Udział wykładowcy i studentów w eliminowaniu błędów językowych na zajęciach z niemiecko-polskich tłumaczeń ustnych

Autor

  • Ewa Wojaczek Uniwersytet Gdański, Wydział Neofilologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.05

Słowa kluczowe:

dbałość o poprawność językową, eliminowanie błędów językowych, niemiecko- polskie tłumaczenia ustne, optymalizacja poprawności tłumaczenia

Abstrakt

W niniejszym artykule podejmuję próbę optymalizacji metod eliminowania błędów językowych, jakie popełniane są najczęściej przez studentów germanistyki na zajęciach z niemiecko-polskich tłumaczeń ustnych. Przedstawione tu propozycje bazują na moim wieloletnim doświadczeniu zawodowym nauczyciela akademickiego oraz tłumacza. W procesie korygowania błędów językowych staram się na bieżąco zwracać uwagę studentów na błędy językowe, jakie popełniają oni w trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć tłumaczeniowych. Nie koryguję jednak ich błędów sama, lecz angażuję do tej korekty przede wszystkim samych studentów, gdyż uważam, że tylko w ten sposób mogą oni zyskać pełną świadomość popełnianych przez siebie błędów. Ma to bowiem według mnie bardzo istotne znaczenie w dążeniu do optymalizacji poprawności tłumaczenia oraz w dbałości o poprawność językową, tym bardziej że studenci popełniają błędy niestety także w języku polskim, który dla przeważającej większości jest językiem ojczystym.

Bibliografia

Bandura L., 1963, Zagadnienie błędów uczniowskich, Warszawa.
Google Scholar

Bawej I., 2010, Błąd leksykalny jako skutek procesów interferencyjnych, Bydgoszcz.
Google Scholar

Dubisz S. (red.), 1998, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa.
Google Scholar

Garczyński S., 1973, Błąd. Źródła. Unikanie, Warszawa.
Google Scholar

Garczyński S., 1981, Skąd te błędy, Warszawa.
Google Scholar

Garczyński S., 1990, Strzeż się tych błędów, Warszawa.
Google Scholar

Kołodziejek E., 2014, Walczymy z bykami, Warszawa.
Google Scholar

Korzeniewska-Rogalewicz J., 1986, Błąd leksykalny a dydaktyka języka obcego. Na materiale języka rosyjskiego, Warszawa.
Google Scholar

Kotarbiński T., 1970, Sprawność i błąd, Warszawa.
Google Scholar

Nerlicki K., 2009, Der Zeitpunkt der Fehlerkorrektur und seine Auswirkungen auf die mündliche Sprachproduktion polnischer Deutschlehrer, w: H. Breuer i in. (red.), Spracherwerbsforschung im Spannungsfeld von Angewandter Linguistik und Pädagogik, Berlin, s. 106–121.
Google Scholar

Szulc A., 1994, Słownik dydaktyki języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Wojaczek E., 2006, Metody przygotowania studentów do tłumaczeń pisemnych i ustnych na pierwszym roku studiów germanistycznych, w: J. Beksiński (red.), Glottodydaktyczne implikacje we współczesnych badaniach germanistycznych, Włocławek, s. 137–148.
Google Scholar

Wojaczek E., 2007a, Der Grad der Interferenz im multilingualen Sprachunterricht und deren Vorbeugungsmethoden, w: A. Szeluga (red.), Neue Tendenzen und Perspektiven des Fachs Deutsch als Fremdsprache am Anfang des XXI. Jahrhunderts, Piła, s. 57–72.
Google Scholar

Wojaczek E., 2007b, Der positive und negative (=die Interferenz) Transfer bei der Übersetzung und dem Fremdsprachenerwerb, w: J. Wiśniewski (red.), W dialogu języków i kultur, Warszawa, s. 279–286.
Google Scholar

Wojaczek E., 2009, Internacjonalizmy, przysłowia, idiomy oraz gra słów jako czynniki kulturowe w nauczaniu języków obcych i przekładzie, a globalizacja komunikacji językowej, w: J. Kortas (red.), La Globalisation Communicationnelle Enrichissement et Menace pour les langues, Gdańsk, s. 391–399.
Google Scholar

http://pl.wikipedia.org/wiki/Błąd_językowy [ 08.04.2015].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Wojaczek, E. (2015). Udział wykładowcy i studentów w eliminowaniu błędów językowych na zajęciach z niemiecko-polskich tłumaczeń ustnych. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 75–86. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.05