"Wspólnotowy", czyli jaki? – rozważania leksykograficzne

Autor

  • Jolanta Migdał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu image/svg+xml
  • Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.09

Słowa kluczowe:

wspólnota komunikatywna, leksykografia, leksykologia, życie wyrazu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie słownikowej historii rzeczownika wspólnota i pochodzącego od niego przymiotnika wspólnotowy. Sprawdzimy, jak kształtowały się dzieje tych leksemów w polskiej leksykografii. W swoich rozważaniach wykorzystujemy dane zawarte w słownikach ogólnych języka polskiego, zarówno historycznych, jak i współczesnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bach A., 1961, Geschichte der deutchen Sprache, Heidelberg: Quelle u. Meyer.
Google Scholar

Marcinkiewicz J., 2013, Teoria wspólnot komunikatywnych w świetle koncepcji kognitywnych w psychologii i językoznawstwie, w: P. Nowakowski, K. Stroński, M. Szczyszek (red.), Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 25: Wspólnoty komunikacyjne, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 19–37.
Google Scholar

Zabrocki L., 1963, Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego, t. I, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Zabrocki L., 1980, U podstaw struktury i rozwoju języka, Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Migdał, J., & Piotrowska-Wojaczyk, A. (2023). "Wspólnotowy", czyli jaki? – rozważania leksykograficzne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 139–146. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.09