Wykorzystanie metod socjologii wizualnej w geograficznych badaniach przestrzeni miejskiej – analiza fotografii wykonanych przez turystów w Łodzi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.10

Słowa kluczowe:

analiza fotografii, socjologia wizualna, turystyka, postrzeganie miasta, przestrzeń turystyczna

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania w badaniach geograficznych jednej z metod socjologii wizualnej – analizy fotografii. W niniejszej pracy analizie poddane zostały wykonane przez turystów zdjęcia, które według nich najlepiej oddawały pobyt w Łodzi. Oprócz typowego dla badań socjologicznych odczytania treści fotografii, znaczeń oraz informacji o autorze, badanie zostało rozbudowane o aspekt przestrzenny, uwzgledniający miejsca wykonania fotografii i ich powiązania m.in. z lokalizacją najpopularniejszych atrakcji turystycznych miasta. W wyniku tej pracy powstała mapa, wyzna- czająca „przestrzeń turystyczną Łodzi” według kryterium wizualnego, która pokazuje jedną z możliwości wykorzystania analiz fotografii w badaniach geograficznych związanych z turystyką. W artykule zaprezentowano, jakie wyniki można otrzymać y zdjęć, wykorzystując cztery różne podejścia i metody interpretacji (strukturalistyczną, hermeneutyczną, semiologiczną oraz geograficzną).

Bibliografia

Barnard, M. (2001). Approaches to understanding visual culture. Houndmills: Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-1-137-11046-6
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-137-11046-6

Barthes, R. (1977). Image, music, text. London: Fontana.
Google Scholar

Barthes, R. (1983). Selected writings. New York: Fontana.
Google Scholar

Bauman, Z. (1978). Hermeneutics and social science. Approaches to understanding. London: Hutchison.
Google Scholar

Becker, H. (1981). Exploring society photographically. Chicago: University of Chicago Press.
Google Scholar

Bogunia-Borowska, M., Sztompka, P. (red.) (2012). Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Google Scholar

Bourdieu, P. (1990). Photography. A middle brow art. Cambridge: Polity Press.
Google Scholar

Chlebuś-Grudzień, P. (2018). Selfie w muzeum – określenie paradygmatów analizy zjawiska fotografowania się na wystawach muzealnych. Turyzm, 28 (1), 7–13. https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.1.01

De Choudhury, M., Feldman, M., Amer-Yahia, S., Golbandi, N., Lempel, R., Yu, C. (2010). Automatic construction of travel itineraries using social breadcrumbs. Pobrane z: http://research.microsoft.com/en-us/um/people/munmund/pubs/ht_10_long.pdf (23.10.2020). https://doi.org/10.1145/1810617.1810626
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1145/1810617.1810626

Duda, M. (2016). Sposób prezentacji oferty turystycznej na przykładzie katalogów wycieczek wybranych touroperatorów. W: J. Leśny, J. Nyćkowiak (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Gospodarka i ekonomia (s. 22–29). Poznań: Młodzi Naukowcy.
Google Scholar

Edwards, E. (1997). Beyond the boundary. A consideration of the expressive in photography and anthropology. W: M. Banks, H. Morphy (red.), Rethinking visual anthropology. New Haven: Yale University Press.
Google Scholar

Emmison, M., Smith, Ph. (2000). Researching the visual. London: Sage.
Google Scholar

Feick, R., Robertson, C. (2014). A multi-scale approach to exploring urban places in geotagged photographs. Computers, environment and urban systems, 53, 96–109. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2013.11.006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2013.11.006

Fromm, E. (2003). Mieć czy być. Gdańsk: Dom Wydawniczy REBIS.
Google Scholar

García-Palomares, J.C., Gutierrez, J., Mínguez, C. (2015). Identification of tourist hot spots based on social networks: A comparative analysis of European metropolises using photo-sharing services and GIS. Applied Geography, 63, 408–417. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.08.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.08.002

Goffman, E. (1979). Gender advertisements. London: Macmillan.
Google Scholar

Gould, P., White, R. (1974). Mental maps. Progress in Human Geography, 19 (1), 105–110. https://doi.org/10.4324/9780203163757
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/030913259501900110

Henny, L. M. (1986). Theory and practice of visual sociology. Current Sociology, 34 (3), 1–71. https:/doi.org/10.1177/001139286034003003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/001139286034003003

Hsu, CH., Song, H. (2013). Destination image in travel magazines. A textual and pictorial analysis of Hong Kong and Macau. Journal of Vacation Marketing, 19 (3), 253–268. https://doi.org/10.1177/1356766712473469
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1356766712473469

Hunter, W.C. (2012). Projected destination image: a visual ana- lysis of Seoul. Tourism Geographies, 14 (3), 419–443. https://doi. org/10.1080/14616688.2011.613407
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14616688.2011.613407

Jakiel, M., Bernatek, A. (2015). Postrzeganie wybranych typów krajobrazu przez różne grupy kulturowe na przykładzie mieszkańców Krakowa i Stambułu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 29, 93–107.
Google Scholar

Kadar, B., Gede, M. (2014). Where do tourists go? Visualizing and analyzing the spatial distribution of geotagged photography. Cartographica. The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 48 (2), 78–88. https://doi.org/10.3138/carto.48.2.1839
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3138/carto.48.2.1839

Konecki, K. (2005). Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia pracy ugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 1 (1), 42–63.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.1.1.04

Kotus, J., Rzeszewski, M. (2015). Zastosowanie „Metod mieszanych” do badania zachowań turystów w mieście – przykład konceptualizacji i wykorzystania (artykuł dyskusyjny). Turyzm, 25 (1), 57–67. https://doi.org/10.2478/tour-2014-0020
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2014-0020

Kurashima, T., Iwata, T., Irie, G., Fujimura, K. (2013). Travel route recommendation using geotagged photos. Knowledge and information systems, 37 (1), 37–60. https://doi.org/10.1007/s10115-012-0580-z
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10115-012-0580-z

Leon, S. (2017). The semiotics of photography: Towards objective hermeneutics. Philosophy Study, 7 (12), 634–644. https://doi. org/10.17265/2159-5313/2017.12.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17265/2159-5313/2017.12.002

Li, X. (2013). Multi-day and multi-stay travel planning using geo-tagged photos. W: D. Pfoser, A. Voisard (red.), Proceedings of the second ACM SIGSPATIAL international workshop on crowdsourced and volunteered geographic information (s. 1–8). New York: Association for Computing Machinery. http://doi.org/10.1145/2534732.2534733
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1145/2534732.2534733

Lynch, K. (1960). The Image of the city. Cambridge: MIT Press.
Google Scholar

MacCannell, D. (2011). The ethics of sightseeing. London: University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520948655
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/9780520948655

Magala, S. (2000). Szkoła widzenia. Wrocław: Biblioteka Formatu.
Google Scholar

Milman, A. (2011). The symbolic role of postcards in representing a destination image: the case of Alanya, Turkey. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 12 (2), 144–173. https://doi.org/10.1080/15256480.2011.564495
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/15256480.2011.564495

Mirowska, N., Krysiak, S. (2015). Atrakcyjność wizualna krajobrazu doliny Mrogi i jej sąsiedztwa w gminie Dmosin. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 14, 25–35. https://doi.org/10.18778/1427-9711.14.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1427-9711.14.03

Mirzoeff, N. (1999). An introduction to visual culture. London: Routledge.
Google Scholar

Peirce, Ch. (1955). Philosophical writings of Peirce. New York: Dover Publications.
Google Scholar

Picazo, P., Moreno-Gil, S. (2019). Analysis of the projected image of tourism destinations on photographs: A literature review to prepare for the future. Journal of Vacation Marketing, 25 (1), 3–24. https://doi.org/10.1177/1356766717736350
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1356766717736350

Podhorecka, K. (2016). Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu wybranych obszarów Polski. Turyzm, 26 (2), 33–38. https://doi. org/10.18778/0867-5856.26.2.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.2.04

Prosser, J., Schwartz, D. (1998). Photographs within the sociological research process. W: J. Prosser (red.), Image-based Research (s. 101–115). London: Routledge.
Google Scholar

Puttilli, M. (2020). Everyday geographies in the changing city: subjective photo-routes in Mandalay, Myanmar. GeoJournal, 2020, 1–20. https://doi.org/10.1007/s10708-020-10263-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10708-020-10263-8

de Saussure, F. (2002). Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Shoval, N., Isaacson, M. (2010). Tourist mobility and advanced tracking technologies. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203869376
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203869376

Smith, M. (2003). Issues in cultural tourism studies. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203402825
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203402825

Sontag, S. (1978). On photography. New York: Farrar, Strauss and Giroux.
Google Scholar

Stepchenkova, S., Zhan, F. (2013). Visual destination images of Peru: comparative content analysis of DMO and user-gene- rated photography. Tourism Management, 36, 590–601. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.08.006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.08.006

Strategia rozwoju Łodzi 2020+ (2013). Pobrane z: https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/architektura_i_urbanistyka/publikacje/STRATEGIA__druk_24.07bez_markerow.pdf (23.10.2020).
Google Scholar

Suchar, Ch. (1989). The sociological imagination and documentary still photography. The interrogatory stance. W: R.B. Flaes (red.), Eyes across the water. The Amsterdam conference on visual anthropology and sociology (s. 51–63). Amsterdam: Het Spinhuis. https://doi.org/10.1080/14725868908583637
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14725868908583637

Sztompka, P. (2005). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Tammet, T., Luberg, A., Jaarv, P. (2013). Sightsmap: crowd-sourced popularity of the world places. W: L. Cantoni, Z.P. Xiang (red.), Information and communication technologies in tourism 2013 (s. 314–325). Berlin–Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-36309-2_27
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36309-2_27

Trasher, F.M. (1927). The gang. Chicago: Chicago University Press.
Google Scholar

Tripadvisor (2020). Pobrane z: https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g274837-Activities-a_allAttractions.true-Lodz_Lodz_Province_Central_Poland.html (23.10.2020).
Google Scholar

Wieczorkiewicz, A. (2012). Apetyt turysty – o doświadczaniu świata w podróży. Kraków: Universitas.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Duda, M. (2020). Wykorzystanie metod socjologii wizualnej w geograficznych badaniach przestrzeni miejskiej – analiza fotografii wykonanych przez turystów w Łodzi. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 33(5), 125–140. https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.10

Numer

Dział

Articles