Formy i rozmieszczenie wydarzeń z zakresu plenerowej rekreacji twórczej w Łodzi

Autor

  • Aleksandra Mroczek-Żulicka Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji https://orcid.org/0000-0002-0065-4659

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.13

Słowa kluczowe:

rekreacja twórcza, miejska przestrzeń rekreacyjna, plenerowa rekreacja, Łódź

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska plenerowej rekreacji twórczej oraz jej rozmieszczenia w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi. Pojęcie rekreacji twórczej zostało na nowo zdefiniowane przez połączenie założeń geografii turyzmu i geografii rekreacji z psychopedagogicznymi teoriami dotyczącymi twórczości. Wykorzystując definicję operacyjną badanego zjawiska, przeprowadzono kwerendę zawężoną do analizy wydarzeń z zakresu rekreacji twórczej w plenerze Łodzi w 2019 r. Na jej podstawie dokonano analizy przestrzennej rozmieszczenia zjawiska, dzięki której dowiedziono, że badane wydarzenia najczęściej miały charakter aktywności kulturalno-rozrywkowej, odbywały się w porze letniej, zwykle były cykliczne, bezpłatne i organizowane na terenach zieleni i terenach postindustrialnych, znajdujących się przeważnie w centrum miasta. Wskazano także inne istotne czynniki lokalizacji tego typu wydarzeń. Charakterystyka zjawiska rekreacji twórczej i jej rozmieszczenia w plenerze wpisuje się w badania nad jakością organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej, która wpływa na wyższy standard życia mieszkańców. Przykład Łodzi, miasta wpisanego do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, pozwala na podjęcie dyskusji na temat znaczenia organizacji miejskiej przestrzeni rekreacyjnej dla rozwoju współczesnych miast.

Bibliografia

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (2014). Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Pobrane z: https://docplayer.pl/6643939-Potencjaly-przemyslow-kreatywnych-w-lodzkim-obszarze-metropolitalnym-czerwiec-2014.html (5.01.2022).
Google Scholar

Bończak, B. (2013). Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne. Warsztaty z Geografii Turyzmu, 3, 49–62. https://doi.org/10.18778/7525-925-4.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-925-4.05

Bujacz, A. (2011). Trening twórczości w projektowaniu przestrzennym. W: W. Paluchowski, M. Stańko-Kaczmarek (red.), Między psychologią a sztuką. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/257536980_Trening_tworczosci_w_projektowaniu_przestrzennym_Creativity_training_in_space_design (10.04.2021).
Google Scholar

Cichociński, P. (2014). Problematyka geokodowania zdarzeń drogowych. Roczniki Geomatyki, 12 (2/64), 205–216.
Google Scholar

Coalter, F. (1997). Leisure sciences and leisure studies: Different concept, same crisis? Leisure Sciences, 19 (4), 255–268. https://doi.org/10.1080/01490409709512254
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01490409709512254

Creek, J. (2008). Creative leisure opportunities. NeuroRehabilitation, 23 (4), 299–304. https://doi.org/10.3233/NRE-2008-23402
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3233/NRE-2008-23402

Czajkowski, K. (1979). Wychowanie do rekreacji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Demel, M., Humen, W. (1970). Wprowadzenie do rekreacji fizycznej. Warszawa: Sport i Turystyka.
Google Scholar

Elisondo, R.C., Vargas, A. (2019). Women’s everyday creative activities: A qualitative study. Creativity. Theories – Research – Applications, 6 (1), 91–111. https://doi.org/10.1515/ctra-2019-0006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/ctra-2019-0006

Florida, R. (2009). Brief for Poland. Pobrane z: https://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/Brief_116_B4P.pdf (5.01.2021).
Google Scholar

Geokodowanie i geowyszukiwanie (2018). Pobrane z: https://enterprise.arcgis.com/pl/portal/latest/use/geocode.htm (19.12.2018).
Google Scholar

Hegarty, C.B. (2009). The value and meaning of creative leisure. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 3 (1), 10–13. https://doi.org/10.1037/a0014879
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/a0014879

Henderson, K.A., Presley, J., Bialeschki, M.D. (2004). Theory in recreation and leisure research: Reflections from the editors. Leisure Sciences, 26 (4), 411–425. https://doi.org/10.1080/01490400490502471
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01490400490502471

Hindley, D. (2018). “More than just a run in the park”: An exploration of parkrun as a shared leisure space. Leisure Sciences, 0400, 1–21. https://doi.org/10.1080/01490400.2017.1410741
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01490400.2017.1410741

Ilczuk, D. (2021). Przemysły kultury. Pobrane z: https://nck.pl/upload/2011-01-27/prezentacja_przemysly_kultury.pdf (14.02.2021).
Google Scholar

Johnson, A.J., Glover, T.D. (2013). Understanding urban public space in a leisure context. Leisure Sciences, 35 (2), 190–197. https://doi.org/10.1080/01490400.2013.761922
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01490400.2013.761922

Kaczmarek, S. (2001). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kalendarz wydarzeń – Urząd Miasta Łodzi (2021). Pobrane z: https://uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/ (30.12.2021).
Google Scholar

Kiełbasiewicz-Drozdowska, I. (2001). Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: Wydawnictwo AWF.
Google Scholar

Kwilecka, M., Brożek, Z. (2007). Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Google Scholar

Landry, Ch. (2013). Kreatywne miasto: zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Google Scholar

Łódź Miastem Filmu UNESCO! (2017). Urząd Miasta Łodzi. Pobrane z: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/lodz-miastem-filmu-unesco-id16188/2017/11/2/ (28.12.2017).
Google Scholar

Łódź Miasto Filmu UNESCO (2021). Pobrane z: https://lodzcityoffilm.com/ (30.12.2021).
Google Scholar

Łódź na Kongresie Miast Kreatywnych (2017). EC1 Łódź. Pobrane z: https://ec1lodz.pl/aktualnosci/lodz-na-kongresie-miast-kreatywnych (28.12.2017).
Google Scholar

Merchant, S. (2017). The promise of creative/participatory mapping practices for sport and leisure research. Leisure Studies, 36 (2), 182–191. https://doi.org/10.1080/02614367.2016.1231830
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/02614367.2016.1231830

Mokras-Grabowska, J. (2014). Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms. Turyzm/Tourism, 24 (2), 25–33. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0013
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0013

Mokras-Grabowska, J. (2018). New urban recreational spaces. Attractiveness, infrastructure arrangements, identity. The example of the city of Łódź. Miscellanea Geographica, 22 (4), 219–224. https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0017
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0017

Mokras-Grabowska, J. (2019). Recreational space – forms, transformations and innovative trends in development. Geography and Tourism, 7 (1), 7–16. https://doi.org/10.36122/GAT20190701
Google Scholar

Mroczek-Żulicka, A. (2015). Łódź jako przestrzeń sprzyjająca twórczości. W: E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras (red.), Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności (s. 135–152). Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna.
Google Scholar

Mroczek-Żulicka, A. (2018). Twórcza rekreacja a twórcze podejście do organizacji rekreacji – studium przypadku Zakładów Przemysłów Twórczych Wi-Ma w Łodzi. Turyzm/Tourism, 28 (1), 81–92. https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.07

Napierała, M., Muszkieta, R. (2011). Wstęp do teorii rekreacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Google Scholar

Navarro, R.T., Tschöke Santana, D., Rechia, S. (2018). Public leisure space and community-based action. Leisure Studies, 37 (6), 747–762. https://doi.org/10.1080/02614367.2018.1535613
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/02614367.2018.1535613

Oh, S.-S., Caldwell, L.L., Oh, S.-Y. (2001). An examination of leisure constraints, participation in creative activities and hobbies, and leisure boredom in a sample of Korean adults. World Leisure Journal, 43 (2), 30–38. https://doi.org/10.1080/04419057.2001.9674228
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/04419057.2001.9674228

Olbińska, K. (2014). Wartość miejskiej przestrzeni publicznej. W: M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (s. 350–361). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Parry, D.C., Johnson, C.W. (2007). Contextualizing leisure research to encompass complexity in lived leisure experience: The need for creative analytic practice. Leisure Sciences, 29 (2), 119–130. https://doi.org/10.1080/01490400601160721
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01490400601160721

Pawlikowska-Piechotka, A. (2009). Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Gdynia: Novae Res.
Google Scholar

Plaster Łódzki (2017). Pobrane z: https://plasterlodzki.pl/o-nas/ (28.12.2017).
Google Scholar

Pożycka, P. (2012). Łódź – miasto kreatywne. Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski. Łódź: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
Google Scholar

Rewitalizacja (2018). Urząd Miasta Łodzi. Pobrane z: https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/ (2.12.2018).
Google Scholar

Rewitalizacja. Stary Rynek (2021). Urząd Miasta Łodzi. Pobrane z: https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/dzialania/4-okolice-placu-wolnosci-i-starego-rynku/stary-rynek/ (26.08.2021).
Google Scholar

Richards, G. (2014). Creativity and tourism in the city. Current Issues in Tourism, 17 (2), 119–144. https://doi.org/10.1080/13683500.2013.783794
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13683500.2013.783794

Rojek, C. (1997). Leisure theory: Retrospect and prospect. Loisir et Société/Society and Leisure, 20 (2), 383–400. https://doi.org/10.1080/07053436.1997.10715549
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/07053436.1997.10715549

Salerno, A. (2009). Consumer creative experience: The role of motivational orientation in creative leisure activity. Recherche et Applications en Marketing, 24 (1), 69–91. https://doi.org/10.1177/205157070902400105
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/205157070902400105

Siwiński, W., Pluta, B. (red.) (2010). Teoria i metodyka rekreacji. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.
Google Scholar

Stevenson, D. (2006). The arts and entertainment: Situating leisure in the creative economy. W: C. Rojek, S.M. Shaw, J. Veal (red.), A handbook of leisure studies (s. 354–362). London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230625181_21
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/9780230625181_21

Stryjakiewicz, T. (2010). Krajobraz antropogeniczny, przestrzenie kreatywne a turystyka. Krajobraz a Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 52–62.
Google Scholar

Szczech, E. (2014). Is there a creative city in Poland? Defining and measuring the concept in Poland. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 334, 242–251. https://doi.org/10.15611/pn.2014.334.23
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2014.334.23

Tanaś, S., Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Dyba, W., Marcińczak, S. (2008). Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany i perspektywy. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Törnqvist, G. (2004). Creativity in time and space. Geografiska Annaler. Series B: Human Geography, 86 (4), 227–243. https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00165.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.2004.00165.x

Trnka, R., Zahradnik, M., Kuška, M. (2016). Emotional creativity and real-life involvement in different types of creative leisure activities. Creativity Research Journal, 28 (3), 348–356. https://doi.org/10.1080/10400419.2016.1195653
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10400419.2016.1195653

Urząd Miasta Łodzi (2021a). Czym jest sektor kreatywny? Pobrane z: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/przemysly-kreatywne/czym-jest-sektor-kreatywny/ (14.12.2021).
Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi (2021b). Pobrane z: https://uml.lodz.pl/ (12.10.2021).
Google Scholar

Wall, K. (2012). The gallery and the inukshuk: Everyday creativity and cultural production as leisure practices. Leisure/Loisir, 36 (1), 17–35. https://doi.org/10.1080/14927713.2012.701880
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14927713.2012.701880

Wantuch-Matla, D. (2016). Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy.
Google Scholar

Whiting, J., Hannam, K. (2015). Creativity, self-expression and leisure. Leisure Studies, 34 (3), 372–384. https://doi.org/10.1080/02614367.2014.923494
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/02614367.2014.923494

Winiarski, R. (red.) (2011). Rekreacja i czas wolny. Kraków: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Google Scholar

Włodarczyk, B. (2012). Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w latach 2005–2010. W: S. Liszewski (red.), Atlas miasta Łodzi (Suplement 2) (plansza XLVI). Łódź: Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny. Pobrane z: http://www.mapa.lodz.pl/index.php?strona=atlas#2012 (23.11.2021).
Google Scholar

Wojnar, K. (2016). Polska klasa kreatywna. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Google Scholar

Wojnarowska, A. (2017). Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykład miast średnich regionu łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21858/msr.21.03

Wolańska, T. (1971). Rekreacja fizyczna. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
Google Scholar

Wolańska, T. (1997). Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
Google Scholar

Yuen, F., Johnson, A.J. (2017). Leisure spaces, community and third places. Leisure Sciences, 39 (3), 295–303. https://doi.org/10.1080/01490400.2016.1165638
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01490400.2016.1165638

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Mroczek-Żulicka, A. (2021). Formy i rozmieszczenie wydarzeń z zakresu plenerowej rekreacji twórczej w Łodzi. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 34(6), 143–155. https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.13

Numer

Dział

Articles