Projekt“Legiony”. Wokół ostatniej powieści Henryka Sienkiewicza

Autor

  • Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz Ph.D., University of Warsaw, Faculty “Artes Liberales”, Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa https://orcid.org/0000-0002-6305-7595

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.03

Słowa kluczowe:

Sienkiewicz, brulion, powieść, odmiany tekstu

Abstrakt

Brulion Legionów, ostatniej powieści Henryka Sienkiewicza, zawiera 139 oddzielnych stron, w tym zarówno rzuty odmian tekstowych, kolejne warianty, jak i wersję drukowaną. Zróżnicowany materiał i pozostałe notatki pisarza pozwalają badaczowi przedstawić metody pisania autora i jego dylematy. Bogata kolekcja listów jest źródłem dodatkowej wiedzy na temat procesu pisania. Podobnie jak w innych sytuacjach twórczych, Henryk Sienkiewicz w swoisty sposób pracował nad koncepcją kluczowych fragmentów, a także sposobu narracji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz - Ph.D., University of Warsaw, Faculty “Artes Liberales”, Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, dr hab., pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze zogniskowane wokół rękopisów, śladów spuścizny pozaliterackiej najwybitniejszych pisarzy drugiej połowy XIX wieku, co przybliża jej badania do kręgu krytyki genetycznej, która staje się coraz większą fascynacją. Ostatnio także obserwuje rozwój animal studies i możliwości wykorzystania tej metodologii do badań nad wiekiem XIX. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą w zakresie prac naukowych, wykładów dla studentów czy przy realizacji grantów. Członek redakcji rocznika „Góry, Literatura, Kultura”. Autorka książek: Czytane pod skreśleniem. Analiza procesu myślowego Sienkiewicza na podstawie rękopisów nowel (Warszawa 2017), Sienkiewicza talent i intuicja. Studia i szkice (Opole 2014), To ja, Sienkiewicz (Wrocław 2013).

Bibliografia

Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie bruliony nowel jako wskazówki do analizy procesu twórczego, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SubLupa, 2017.
Google Scholar

Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, “Urwana powieść–rękopis–fragment. ‘Legiony’ jako rzecz trudna”, in: Przekleństwo niekończonego, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2014, pp. 282–298.
Google Scholar

Sienkiewicz Henryk, “Legiony. Powieść historyczna”, in: Pisma w układzie Ignacego Chrzanowskiego, Lviv: Gebethner i Wolff, 1932.
Google Scholar

Sienkiewicz Henryk, Listy, vol. III, part 1. Warsaw: PIW, 2008.
Google Scholar

Sienkiewicz Henryk, “Z Wenecji”, in: Pisma Henryka Sienkiewicza, vol. 3, Warsaw: Gebethner i Wolff, 1880.
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Kuniczuk-Trzcinowicz, A. (2019). Projekt“Legiony”. Wokół ostatniej powieści Henryka Sienkiewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 53–64. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.03