka Szurek, adiunkt w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej (Uniwersytet Warszawski). Jej zainteresowania naukowe dotyczą krytyki retorycznej, mediów lokalnych oraz literatury „oddolnej” (publikacje wydawane amatorsko, przez lokalne instytucje, niewchodzące do obiegu komercyjnego). Jest autorką artykułów poświęconych m.in. lokalnym grupom dyskusyjnym w mediach społecznościowych (Odra w Pruszkowie i w fantazjach użytkowników lokalnych grup w mediach społecznościowych. Analiza metodą motywu fantazjowania, „Res Rhetorica” 2019, t. 6, nr 3), historii lokalności (Obraz podwarszawskich letnisk w prasie dwudziestolecia międzywojennego, „Kultura Popularna” 2016, t. 1, nr 47) i historii rodzinnej (‘Americans’ in Pruszków and in Grodzisk, Poland. The ethos of returned migrants in local and family memory, „Memoriamedia Review” 2021, nr 6).

Bibliografia

[b.a.], Ankieta, „Bogoria” 1998, nr 77, s. 15.
Google Scholar

[b.a.], Do stu razy sztuka, „Bogoria” 2000, nr 100, s. 1.
Google Scholar

[b.a.], Parę słów wyjaśnienia, „Bogoria” 1992, nr 1, s. 1–2.
Google Scholar

[b.a.], To Grodzisk, „Bogoria” 2000, nr 100, s. 1.
Google Scholar

Bońkowski Krzysztof, Dwieście odsłon Bogorii, „Bogoria” 2010, nr 200, s. 1.
Google Scholar

Bońkowski Krzysztof, Papierowy Grodzisk, „Bogoria” 2012, nr 217, s. 19.
Google Scholar

Bońkowski Krzysztof, Porcelanowa rocznica, „Bogoria” 2012, nr 217, s. 1.
Google Scholar

Bońkowski Krzysztof, W waszych rękach od 25 lat, „Bogoria” 2017, nr 267, s. 1.
Google Scholar

Bormann Ernest G., A Fantasy Theme Analysis of the Television Coverage of the Hostage Release and the Reagan Inaugural, „Quarterly Journal of Speech” 1982, nr 68, s. 133–145. https://doi.org/10.1080/00335638209383599
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00335638209383599

Bormann Ernest G., Fantasy and Rhetorical Vision: Ten Years Later, „Quarterly Journal of Speech” 1982, nr 68, s. 288–305. https://doi.org/10.1080/00335638209383614
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00335638209383614

Bormann Ernest G., Fantasy and rhetorical vision: The rhetorical criticism of social reality, „Quarterly Journal of Speech” 1972, nr 58, s. 396–407. https://doi.org/10.1080/00335637209383138
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00335637209383138

Bormann Ernest G., Knutson Roxanne L., Musolf Karen, Why do people share fantasies? An empirical investigation of a basic tenet of the symbolic convergence communication theory, „Communication Studies” 1997, nr 3(48), s. 254–276, https://doi.org/10.1080/10510979709368504
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10510979709368504

Bormann Ernest G., Kroll Becky S., Watters Kathleen, Mcfarland Douglas, Rhetorical visions of committed voters: Fantasy theme analysis of a large sample survey, „Critical Studies in Mass Communication” 1984, nr 1(3), s. 287–310, https://doi.org/10.1080/15295038409360038
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/15295038409360038

Bormann Ernest G., Symbolic convergence: Organizational communication and culture, [w:] Communication and organizations: An interpretive approach, red. L.L. Putnam, M.E. Pacanowsky, Sage, Beverly Hills 1983, s. 99–122.
Google Scholar

Bormann Ernest G., The symbolic convergence theory of communication: Applications and implications for teachers and consultants, „Journal of Applied Communication Research” 1982, nr 10, s. 53. https://doi.org/10.1080/00909888209365212
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00909888209365212

Csapó‐Sweet Rita M., Shields Daniel C., Explicating the saga component of symbolic convergence theory: The case of Serbia’s radio B92 in cyberspace, „Critical Studies in Media Communication” 2000, t. 17, nr 3, s. 316–333. https://doi.org/10.1080/15295030009388398
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/15295030009388398

Dickerson Arin R., Fantasy Theme Analysys, [w:] Encyclopedia of Political Communication, red. L.L. Kaid, Ch. Holtz-Bacha, Sage, Thousand Oaks 2008, s. 768–769, https://doi.org/10.4135/9781412953993.n197
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781412953993.n197

Fok Krystyn, Jak zostałem dinozaurem, czyli rzecz o zakładaniu gazety, „Bogoria” 2002, nr 118, s. 8.
Google Scholar

http://www.centrumkultury.eu/gazeta-bogoria [dostęp 5.05.2021].
Google Scholar

https://www.facebook.com/grodziskiepismospolecznokulturalnebogoria/ [dostęp 5.05.2021].
Google Scholar

Kakietek Bogdan, Moje dziesięciolecie z Bogorią, „Bogoria” 2002, nr 118, s. 9. https://doi.org/10.1093/isle/9.2.219
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/isle/9.2.219

Kępa-Mętrak Jolanta, Kto finansuje, ten dyktuje… Prasa samorządowa w lokalnej komunikacji społecznej, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2012, nr 4, s. 45–62.
Google Scholar

Krawczyk Dariusz, Analiza debaty publicznej o dopuszczalności wydawania prasy samorządowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2017, z. 100, s. 225–241. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.100.17
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.100.17

Mądrzycka Izabela, Cegiełka do historii, „Bogoria” 2017, nr 268, s. 18–19.
Google Scholar

Męcfal Sylwia, Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Universitas, Łódź–Kraków 2019. https://doi.org/10.18778/8088-995-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-995-8

Milewska Marta, Prasa samorządowa – potrzebna? A jeśli tak, to komu?, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2017, t. 9(20), s. 101–114.
Google Scholar

Nikołajew Jan Urbas Michał Prasa samorządowa w województwie zachodniopomorskim – wybrane aspekty socjokulturowe, „Rocznik Prasoznawczy” 2016, R. 10, s.67–79.
Google Scholar

Papieska Agnieszka, Drodzy Czytelnicy, „Bogoria” 2007, nr 166, s. 2.
Google Scholar

[Pararedaktorzy], Jak to z Bogorią było, czyli litania do Matki Boskiej Bogoryjskiej Pocieszenia, „Bogoria” 2000, nr 100, s. 8–9.
Google Scholar

Poindexter Paula M., Heider Don, McCombs Maxwell, Watchdog or Good Neighbor? The Public’s Expectations of Local News, „Harvard International Journal of Press/Politics” 2006, nr 1(11), s. 77–88. https://doi.org/10.1177/1081180X05283795
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1081180X05283795

Rhetorical vision [hasło], [w:] Encyclopedia of Rhetoric, t. 1, ed. T.O. Sloane, Oxford University Press, Nowy Jork 2001, s. 700.
Google Scholar

Shields Daniel, Preston Thomas C., Fantasy Theme Analysis in Competitive Rhetorical Criticism, „The National Forensic Journal” 1985, nr 3, s. 102–115.
Google Scholar

Szostok Patrycja, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów?, Gnome, Katowice 2013.
Google Scholar

Śliwiński Michał, Z drogi, idzie dziennikarz!, „Bogoria” 2002, nr 118, s. 9.
Google Scholar

Waschkowá Císařová Lenka, The Voice of the Locality, [w:] The Voice of the Locality, Local Media and Local Audience, red. L. Waschkowá Císařová, Masaryk University, Brno 2017, s. 19–38.
Google Scholar

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z 9 maja 2016 roku nr VII.564.8.2015.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Szurek, A. (2021). Saga założycielska „Bogorii” –gazety samorządowej z Grodziska Mazowieckiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 62(3), 99–115. https://doi.org/10.18778/1505-9057.62.05