Dwa wydania Snów i kamieni Magdaleny Tulli

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.23

Słowa kluczowe:

Italo Calvino, Magdalena Tulli, studia miejskie, literatura a architektura, genetyka

Abstrakt

Autor porównuje dwie edycje Snów i kamieni Magdaleny Tulli w kontekście Niewidzialnych miast Italo Calvino i urbanologii. Tekst poddaje analizie różnice między edycjami i stanowi próbę zrozumienia genezy modyfikacji powieści dokonanych przez autorkę. Zmiany te niekiedy ujawniają a niekiedy utrudniają dostrzeżenie źródeł myślenia powieściopisarki, czyli refleksji o miejskości. Sny i kamienie to powieść stanowiąca zapis doświadczenia modernistycznej transformacji dwóch miast: Warszawy i Mediolanu. Lektura Snów i kamieni sprawia trudności na wielu poziomach: po pierwsze, z powodu traktatowej stylizacji i przyjęcia przez narratora roli bezkrytycznego piewcy ładu urbanistycznego, po drugie zaś w obliczu zatartych śladów kontaminacji wielu doświadczeń: warszawskiego, mediolańskiego, czytelniczego, po trzecie z powodu braku w kulturze polskiej wcześniejszych tradycji tego typu tekstu prozatorskiego o mieście. Esej stanowi próbę rekonstrukcji możliwych kontekstów powieści i ich wpływów na zmiany wprowadzone przez autorkę do nowszych edycji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Piotr Jakub Wąsowski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury Polskiej XX i XXI w., ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Piotr Jakub Wąsowski – Ph.D. candidate at the Department of Polish Literature of the 20th and 21st Century, Faculty of Philology, University of Lodz. Research focus: Bruno Schulz, Łódź-related Schulz studies, Miron Białoszewski, Bolesław Leśmian, Dorota Masłowska, Andrzej Stasiuk – and the history of the reception of their works, the culture of authenticity, the philosophy of literature, Biblical threads in literature, narratology

Bibliografia

Calvino Italo, Italo Calvino on „Invisible Cities”, “Columbia: A journal of Literature and Art”, Wiosna/Lato 1983, issue 8, pp. 37–42.
Google Scholar

Ciarkowski Błażej, Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka, TAiWPN Universitas, Kraków 2016.
Google Scholar

Le Corbusier, W stronę architektury, (transl.) Tomasz Swoboda, Centrum Architektury, ed. 1, Warsaw 2012.
Google Scholar

Dwudziestolecie 1989–2009, vol. 1, Zbigniew Andres, Janusz Pasterski (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow 2010, pp. 303–322.
Google Scholar

Ferrando Serena, Water in Milan: A Cultural History of the Naviglio, “Interdisciplinary Studies in Literature and Development”, 2014, issue 21, pp. 1–20.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/isle/isu046

https://doi.org/10.1093/isle/isu046
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/isle/isu046

Gondowicz Jan, Pamiętnik z powstania Warszawy, „Nowe Książki”, 1995, nr 5/915, pp. 31–32.
Google Scholar

Izdebska Agnieszka, Proza Magdaleny Tulli – w kręgu wieloznacznej referencji, [in:] Inna literatura? Jaka piękna iluzja. Magdalena Tulli w rozmowie z Justyną Dąbrowską, fotografie Mikołaj Grynberg, Wydawnictwo Znak, Cracow 2017.
Google Scholar

Kłos Anita, Niewidzialne miasta Itala Calvina i ich polska recepcja. Między literaturą, architekturą a studiami miejskimi, [in:] Literatura i architektura, Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty (ed.), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, UW, Cracow–Warsaw 2017, pp. 315–330.
Google Scholar

Koszowy Marta, Dekonstrukcja dialektyki. „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli (wobec realizmu socjalistycznego), „Teksty Drugie”, 2013, issue 3, pp. 175–190.
Google Scholar

Merini Alda, Ziemia Święta, Jarosław Mikołajewski (transl.), Włoski Instytut Kultury w Krakowie, Wydawnictwo Austeria, Cracow–Budapest–Syrakuzy 2019.
Google Scholar

Mieletinski Eleazar, Poetyka mitu, Józef Dancygier (transl.), preface Maria Renata Mayenowa, PIW, Warsaw 1981.
Google Scholar

Mizerkiewicz Tomasz, Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Barbara Sienkiewicz (ed.), vol. 33, Poznan 2001.
Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Sny i kamienie Magdaleny Tulli – płaszczyzny odczytań, [in:] Literatura polska 1990–2000, Tomasz Cieślak and Krystyna Pietrych (ed.), Cracow 2002, vol. 2. pp. 309–326.
Google Scholar

Piątek Grzegorz, Najlepsze miasto świata: Warszawa w odbudowie 1944–1949, Wydawnictwo W.A.B., Warsaw 2020.
Google Scholar

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobiliograficzny, Alicja Szałagan (ed.), vol. 1, IBL PAN and Fundacja Akademia Humanistyczna, Warsaw 2011.
Google Scholar

Rusinek Michał, Porzucić pragnienie doskonałości, „Dekada Literacka” 1995, issue 4, p. 13.
Google Scholar

Rykwert Joseph, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, Tomasz Wujewski (transl.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Cracow 2016.
Google Scholar

Rykwert Joseph, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Tomasz Bieroń, Dorota Leśniak-Rychlak (transl.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Cracow 2013.
Google Scholar

Słownik Języka Polskiego, Witold Doroszewski (ed.), vol. VII, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1963.
Google Scholar

Sumorok Aleksandra, Socrealizm polski? Socrealizm w Polsce? Relacje architektury polskiej i radzieckiej w latach 1949–1956: kilka uwag badawczych, „Sztuka Europy Wschodniej” 2014, issue 2, pp. 85–94.
Google Scholar

Taylor Charles, Etyka autentyczności, Andrzej Pawelec (transl.), Wydawnictwo Znak, Cracow 2002.
Google Scholar

Tulli Magdalena, Sny i kamienie, 5th edition revised, Wydawnictwo W.A.B, Warsaw 2004.
Google Scholar

Tulli Magdalena, Sny i kamienie, new revised edition, Wydawnictwo Naukowe i Literackie Open, Warsaw 1995.
Google Scholar

Wiedemann Adam, Uwaga: poemat!, „NaGłos” December 1995, issue 21(46), pp. 202–204.
Google Scholar

Za plecami narratora. Z Magdaleną Tulli rozmawia Marek Zaleski, „Res Publica Nowa”, May–June 1999, pp. 79–81.
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Wąsowski, P. J. (2022). Dwa wydania Snów i kamieni Magdaleny Tulli. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 607–648. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.23