Spis prac licencjackich, magisterskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2016–2020

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.06

Abstrakt

Niniejszy spis zawiera prace licencjackie, magisterskie i habilitacyjne z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonane w Katedrze Informatologii i Bibliologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2016–2020 i jest kontynuacją wcześniej opublikowanych spisów (za lata 1950–2015).

Prace ułożono w porządku alfabetycznym nazwisk autorów, podano także nazwiska promotorów i rok ukończenia prac. Spis uzupełniają indeksy odsyłające do odpowiednich jego pozycji: chronologiczny, promotorów i przedmiotowy. Umieszczone w spisie prace przechowywane są w elektronicznym systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Uniwersytetu Łódzkiego.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Tadeusiewicz, Hanna (2003). Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1996–2000. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 11, 209–227. Pobrane 16 listopada 2016 r., z: http://hdl.handle.net//11089/1708
Google Scholar

Tadeusiewicz, Hanna & Walczak-Niewiadomska, Agata (2007). Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2001–2005. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 14, 95–117. Pobrane 16 listopada 2016 r., z: http://hdl.handle.net/11089/174
Google Scholar

Walczak-Niewiadomska, Agata (2010). Spis prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa powstałych w Katedrze Bibliotekoznawstwa UŁ w latach 2006–2010. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 16, 375–410. Pobrane 16 listopada 2016 r., z: http://hdl.handle.net/11089/2082
Google Scholar

Walczak-Niewiadomska, Agata (2016). Spis prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011–2015. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 22/23, 133–157. Pobrane 16 listopada 2016 r., z: http://hdl.handle.net/11089/20763
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Walczak-Niewiadomska, A. (2021). Spis prac licencjackich, magisterskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2016–2020. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(32), 117-133. https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.06

Numer

Dział

Articles