Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

2021-12-02

Decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki Konwersatorium Wiedzy o Mieście  został włączony na listę czasopism punktowanych. 

Punktacja przyznana przez MEiN: 40 punktów (grudzień 2021)