Przekształcenia form językowych w pracach Anny Kamieńskiej nad „Notatnikiem”

Autor

  • Jagoda Zarzycka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Tekstologii i Edytorstwa, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin image/svg+xml https://orcid.org/0000-0001-9302-4981

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.12

Słowa kluczowe:

Notatnik, Anna Kamieńska, literatura dokumentu osobistego, proces twórczy, geneza literacka

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak wyglądała praca redakcyjna Anny Kamieńskiej nad Notatnikiem. Spostrzeżenia na temat procesu twórczego czynione są na podstawie fragmentu rękopiśmiennego dziennika z okresu 31 X 1971–15 II 1972 oraz publikowanych w latach 70. odcinków dzieła na łamach czasopisma „W drodze” i wydanych w latach 80. książek. Analiza zmian redakcyjnych skupia się tu na wybranych formach językowych. Wśród nich możemy wyróżnić np. zamianę rzeczowników w zaimki, zdrobnień w formę neutralną lub skrót, pytania w twierdzenie, eliminację partykuł i osoby „ja” w czasownikach i zaimkach. Wszystkie wymienione zabiegi prowadzą do skrócenia zapisów, nadania im aforystycznego charakteru.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Jagoda Zarzycka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Tekstologii i Edytorstwa, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Jagoda Zarzycka – M.A. candidate at the Chair of Textology and Editing, John Paul II Catholic University of Lublin; she graduated with honours Editing studies at the John Paul II Catholic University of Lublin. She is also a graduate of Romance philology. She has collaborated with Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego on editing source texts. With her article “Notatnik Anny Kamieńskiej w świetle listów wydawcy Marcina Babraja do pisarki” she débuted at the Sztuka Edycji journal. Currently, she studies at the College of Interdisciplinary Individual Studies in Humanities and Social Sciences. She is interested in Polish literature of the 19th and 20th century, academic editing, genetic and text criticism, and culture in teaching Polish as a foreign language.

Bibliografia

Babraj Marcin, Listy do Anny Kamieńskiej, manuscripts, Muzeum Narodowe w Lublinie, Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza, no reference number (deposit).
Google Scholar

Kamieńska Anna, Notatnik z okresu 31 X 1971 – 15 II 1972, manuscript, Muzeum Narodowe w Lublinie, Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza, no reference number (deposit).
Google Scholar

Kamieńska Anna, “Notatnik” (33), W drodze 1977, issue 10, pp. 80–82.
Google Scholar

Kamieńska Anna, “Notatnik” (34), W drodze 1977, issue 11, pp. 77–79.
Google Scholar

Kamieńska Anna, “Notatnik” (35), W drodze 1977, issue 12, pp. 60–63.
Google Scholar

Kamieńska Anna, “Notatnik” (36), W drodze 1978, issue 3, pp. 77–79.
Google Scholar

Kamieńska Anna, “Notatnik” (37), W drodze 1978, issue 4, pp. 36–38.
Google Scholar

Kamieńska Anna, “Notatnik” (38), W drodze 1978, issue 6, pp. 55–58.
Google Scholar

Kamieńska Anna, “Notatnik” (39), W drodze 1978, issue 7, pp. 73–76.
Google Scholar

Kamieńska Anna, Notatnik 1965–1972, Wydawnictwo W Drodze, 1st edition, Poznań 1982.
Google Scholar

Kamieńska Anna, Notatnik 1973–1979, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 1987.
Google Scholar

Kamieńska Anna, Notatnik, Kruszewski Wojciech (ed.), Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2020.
Google Scholar

Kamieńska Anna, “Oda żartobliwa do moich synków” [in:] Anna Kamieńska, Poezje zebrane, vol. 1, Kruszewski Wojciech (ed.), Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2020, p. 139.
Google Scholar

Biasi Pierre-Marc de, Genetyka tekstów, trans. Kwiatek Filip, Prussak Maria, IBL Wydawnictwo, Warsaw 2015.
Google Scholar

Chojnowski Zbigniew, Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Wydawnictwo WSP, Olsztyn 1995.
Google Scholar

Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Krakow 2000.
Google Scholar

Gombrowicz Witold, Kronos, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2013.
Google Scholar

Gralewicz-Wolny Iwona, Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej, Gnome, Katowice 2002.
Google Scholar

Gruca Aleksandra, “«Tranquillus Deus tranquillans omnia» – cisza a modlitwa w Notatniku Anny Kamieńskiej”, Zeszyty Naukowe KUL 2002, issue 1–2, pp. 3–21.
Google Scholar

Kruszewski Wojciech, “Nota wydawnicza” [in:] Anna Kamieńska, Notatnik, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2020.
Google Scholar

Kruszewski Wojciech, Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
Google Scholar

Małczyński Bartosz, “Drzewo miłości i rozpaczy. Uwagi o Notatniku Anny Kamieńskiej” [in:] Światy melancholii: w 500-lecie „Melancholii” Albrechta Dürera (1514–2014), Dybizański Marek, Mazur Aneta (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, pp. 309–315.
Google Scholar

Mitosek Zofia, “Wprowadzenie” [in:] Ecriture/Pisanie. Materiały z konferencji polsko-francuskiej. Warszawa, październik 1992, Mitosek Zofia, Lichtański Jakub Z. (eds.), Wydawnictwo DiG, Warsaw 1995, pp. 1–9.
Google Scholar

Mocarska Zofia, “Od czytelnika” [in:] Anna Kamieńska, Notatnik 1965–1972, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 1982, pp. 313–136.
Google Scholar

Pachocki Dariusz, “Tekstowe meandry. Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda – problem nie tylko filologiczny” [in:] Przed-tekstowy świat. Z literackich archiwów XIX i XX wieku, Woźniak-Łabieniec Marzena (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, pp. 145–161.
Google Scholar

Pyzałka Rafael, “Jan Twardowski w Notatniku Anny Kamieńskiej” [in:] idem., To, co Boskie, to co ludzkie. Materiały z sesji „Poezja religijna, metafizyczna, czy...?”, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1996, pp. 51–64.
Google Scholar

Rodak Paweł, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2011.
Google Scholar

Szymborska Wisława, “Przy winie” [in:] idem., Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Krakow 2012, p. 85.
Google Scholar

Troszyński Marek, Alchemia rękopisu. Samuel Zborowski Juliusza Słowackiego, Instytut Badań Literackich PAN, Warsaw 2017.
Google Scholar

Zarębianka Zofia, Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Wydawnictwo M, Krakow 1993.
Google Scholar

Zarębianka Zofia, Zakorzenienia Anny Kamieńskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, Krakow 1997.
Google Scholar

Zarzycka Jagoda, “Notatnik Anny Kamieńskiej w świetle listów wydawcy Marcina Babraja do poetki”, Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 2021, vol. 19, issue 1, pp. 91–97 https://doi.org/10.12775/SE.2021.0009
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/SE.2021.0009

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Zarzycka, J. (2022). Przekształcenia form językowych w pracach Anny Kamieńskiej nad „Notatnikiem”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 64(1), 311–354. https://doi.org/10.18778/1505-9057.64.12