Służba samochodowa Wojska Polskiego w latach trzydziestych XX wieku

Autor

  • Witold Jarno Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.99.12

Słowa kluczowe:

Wojsko Polskie w XX wieku, służba samochodowa w Wojsku Polskim, samochody wojskowe w Wojsku Polskim

Abstrakt

Artykuł omawia służbę samochodową w Wojsku Polskim w latach trzydziestych XX w. Zadaniem tej służby było przewożenie żołnierzy, wyposażenia, zaopatrzenia oraz rannych. Do realizacji tych zadań używano samochodów osobowych, ciężarowych, sanitarnych oraz pojazdów specjalnych. Polskie władze wojskowe miały świadomość, że jednym z głównych kierunków rozwoju polskiej armii było jej zmotoryzowanie i zastąpienie taborów konnych pojazdami mechanicznymi. Jednak służba samochodowa w Wojsku Polskim nie została należycie przygotowana do realizacji spoczywających na niej zadań. Było to spowodowane w głównej mierze słabością gospodarczą kraju, niskim poziomem zmotoryzowania kraju, słabo rozwiniętą siecią szos, niedostosowaniem dróg i mostów do transportu samochodowego, brakiem rozbudowanego zaplecza technicznego oraz ograniczeniami finansowymi polskiej armii. W konsekwencji transport samochodowy w polskim wojsku do września 1939 r. wciąż odgrywał niewielką rolę, a zasadnicze znaczenie miał transport konny oparty na powolnych kolumnach taborowych.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Oddział I SG, sygn. I.303.3, teczki 37, 73 i 74. [Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie].
Google Scholar

Departament Piechoty MSWojsk., sygn. I.300.28, teczka 18. . [Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie].
Google Scholar

Dowództwo Broni Pancernej, sygn. I.300.47, teczka 6. . [Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie].
Google Scholar

OK nr IV, sygn. I.371.4, teczka 109. . [Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie].
Google Scholar

Krakowska Brygada Kawalerii, sygn. I.314.17, teczka 12. . [Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie].
Google Scholar

10 Batalion Pancerny, sygn. I.324.14, teczka 1. . [Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie].
Google Scholar

Dziennik Rozkazów Dowództwa OK nr IV 1939.
Google Scholar

Instrukcja o wojskowych przewozach samochodowych z 31 VII 1937 r., Warszawa 1937.
Google Scholar

Rybka R., Stepan K., Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010.
Google Scholar

Stechiewicz W., Pisma, t. I (Przygotowania wojenne w Polsce 1935–1939), „Zeszyty Historyczne” [Paryż] 1977, nr 40.
Google Scholar

Chrzanowski M., O motoryzacji w Wojsku Polskim w latach 1921–1939 (wybrane problemy), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2005, nr 4, s. 23–49.
Google Scholar

Cieplewicz M., Wojsko Polskie w latach 1921–1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.
Google Scholar

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Warszawa 1999.
Google Scholar

Jońca A., Samochody ciężarowe Wojska Polskiego, Warszawa 2014, Wielki leksykon uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. XXIX.
Google Scholar

Jońca A., Szubański R., Tarczyński J., Pojazdy Wojska Polskiego. Wrzesień 1939, Warszawa 1990.
Google Scholar

Kospath-Pawłowski E., Rujna E., Szczurowski M., Wojska szybkie II Rzeczypospolitej, Toruń 1993.
Google Scholar

Kozłowski E., Wojsko Polskie 1936–1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1964.
Google Scholar

Rezmer W., Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku, Warszawa 2010.
Google Scholar

Romanek J., Samochody ciężarowe PZINŻ. 703, 713, 603, Warszawa 2017, Wielki leksykon uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. CXXI.
Google Scholar

Rusinek J., Szubański R., Polska broń pancerna w okresie międzywojennym 1918–1939, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969, R. XIV, nr 3–4, s. 228–269.
Google Scholar

Wyszczelski L., W obliczu wojny. Wojsko Polskie 1935–1939, Warszawa 2008.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Jarno, W. (2017). Służba samochodowa Wojska Polskiego w latach trzydziestych XX wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (99), 229-258. https://doi.org/10.18778/0208-6050.99.12