Błąd w interjęzyku uczących się języka polskiego jako obcego a zakłócenia w komunikacji międzykulturowej

Autor

  • Elżbieta Łątka-Likh Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Współczesnego Języka Polskiego image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.10

Słowa kluczowe:

błąd, komunikacja międzykulturowa, interjęzyk

Abstrakt

Tradycyjne rozumienie błędu językowego jako nieświadomego odstępstwa od obowiązującej normy językowej (Markowski 2011) nie zawsze jest pomocne w analizie wypowiedzi uczących się języka obcego, gdyż posługują się oni zmieniającym się dynamicznie interjęzykiem. W wypadku analizowania produkcji językowej studentów nabywających język obcy warto właśnie przez pryzmat interjęzyka ocenić odstępstwa od normy występujące w ich wypowiedziach. W swoim artykule odwołuję się do francuskojęzycznych publikacji prezentujących rozumienie błędu w perspektywie interjęzyka (Py, Masiewicz) oraz podejmuję próbę przeanalizowania potencjalnego wpływu odstępstw od normy językowej oraz od typowych zachowań językowych na skuteczność komunikacji międzykulturowej, rozważając możliwość wystąpienia zakłóceń. Jako korpus badawczy służą mi materiały zebrane podczas lekcji języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania.

Bibliografia

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, 2003, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa.
Google Scholar

Dąmbska-Prokop U., 2010, Nowa Encykopedia Przekładoznawstwa, Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, Kielce.
Google Scholar

Grucza F., 1978, Z problematyki błędów obcojęzycznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Google Scholar

Marcjanik M., 2014, Słownik językowego savoir vivre’u, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323515128

Masiewicz A., 2012, Le statut de l’erreur dans l’enseignement/apprentissage d’une langue vivante. Exemple du polonais langue étrangère, w: K. Siatkowska-Callebat, A. Synoradzka-Demadre (red.), L’Enseignement du polonais en France. Troisièmes Assises 2012, Paris.
Google Scholar

Masiewicz A., 2014, L’Apport des études sur les parlers bilingues dans l’enseignement/apprentissage du polonais en milieu francophone, « LingVaria » 1(17), s. 169–198.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.11

Polański K. (red.), 2003, Encyklopedia Językoznawstwa Ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław.
Google Scholar

Py B., 2004, A propos de quelques publications récentes sur l’analyse des erreurs, w : L. Gajo, M. Matthey, D. Moore, C. Serra (red.), Un parcours au contact des langues Didier, Paris, s. 13–23.
Google Scholar

Zarzycka G., 2001, Typy zakłóceń w komunikacji międzykulturowej, w: G. Habrajska (red.), Język w komunikacji (3), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 243–258.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Łątka-Likh, E. (2015). Błąd w interjęzyku uczących się języka polskiego jako obcego a zakłócenia w komunikacji międzykulturowej. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 143–154. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.10