Wiesława Myśliwskiego dzieło in statu nascendi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.20

Słowa kluczowe:

Wiesław Myśliwski, akt twórczy, bezradność owocująca, teoria pierwszego zdania

Abstrakt

Artykuł przedstawia proces twórczy Wiesława Myśliwskiego. Skupia się szczególnie na dwóch aspektach pracy pisarza. Pierwszy z nich Myśliwski określa terminem „bezradność owocująca”, to stan, który bezpośrednio poprzedza pisanie. Drugi określiłam jako „teorię pierwszego zdania”, a pojęcie to utworzyłam na bazie wypowiedzi pisarza. Artykuł zawiera analizę pierwszych zdań powieści Wiesława Myśliwskiego. Sygnalizuję możliwość zestawienia „bezradności owocującej” z innymi, choć podobnymi, koncepcjami procesu twórczego m.in. Emila Ciorana czy Sandora Maraiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Agnieszka Gawrych - Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Agnieszka Gawrych – absolwentka prawa i polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Redaktorka książki Myśliwski-Bocheński. Rozmowy istotne wydanej w 2021 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracowniczka Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN, redaktorka i autorka haseł tworzonych w ramach projektu „Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny”.

Bibliografia

Dobrze, że żyłem, cz. 2, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Helena Zaworska, „Gazeta Wyborcza” 1997, nr 246.
Google Scholar

Gra z czasem: Myśliwski o nowej powieści, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Michał Nogaś, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 41, s. 34.
Google Scholar

Kolista przestrzeń pamięci, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Andrzej Franaszek, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 44, s. 12.
Google Scholar

Literatura jest zdaniem, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Bogdan Klukowski, „Nowe Książki” 1984, nr 8.
Google Scholar

Miłość nie jest nam dana, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Krzysztof Masłoń, „Rzeczpospolita” 1996, nr 285, s. 13.
Google Scholar

Myśliwski-Bocheński. Rozmowy istotne, red. Agnieszka Gawrych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
Google Scholar

Myśliwski Wiesław, Kamień na kamieniu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
Google Scholar

Myśliwski Wiesław, Nagi sad, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2011.
Google Scholar

Myśliwski Wiesław, Ostatnie rozdanie, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2013.
Google Scholar

Myśliwski Wiesław, Pałac, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 1970.
Google Scholar

Myśliwski Wiesław, Poprawiam bez końca, „Gala” 2008, nr 40, s. 42.
Google Scholar

Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2006.
Google Scholar

Myśliwski Wiesław, Ucho igielne, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2018.
Google Scholar

Myśliwski Wiesław, Widnokrąg, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2007.
Google Scholar

Nie ufam rzeczywistości, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Anna Goc, „Tygodnik Powszechny” 2019, nr 20.
Google Scholar

Nigdy nie wiem, o czym piszę, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Joanna Szwedowska, Polskie Radio 25.03.2017.
Google Scholar

Nigdy nie wierzyłem w śmierć prozy..., z Wiesławem Myśliwskim rozm. Joanna Dąbrowska, „Magazyn Literacki” 1997, nr 3/4.
Google Scholar

Noszę swój świat ze sobą, cz. 2, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Kazimierz Targosz, „Przekrój” 1998, nr 44.
Google Scholar

Sándor Márai, Dziennik (fragmenty), przeł. Teresa Worowska, Czytelnik, Warszawa 2004.
Google Scholar

Swobodna gra na autobiografii, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Piotr Szewc, „Nowe Książki” 1997, nr 1, s. 8.
Google Scholar

Tworzenie jest aktem stadnym…, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Krystyna Prendowska, „Kultura” 1990, nr 12. Przedruk [w:] „Twórczość” 2020, nr 11.
Google Scholar

Z Cioranem rozmawia Georg Carpat Focke, [w:] Rozmowy z Cioranem, przeł. Ireneusz Kania, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
Google Scholar

Z książki muszę wyzdrowieć, z Wiesławem Myśliwskim rozm. Justyna Sobolewska, „Polityka” 2013, nr 51/52.
Google Scholar

Źródłem literatury jest mowa ludzka…, z. Wiesławem Myśliwskim rozm. Anna Kopeć, „Polska” 2016, nr 92.
Google Scholar

Żeromski Stefan, Przedwiośnie, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2001.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Gawrych, A. (2022). Wiesława Myśliwskiego dzieło in statu nascendi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 561–573. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.20