Jewhen Małaniuk – ukraiński pisarz obozowy

Autor

  • Halyna Dubyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Modernizmu Europejskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.02

Słowa kluczowe:

Jewhen Małaniuk, internment camp republics, Polish-Ukrainian literary relations, interwar period, patriotic lyric poetry

Abstrakt

The article exposes works of Jewhen Małaniuk, Ukrainian poet, who debuted in internment camp for soldiers of Ukrainian People’s Republic situated in Poland. Disappointment caused by Ukraine’s institutional impotence and also by disloyalty of Polish ally reflected in poet-soldier’s peculiar literary picturing, which was permanently affected by post-camp syndrome.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bruski Jan Jacek, Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924), Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.
Google Scholar

Dubyk Halyna, Polskie kontakty literackie Jewhena Małaniuka, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 3, s. 73–99.
Google Scholar

Karpus Zbigniew, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
Google Scholar

Karpus Zbigniew, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919–1920, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
Google Scholar

Karpus Zbigniew, Zdradzeni sojusznicy. Oddziały ukraińskiej republiki ludowej w roku 1920 i ich dalsze losy [online], https://ioh.pl/artykuly/pokaz/zdradzeni-sojusznicy-odziay-ukraiskiej-republiki-ludowej-w-roku--i-ich-dalsze-losy,1066/ [dostęp: 24.11.2016].
Google Scholar

Kasperski Edward, Jewhen Małaniuk i emigracyjne pogranicza kultur. Paralele ukraińsko-polskie, w: Literackie Kresy i bezkresy, pod red. Katarzyny R. Łozowskiej i Ewy Tierling, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, s. 261–280.
Google Scholar

Kucenko Leonid, Dominus Malaniuk: tło i postat’, Centralno-Ukrajinśkie Wydawnyctwo, Kirowohrad 2001.
Google Scholar

Kucenko Leonid, Krycewe słowo. Literaturnyj portret Jewhena Małaniuka, Wydawnictwo Wesełka, Kijów 2005.
Google Scholar

Małaniuk Jewhen, A nie stepowa może Hellada, przeł. Józef Czechowicz, „Zet” 1933/1934, nr 2, s. 3.
Google Scholar

Małaniuk Jewhen, Ischod, w: tenże, Powernennia, Wydawnictwo Swit, Lwów 2005, s. 29.
Google Scholar

Małaniuk Jewhen, Napis na księdze wierszy, przeł. Józef Łobodowski, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” 1937, nr 29, s. 328.
Google Scholar

Małaniuk Jewhen, Notatnyky 1936–1939, Wydawnictwo Tempora, Kijów 2008.
Google Scholar

Małaniuk Jewhen, Pro doliu emigraciji, „Nasza Zoria” 1922, nr 28, s. 19.
Google Scholar

Małaniuk Jewhen, Sztylet czy stylos, w: Małaniuk Jewhen, Sztylet czy stylos, Wydawnictwo Kijów, Podiebrady 1925, s. 3.
Google Scholar

Małaniuk Jewhen, Ukraińskie oczy, przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski „Zet” 1936, nr 16, s. 4.
Google Scholar

Małaniuk Jewhen, Warszawa, przeł. Julian Tuwim, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 12, s. 1.
Google Scholar

Popowycz Myrosław, Narys istoriji kultury Ukrajiny, Wydawnictwo ArtEk, Kijów 1999.
Google Scholar

Sawicka Jadwiga, Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1999.
Google Scholar

Serednicki Antoni, Eseje polsko-ukraińskie, [b.w.], Warszawa 1996.
Google Scholar

Subtelnyj Orest, Ukrajina. Istorija, Wydawnictwo Łybid’, Kijów 1993.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-05-25

Jak cytować

Dubyk, H. (2018). Jewhen Małaniuk – ukraiński pisarz obozowy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 47(1), 7–16. https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.02