Zespół redakcyjny

Redakcja:

prof. dr hab. Zbigniew Anusik, redaktor naczelny (Uniwersytet Łódzki, Polska)
prof. dr hab. Dariusz Jeziorny, zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Małgorzata Karkocha, sekretarz (Uniwersytet Łódzki, Polska)

 

Rada Programowa:

prof. Neal Ascherson (University College w Londynie, Wielka Brytania)

prof. Michel Balard (Uniwersytet Paryski 1 Panthéon-Sorbonne, Francja)

prof. Richard Butterwick-Pawlikowski (University College w Londynie, Wielka Brytania)

prof. Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. Frédéric Dessberg (Uniwersytet Paryski 1 Panthéon-Sorbonne, Francja)

prof. Pasquale Fornaro (Uniwersytet w Messynie, Włochy)

prof. Mario Gallina (Akademia Nauk w Turynie, Włochy)

prof. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. Geoffrey Greatrex (Uniwersytet w Ottawie, Kanada)

prof. Michael Grünbart (Uniwersytet w Münster, Niemcy)

prof. Fiona Haarer (King’s College w Londynie, Wielka Brytania)

prof. Siergiej Arkadjewicz Iwanow (Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie, Rosja)

prof. José Antonio Montero Jiménez (Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania)

prof. Xavier Moreno Julià (Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie, Hiszpania)

prof. Robertas Jurgaitis (Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych w Wilnie, Litwa)

prof. Siergiej Pawłowicz Karpow (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja)

prof. Jan Kęsik (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. Ewald Kislinger (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

prof. Johannes Koder (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

prof. Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. Elisabeth Malamut (Uniwersytet Aix-Marseille w Marsylii, Francja)

prof. Wiesław Puś (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. Władylena W. Sokyrska (Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Antona Makarenki, Ukraina)

 

Redaktorzy tematyczni:

dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)

dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki, Polska)

dr Magdalena Pogońska-Pol (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Do zadań redaktorów tematycznych należy kwalifikowanie artykułów na etapie wstępnym, proponowanie recenzentów oraz formułowanie wniosków dla redaktora naczelnego czasopisma. Podobnie jak członkowie Rady Programowej dbają o promocję pisma.