Rola pracowników książki w procesie transferu kulturowego na przełomie XX/XXI wieku na przykładzie biogramów publikowanych w "Słowniku pracowników książki polskiej"

Autor

  • Agata Walczak-Niewiadomska Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.21.04

Słowa kluczowe:

słowniki biograficzne, bibliologia i informatologia, historia książki, biblioteki

Abstrakt

Książka jest narzędziem transferu kulturowego, pomagającym dzieciom i osobom dorosłym w różnych sytuacjach życiowych (nauka, czas wolny). Za nią stoją ludzie, wydawcy, drukarze, bibliotekarze, którzy kształtują kulturę na różnych poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym). Instytucje książki odgrywają znaczącą rolę w procesie transferu kultury – międzypokoleniowym i międzykulturowym. W artykule przedstawione zostały działania Pracowni Słownika pracowników książki polskiej na rzecz rejestracji biograficznej osób związanych z procesem tworzenia, rozpowszechniania oraz gromadzenia druków w Polsce.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa. (b. d.). Pobrane 20 listopada 2014, z http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=392&from=publication&/
Google Scholar

Pawłowiczowa, Maria. (2006). Drukarnia Chowańców w Stanisławowie na tle rozwoju typografii w Stanisławowie. Pobrane 24 listopada 2014, z http://stanislawow.net/publikacje/cracovia/chowancy.htm/
Google Scholar

Połetek, Małgorzata. (b. d.). Monografia biblioteki szkolnej. Pobrane 24 listopada 2014, z http://www.pinczow.com/lo/monografia.htm/
Google Scholar

Rutowska, Maria. (1981). Lista strat osobowych bibliotekarstwa polskiego w czasie II wojny światowej. Przegląd Biblioteczny, 2, [177]–192.
Google Scholar

Sroka, Marek. (2003). The destruction of Jewish libraries and archives in Cracow during World War II. Libraries & Culture, 38, 2, 147–165.
Google Scholar

Swat, Tadeusz. (1991). W ariańskim Węgrowie za Kiszków. Pobrane 24 listopada 2014, z http://bracia.racjonalista.pl/historia/dawniej/wegrowie.html
Google Scholar

Świerkowski, Konstanty. (1957). Słownik biograficzny pracowników książki polskiej. Wrocław: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna. (1993). Komunikat o Suplemencie II „Słownika pracowników książki polskiej”. W: M. Adamczyk, A. Notkowski (red.), Rozwój prowincji naszej (s. [347]–349). Kielce–Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna. (1995/1996 (dr. 1997)). „Ludzie książki” Gdańska w „Słowniku pracowników książki polskiej”. Libri Gedanenses, 13/14, 211–217.
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna. (2000). Łódź i region łódzki w „Suplemencie” do „Słownika pracowników książki polskiej” (Warszawa–Łódź 1986). Listy Bibliofilskie, 121–125.
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna. (2001). Rola lekarzy w dziejach książki w Krakowie i we Lwowie od XV do XX wieku. W: J. Jarowiecki (red.), Kraków–Lwów, książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5 (s. 35–41). Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna. (1994). „Słownik pracowników książki polskiej” 20 lat w służbie nauki. Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, 349, 47–56.
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna. (1999). Udział lekarzy w rozwoju książki i bibliotek w Polsce. Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego, 90–106.
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna. (red.) (2000). Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 2. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna. (red.) (2010). Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna & Rzadkowolska, Magdalena & Walczak-Niewiadomska, Agata. (2011). Pracownia „Słownika pracowników książki polskiej” jako centrum badań biografistyki księgoznawczej w Polsce. W: D. Kuźmina, E. Chuchro (red.), Bibliologia i informatologia (s. 167–172). Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski.
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna & Treichel, Irena. (1993). Straty osobowe księgarstwa polskiego w latach 1939–1945. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Treichel, Irena. (1965b). Komunikat. Bibliotekarz, 3, 96.
Google Scholar

Treichel, Irena. (1965d). Słownik biograficzny pęcznieje. Przekrój, 1047, 9.
Google Scholar

Treichel, Irena. (1985). Słownik pracowników książki polskiej. Przebieg prac nad realizacją publikacji, ich organizacja i metody. Przegląd Biblioteczny, 3/4, 439–457.
Google Scholar

Treichel, Irena. (1965a). „Słownik biograficzny pracowników książki polskiej”. Sprawozdanie Redakcji za r. 1964. Łódź: Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi.
Google Scholar

Treichel, Irena. (1965c). Słownik biograficzny prosi [o materiały]. Przekrój, 1031, 9.
Google Scholar

Treichel, Irena. (1985). Słownik pracowników książki polskiej. Przebieg prac nad realizacją publikacji, ich organizacja i metody. Przegląd Biblioteczny, 53, 3–4, 440–445.
Google Scholar

Treichel, Irena. (1973). Warsztat „Słownika pracowników książki polskiej” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi. Listy Bibliofilskie, 9–13.
Google Scholar

Treichel, Irena. (red.) (1972). Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe.
Google Scholar

Treichel, Irena. (red.) (1986). Słownik pracowników książki polskiej. Suplement. Warszawa–Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe.
Google Scholar

Treichel, Irena & Tadeusiewicz, Hanna. (1974). Łódź i region łódzki w „Słowniku pracowników książki polskiej” (Warszawa–Łódź 1972). Listy Bibliofilskie, 7–16
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Walczak-Niewiadomska, A. (2015). Rola pracowników książki w procesie transferu kulturowego na przełomie XX/XXI wieku na przykładzie biogramów publikowanych w "Słowniku pracowników książki polskiej". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(21), 51–65. https://doi.org/10.18778/0860-7435.21.04

Numer

Dział

Articles