„Ty mówiąc, malujesz!”. O procesie twórczym Hansa Christiana Andersena

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.04

Słowa kluczowe:

Andersen, proces twórczy, Królowa Śniegu, Bogusława Sochańska

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza procesu twórczego Hansa Christiana Andersena. Autorka skupia się na wczesnych latach twórczości pisarza, a następnie zestawia je z dojrzałym okresem jego twórczości. Zwraca uwagę na problemy z interpretacją utworów tłumaczonych oraz pokazuje pojawiające się w nich różnice na podstawie rożnych zakończeń Królowej Śniegu. Następnie analizuje, na czym, w jaki sposób i przy użyciu jakich środków pisał Andersen. W części poświęconej dziennikom pisarza analizuje cele i aspiracje Andersena oraz sposób, w jaki zapisy z podróży przekładają się później na zapis literacki. W kolejnej części przedstawia proces twórczy widziany oczyma samego pisarza oraz jego krytyków. We wnioskach końcowych podkreśla silną sensualność utworów Andersena, związki z językiem mówionym oraz towarzyszące baśniopisarzowi pod koniec życia przekonanie, że udało mu się dobrze wykorzystać dar, który otrzymał od Boga.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Magdalena Kuczaba-Flisak - Jagiellonian University, Faculty of Polish Studies, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków

Magdalena Kuczaba-Flisak – a Ph.D. student at the Polish Studies Faculty of the Jagiellonian University in Krakow, a member of the IRSCL, ChLA, MSSP and the Polish Section of IBBY. Her main research interests are children’s literature and its contexts, and teaching children’s literature on an academic level.

Bibliografia

Andersen Hans Christian, Andersen. Dzienniki 1825–1875, selected, translated and edited by Bogusława Sochańska, Media Rodzina, Poznań 2014.
Google Scholar

Andersen Hans Christian, “Aunty Toothache”, trans. Jean Hersholt, The Complete Andersen, https://andersen.sdu.dk/vaerk/hersholt/om_e.html [accessed: 21.03.2022].
Google Scholar

Andersen Hans Christian, Baśnie, vol. 2, trans. Bogusława Sochańska, Media Rodzina, Poznań 2006.
Google Scholar

Andersen Hans Christian, “Do dorosłych czytelników. Z tomu pierwszego ‘Baśni opowiedzianych dzieciom’,” [in:] Hans Christian Andersen, Baśnie, vol. 3, trans. Bogusława Sochańska, Media Rodzina, Poznań 2006.
Google Scholar

Andersen Hans Christian, Królowa Śniegu, trans. Cecylia Niewiadomska, Gebethner i Wolff, Warsaw 1918.
Google Scholar

Andersen Hans Christian, “Królowa Śniegu”, [in:] Hans Christian Andersen, Baśnie, vol. 1, trans. Stefania Beylin, Jarosław Iwaszkiewicz, PIW, Warsaw 1975.
Google Scholar

Andersen Hans Christian, “Królowa Śniegu,” [in:] Baśnie, vol. 1, trans. Bogusława Sochańska, Media Rodzina, Poznań 2006.
Google Scholar

Andersen Hans Christian, „Szczęście można znaleźć nawet w patyku,” [in:] Baśnie, vol. 3, trans. Bogusława Sochańska, Media Rodzina, Poznań 2006.
Google Scholar

Andersen Hans Christian, “The Snow Queen,” trans. Jean Hersholt, https://andersen.sdu.dk/vaerk/hersholt/TheSnowQueen_e.html [accessed: 30.03.2022].
Google Scholar

Andersen Hans Christian, The Story of My Life, Hurd and Houghton, New York, 1871.
Google Scholar

Andersen Hans Christian, “Uwagi. Z tomu dwudziestego siódmego ‘Pism zebranych’,” [in:] Baśnie, vol. 3, trans. Bogusława Sochańska, Media Rodzina, Poznań 2006.
Google Scholar

Baran Zbigniew, Idee-mity-symbole w polskich baśniach literackich wydanych w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Krakow 2006.
Google Scholar

Dollerup Cay, “Przekład i baśnie dla dzieci,” trans. Magda Heydel, Przekładaniec. Przekład literatury dziecięcej 2006, no. 16 (1).
Google Scholar

Elias Norbert, The Civilising Process, Blackwell Publishing 2000.
Google Scholar

Grum-Schwensen Ane, Et værk tager form Om H.C. Andersens arbejde med “Det nye Aarhundredes Musa”, https://odensebysmuseer.dk/artikler/et-vaerk-tager-form/ [accessed: 15.01.2022].
Google Scholar

Grum-Schwensen Ane, Fra strøtanke til værk: en genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af HC Andersens forfatterskab, Syddansk Universitet, Det Humanistiske Fakultet, 2014, [Ph.D. thesis].
Google Scholar

Grum-Schwensen Ane, “HC Andersen-liv i værker,” Aktualitet-Literatur, Kultur Og Medier 2020, no. 14 (2), p. 34
Google Scholar

Jagiełło Michał, “Nowe szaty Andersena,” Rocznik Biblioteki Narodowej 2008, no. XXXIX–XL.
Google Scholar

Kisiel Joanna, Inne baśnie. Andersen – Iwaszkiewicz – Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021.
Google Scholar

Lassen Henrik R., Ildens historier, Mikro, Odder 2015.
Google Scholar

Lewestam Fryderyk H., Powiastki moralno-fantastyczne podług duńskiego H. C. Andersena z 48 drzeworytami, S. Orgelbrand Księgarz i Typograf, Warsaw 1859.
Google Scholar

Mazan-Mazurkiewicz Alicja, “Od oceanu do… kropli wody. Symbolika akwatyczna w baśniach Hansa Christiana Andersena”, [in:] Żywioły w literaturze dziecięcej. Woda, eds. A. Czabanowska-Wróbel, K. Zabawa, WUJ, Krakow 2017.
Google Scholar

Mortensen Klaus P., “Baśnie i opowieści Hansa Christiana Andersena,” in Hans Christian Andersen, Baśnie, vol. 1, trans. Bogusława Sochańska, Media Rodzina, Poznań 2006, p. 14.
Google Scholar

Ogłoza Ewa, Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena. O radości czytania, WUŚ, Katowice 2014.
Google Scholar

Pieńkoś Andrzej, “Ogród artysty, poety, myśliciela. Terytorium tworzenia,” Rocznik Historii Sztuki 2009, no. 34.
Google Scholar

Sochańska Bogusława, “Historia polskiej recepcji przekładowej baśni i opowieści Hansa Christiana Andersena”, [in:] Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, ed. Hanna Ratuszna, Marzena Wiśniewska, Violetta Wróblewska, UMK, Toruń 2017.
Google Scholar

Sochańska Bogusława, “Jestem jak woda, wszystko mną porusza, wszystko się we mnie przegląda”, [in:] Hans Christian Andersen, Andersen. Dzienniki 1825–1875, selected, translated and edited by Bogusława Sochańska, Media Rodzina, Poznań 2014.
Google Scholar

Woźniak Monika, “Jak to z Kotem w butach było. Baśnie Charles’a Perraulta w przekładzie i w adaptacji Hanny Januszewskiej,” Przekładaniec 2009/2010, no. 22–23.
Google Scholar

Zipes Jack, “Critical Reflections about Hans Christian Andersen, the Failed Revolutionary,” Marvels & Tales 2006, vol. 20, no. 2, p. 225. https://doi.org/10.1353/mat.2007.0021
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/mat.2007.0021

Zipes Jack, Hans Christian Andersen: The Misunderstood Storyteller, Routledge, New York 2006.
Google Scholar

Andersen Hans Christian, H.C. Andersens billedbog til Marie Henriques, Odense Bys Museer, http://andersen.odensebysmuseer.dk/billedboeger/henriques/?_ga=2.164893884.2059878970.1642235726-722181729.1642235726 [accessed: 7.07.2021].
Google Scholar

Askgård Ejnar Stig, H. C. Andersens første og hidtil ukendte eventyr – Tællelyset, Rigsarkivet, https://www.youtube.com/watch?v=6cwvFhdRrVw&t=321s
Google Scholar

Bjørnsten Lars, H.C. Andersens blækhus med pen, https://www.hcandersen-homepage.dk/?page_id=34356
Google Scholar

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, https://dsl.dk/publication?id=114 [accessed: 15.01.2022].
Google Scholar

Grum-Schwensen Ane, Et værk tager form Om H.C. Andersens arbejde med “Det nye Aarhundredes Musa”, https://odensebysmuseer.dk/artikler/et-vaerk-tager-form/ [accessed: 15.01.2022].
Google Scholar

H.C. Andersens papirklip, Odense Bys Museer, http://andersen.odensebysmuseer.dk/klip/billedstart.asp?_ga=2.64158124.2059878970.1642235726-722181729.1642235726 [accessed: 15.01.2022].
Google Scholar

Rigsarkivet – Danish National Archives, https://www.flickr.com/photos/statensarkiver/8266242101/in/album-72157632231588934
Google Scholar

Sochańska Boguslawa, Manipulowanie biografią i twórczością Hansa Christiana Andersena, Wszechnica FWW, https://www.youtube.com/watch?v=mJ0UKGg00Dw [accessed: 12.08.2021].
Google Scholar

“Symmetrisk mønster. Pjerrot, svaner, blomster”, [in:] Papirklip af H.C. Andersen, 23 x 23 cm, 14.7.1844, photo no. 16875, inv. no. HCA / XXIII-B-13, http://andersen.odensebysmuseer.dk/klip/billedvis.asp?billednr=16875&antal=115&language=da [accessed: 15.01.2022].
Google Scholar

The Hans Christian Andersen Centre, https://andersen.sdu.dk/rundtom/2005/index_e.html [accessed: 15.01.2022]
Google Scholar

Magdalena Kuczaba-Flisak – a Ph.D. student at the Polish Studies Faculty of the Jagiellonian University in Krakow, a member of the IRSCL, ChLA, MSSP and the Polish Section of IBBY. Her main research interests are children’s literature and its contexts, and teaching children’s literature on an academic level.
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Kuczaba-Flisak, M. (2022). „Ty mówiąc, malujesz!”. O procesie twórczym Hansa Christiana Andersena. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 93–135. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.04