Kontakt

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ.
adres: ul. A. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź
e-mail: aul@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 61 86

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Karkocha
Uniwersytet Łódzki

Wsparcie techniczne

Małgorzata Karkocha