Aglomeracja a park narodowy. Trudna relacja w warunkach afrykańskich – przypadek Nairobi i Parku Narodowego Nairobi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.03.03

Słowa kluczowe:

Nairobi, Park Narodowy Nairobi, relacje, oddziaływania, sytuacje konfliktowe

Abstrakt

W artykule omówiono wybrane relacje między rozwojem aglomeracji Nairobi a funkcjonowaniem położonego w jej granicach Parku Narodowego Nairobi. Zwrócono szczególną uwagę na rozwój społeczno-ekonomiczny i przestrzenny Nairobi, który wywiera coraz silniejszą presję na ekosystem parku. Wśród głównych czynników antropopresji wymieniono przestrzenne rozlewanie się (sprawl) miasta oraz blokowanie korytarzy migracji ssaków na tereny poza parkiem. Potrzeby rozwojowe miasta stawiają pod znakiem zapytania przyszłość PN Nairobi, która w znacznym stopniu jest uzależniona od decyzji politycznych władz krajowych.

Bibliografia

Africa’s largest wind power project is now open in Kenya (2019). Pobrane z: www.qz.com/africa (10.04.2020).
Google Scholar

County annual development plan (CADP) 2019/2020 (2018). Nairobi: Nairobi City County.
Google Scholar

County integrated development plan (CIDP) 2018–2022 (2018). Nairobi: Nairobi City County.
Google Scholar

Feyers, S. (2015). Nairobi National Park situation analysis 2015, Environmental Planning Apprentice & Master of Environmental Management. Yale University.
Google Scholar

Kenya Civil Aviation Authority (2020). Pobrane z: https://kcaa.or.ke/about-us/statistics/passenger-traffic (10.04.2020).
Google Scholar

Kenya National Bureau of Statistics (2018). Nairobi: Nairobi City County.
Google Scholar

Kenya Vision 2030 (2007). Nairobi: National Economic and Social Council of Kenya, Government of The Republic of Kenya.
Google Scholar

Kenya Wildlife Service (2017). Annual Report 2017. Nairobi.
Google Scholar

Kinoti, K. (2018). Monitoring nature of Nairobi city land features from Landsat 5 images using index-based mapping. International Journal of Urban Design, 1 (1), s. 1–11.
Google Scholar

Mubea, K., Menz, G. (2014). Spatial effects of varying model coefficients in urban growth modeling in Nairobi, Kenya. Journal of Geographic Information System, 6, s. 636–652, https://doi.org/10.4236/jgis.2014.66053
Google Scholar

Mwanza, S., Chumo, C. (2019). Standard Gauge Railway (SGR) through Nairobi National Park. Will the iconic park survive? Perspectives, 32, UN Environment, Africa Network for Animal Welfare, Kenya.
Google Scholar

Nairobi Metro 2030. A world class African metropolis (2008). Nairobi: Ministry of Nairobi Metropolitan Development (MNMD), Government of The Republic of Kenya.
Google Scholar

Nairobi National Park, draft management plan 2020–2030 (2020). Nairobi: Kenya Wildlife Service Protected Areas Planning Framework.
Google Scholar

Nairobi slum dwellers feel let down by the ‘Promised Land’ (2018). Pobrane z: www.citylimits.org (10.04.2020).
Google Scholar

Ogega, O.M., Wanjohi, H.N., Mbugua, J. (2019). Exploring the future of Nairobi National Park in a changing climate and urban growth. W: P. Cobbinah, M. Addaney (eds.), The geography of climate change adaptation in urban Africa (s. 249–272). Cham: Palgrave Macmillan.
Google Scholar

Ogutu, J.O., Piecho, H-P., Said, M.Y., Ojwang, G.O., Nino, L.W., Shem, C., Kifugo, S.C., Wargute, P.W. (2016). Extreme wildlife declines and concurrent increase in livestock numbers in Kenya. What are the causes? PLoS One, 11 (9), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163249
Google Scholar

Onyango, M.O. (2017). The implications of land use and land cover dynamics on the environmental quality of Nairobi City, Kenya. American Journal of Geographic Information System, 6 (3), s. 111–127, https://doi.org/10.5923/j.ajgis.20170603.04
Google Scholar

Otiso, K.M. (2012). Profile of Nairobi, Kenya. W: L. Kotze, S. Morse (eds.), Berkshire encyclopedia of sustainability, 9, Afro-Eurasia. Assessing sustainability (s. 222–227). Barrington: Berkshire Publ. Group.
Google Scholar

Republic of Kenya. Kenya urbanization review (2016). World Bank. Pobrane z: http://documents1.worldbank.org/curated/en/639231468043512906/pdf/AUS8099-WP-P148360-PUBLIC-KE-Urbanization-ACS.pdf (10.04.2020).
Google Scholar

Rodriguez, L.C., Henson, D., Herrero, M., Nkedianye, D., Reid, R. (2012) Private farmers’ compensation and viability of protected areas: The case of Nairobi National Park and Kitengela dispersal corridor. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 19 (1), s. 34–43.
Google Scholar

Said, M.Y., Ogutu, J.O., Kifugo, S.C., Makui, O., Reid, R.S., de Leeuw, J. (2016). Effects of extreme land fragmentation on wildlife and livestock population abundance and distribution. Journal for Nature Conservation, 34, s. 151–164, https://doi.org/10.1016/j.jnc.2016.10.005
Google Scholar

The project on integrated urban development master plan for the city of Nairobi in the Republic of Kenya. Final report (2014). Nairobi: Nairobi City County (NCC), Technical Support from Japan International Cooperation Agency (JICA) Nippon Koei Co., Ltd., IDCJ Inc., EJEC Inc.
Google Scholar

Trzyna, T. (2014). Urban Protected Areas. Profiles and best practice guidelines. Best Practice Protected Area Guidelines Series, 22, Gland, IUCN.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Adamus, J., Kępski, T., & Mika, M. (2018). Aglomeracja a park narodowy. Trudna relacja w warunkach afrykańskich – przypadek Nairobi i Parku Narodowego Nairobi. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 31(3), 23-30. https://doi.org/10.18778/2543-9421.03.03

Numer

Dział

Articles