Społeczne doświadczanie miasta na przykładzie Łodzi – biografie z lat dzieciństwa i młodości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.12

Słowa kluczowe:

miasto, przestrzeń miejska, społeczność miejska, biografie

Abstrakt

Celem artykułu jest zobrazowanie różnych aspektów życia społecznego w przestrzeni powojennej Łodzi przy wykorzystaniu metody biograficznej (9 wywiadów biograficznych/osobistych narracji). Praca stanowi studium relacji społecznych uwzględniających punkt widzenia indywidualnego narratora, który pozwala przenieść się w minione lata, poznać wygląd miasta oraz sposoby spędzania czasu przez jego mieszkańców. Uzyskane wyniki pokazują różnorodny przebieg życia i różne warunki mieszkaniowe oraz codzienne czynności, jakimi zajmowali się w okresie swojego dzieciństwa i młodości badani mieszkańcy Łodzi.

Bibliografia

Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo „BERNARDINUM”.
Google Scholar

Baedeker łódzki (2015). Pobrane z: http://baedekerlodz.blogspot.com/2015/08/kino-roma-przy-ulicy-rzgowskiej.html (20.06.2020).
Google Scholar

Berger, P. L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości: traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Castells, M. (1982). Kwestia miejska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Chałasiński, J. (1976). Polonia amerykańska. W: W. I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce. T. I (s. 7–29). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Google Scholar

Czechowicz, M. (2015). Baedeker łódzki. Pobrane z: http://baedeker-lodz.blogspot.com/2015/08/kino-roma-przy-ulicy-rzgowskiej.html (20.06.2020).
Google Scholar

Darmach, K. (2020). Zapisywanie świata. W poszukiwaniu antropografii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Dzieciuchowicz, J. (1974). Rozwój budownictwa w Łodzi 1945–1965. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 55, 31–46.
Google Scholar

Hornberger, A.R. (2011). Moja łódzka młodość. Łódź: Wydawnictwo WIST.
Google Scholar

Jałowiecki, B. (2012). Czytanie przestrzeni. Kraków–Rzeszów– Zamość: Konsorcjum Akademickie.
Google Scholar

Kaczmarek, J. (2001). Miejsce – w poszukiwaniu właściwej miary. W: H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej (s. 73–81). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Kaczmarek, J., Liszewski, S. (1991). Ruchliwość przestrzenna mieszkańców Łodzi w świetle analizy zmian miejsc zamieszkania. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 13, 41–55.
Google Scholar

Kaczmarek, S. (1996). Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Kaźmierska, K., Waniek, K. (2020). Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kwiatek, J., Lijewski, T. (1998). Leksykon miast polskich. Warszawa: Muza S.A.
Google Scholar

Lesiakowski, K. (2019). Gomułkowska rzeczywistość. Łódź w latach 1956–1970. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Lynch, K. (2011). Obraz miasta. Kraków: Wydawnictwo Archiwolta.
Google Scholar

Majer, A. (2015). Mikropolis. Socjologia miasta osobistego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-856-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-856-1

Miszewska, B. (2014). Szlakiem znaków i symboli dawnego Wrocławia. W: M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (s. 192–202). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Nykiel, K. (2020). Łódzkie drewniaki – wyburzyć! Pobrane z: http://miejmiejsce.com/miasto/lodzkie-drewniaki-wyburzyc (17.06.2020).
Google Scholar

Szafrańska, E. (2016). Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, percepcja. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8088-210-2

Zieliński, M. (2014). Człowiek jako twórca, użytkownik oraz element krajobrazu miejskiego. W: M. Madurowicz (red.), Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej (s. 179–191). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Żyłko, B. (2000). Wstęp tłumacza. Miasto jako przedmiot badań semiotyki kultury. W: W. Toporow, Miasto i mit (s. 5–30). Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Rejter, M. (2020). Społeczne doświadczanie miasta na przykładzie Łodzi – biografie z lat dzieciństwa i młodości. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 33(5), 153–164. https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.12

Numer

Dział

Articles