Spis prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011–2015

Autor

  • Agata Walczak-Niewiadomska Uniwersytet Łódzki, Katedra Informatologii i Bibliologii

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.22.23.09

Abstrakt

Niniejszy spis zawiera prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonane w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2011–2015 i jest kontynuacją wcześniej opublikowanych spisów (za lata 1950–2010) (zob. Tadeusiewicz, 2003; Tadeusiewicz & Walczak-Niewiadomska, 2007; Walczak-Niewiadomska, 2010). Prace ułożono w porządku alfabetycznym nazwisk autorów, podano także nazwiska promotorów i rok ukończenia prac. Spis uzupełniają indeksy odsyłające do odpowiednich jego pozycji: chronologiczny, promotorów i przedmiotowy. Umieszczone w spisie prace przechowywane są w Archiwum UŁ.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Tadeusiewicz, Hanna. (2003). Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1996–2000. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 11, 209–227. Pobrane 16 listopada 2016, z: http://hdl.handle.net//11089/1708
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna & Walczak-Niewiadomska, Agata. (2007). Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2001–2005. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 14, 95–117. Pobrane 16 listopada 2016, z: http://hdl.handle.net/11089/174
Google Scholar

Walczak-Niewiadomska, Agata (2010). Spis prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa powstałych w Katedrze Bibliotekoznawstwa UŁ w latach 2006–2010. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 16, 375–410. Pobrane 16 listopada 2016, z: http://hdl.handle.net/11089/2082
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Walczak-Niewiadomska, A. (2016). Spis prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011–2015. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(22-23), 133–157. https://doi.org/10.18778/0860-7435.22.23.09

Numer

Dział

Other