Interaktywne słuchowisko „Alicja 0700” jako dzieło po wielokroć otwarte. Analiza i interpretacja

Autor

  • Eliza Matusiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-2455-0245

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.61.06

Słowa kluczowe:

słuchowisko, sztuka audialna, hipertekst dzieło otwarte

Abstrakt

Sztuka audialna ewoluuje wraz ze zmianami technologicznymi. Słuchowisko staje się formą interaktywną z pogranicza gatunków. Audialny spektakl interaktywny wykorzystuje język właściwy tradycyjnej sztuce radiowej, który zostaje oparty o hipertekstualny system relacji danych. Pozwala to na stworzenie nie tylko nowego rodzaju dzieła fonicznego, ale także wielu nowych, wariantywnych dróg odsłuchu i interpretacji. Artykuł za swój cel obiera prezentację interaktywnego dzieła audialnego Alicja 0700, jego cech i wyróżników genologicznych w kontekście pojęcia „dzieła otwartego”. Autorka za swą metodę badawczą wybrała analizę.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Eliza Matusiak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Eliza Matusiak – doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. W centrum jej badawczych zainteresowań znajduje się sztuka audialna – jej dokumentalna, ale przede wszystkim fikcjonalna strona. Obecnie opracowuje rozprawę doktorską poświęconą interaktywnym słuchowiskom o ergodycznym charakterze. Jest współautorką monografii Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej.

Bibliografia

Bachura Joanna, Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowiska radiowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
Google Scholar

Bachura Joanna, Pawlik Aleksandra, Znaczeniowa funkcja muzyki w słuchowisku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 3, s. 162–170.
Google Scholar

Bardijewska Sława, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
Google Scholar

Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, Wydawnictwo KR , Warszawa 1996.
Google Scholar

Bodzioch-Bryła Bogusława, Pietruszewska-Kobiela Grażyna, Regiewicz Adam, Konwergencja nowych mediów i literatury, w: Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, red. Adam Regiewicz, Wydawnictwo im. Stanisława Podobioskiego, Częstochowa 2014, s. 29–61.
Google Scholar

Dovey Jon, Kennedy Helen W., Kultura gier komputerowych, przeł. Tomasz Macios, Anna Oksiuta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Google Scholar

Eco Umberto, Dzieło otwarte, przeł. Lesław Eustachiewicz i in., Wydawnictwo W.A.B., Wydanie III , Warszawa 2008.
Google Scholar

Filiciak Mirosław, Druk kontra piksele. Hipertekst w literaturze, w: Liternet. Literatura i internet, red. Piotr Marecki, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002, s. 119–126.
Google Scholar

Godlewska-Byliniak Ewelina, Słuchowisko, w: Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. Grzegorz Godlewski, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 451–461.
Google Scholar

Grenda Magdalena, Zwrot performatywny w poznańskim teatrze alternatywnym po roku 1989 http://www.tematyzszewskiej.pl/index.php/2016/02/24/zwrot-performatywny-w-poznanskim-teatrze-alternatywnym-po-roku-1989/ [dostęp 20.06.2019].
Google Scholar

Jenkins Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
Google Scholar

Klimczak Kinga, Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2011.
Google Scholar

Kluszczyński Ryszard, Dramaturgia interaktywna. W poszukiwaniu nowego formatu widowiska audiowizualnego https://www.youtube.com/watch?v=ydISUs7rCzc [dostęp 5.09.2018].
Google Scholar

Kluszczyński Ryszard, Teoretyczno-kulturowe i filozoficzne konteksty sztuki interaktywnej, w: Interaktywne media sztuki, red. Antoni Porczak, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków 2009, s. 7–54.
Google Scholar

Lisowska-Magdziarz Małgorzata, Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2, s. 27–42.
Google Scholar

Pisarski Mariusz, Ergodyczność… http://techsty.art.pl/hipertekst/teoria/ergodyzm.htm [dostęp 20.06.2019].
Google Scholar

Pisarski Mariusz, Hipertekst i hiperfikcja, w: Liternet.pl, red. Piotr Marecki, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2003, s. 285–291.
Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa Elżbieta, Muzy rzadko się do radia przyznają. Szkice o słuchowiskach i reportażach radiowych, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012.
Google Scholar

Prajzner Katarzyna, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Google Scholar

Richman Joe, Diaries and Detritus: One Perfectionist’s Search for Imperfection https://sites.duke.edu/homelessness/files/2010/08/Diaries-Detritus.pdf [dostęp 5.09.2018].
Google Scholar

Simanowski Roberto, Hipertekst. Znamiona, badania, poetyka http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/11538/11217 [dostęp 5.09.2018].
Google Scholar

Zdzieborski Jacek, Hipertekst – różnorodność rozumienia pojęcia https://bit.ly/2oLIO B4 [dostęp 5.09.2018].
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-06-30

Jak cytować

Matusiak, E. (2021). Interaktywne słuchowisko „Alicja 0700” jako dzieło po wielokroć otwarte. Analiza i interpretacja. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 61(2), 101-111. https://doi.org/10.18778/1505-9057.61.06