Zespół redakcyjny

Redakcja:

prof. dr hab. Zbigniew Anusik, redaktor naczelny (Uniwersytet Łódzki, Polska)
prof. dr hab. Dariusz Jeziorny, zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. prof. UŁ Małgorzata Karkocha, sekretarz (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Rada Programowa:

prof. Neal Ascherson (University College w Londynie, Wielka Brytania)

prof. Michel Balard (Uniwersytet Paryski 1 Panthéon-Sorbonne, Francja)

prof. Richard Butterwick-Pawlikowski (University College w Londynie, Wielka Brytania)

prof. Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. Frédéric Dessberg (Uniwersytet Paryski 1 Panthéon-Sorbonne, Francja)

prof. Pasquale Fornaro (Uniwersytet w Messynie, Włochy)

prof. Mario Gallina (Akademia Nauk w Turynie, Włochy)

prof. Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. Geoffrey Greatrex (Uniwersytet w Ottawie, Kanada)

prof. Michael Grünbart (Uniwersytet w Münster, Niemcy)

prof. Fiona Haarer (King’s College w Londynie, Wielka Brytania)

prof. José Antonio Montero Jiménez (Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania)

prof. Xavier Moreno Julià (Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie, Hiszpania)

prof. Robertas Jurgaitis (Instytut Historii Litwy w Wilnie, Litwa)

prof. Jan Kęsik (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. Ewald Kislinger (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

prof. Johannes Koder (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

prof. Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. Elisabeth Malamut (Uniwersytet Aix-Marseille w Marsylii, Francja)

prof. Wiesław Puś (Uniwersytet Łódzki, Polska)

dr Nguyen Van Sang (Uniwersytet w Da Nang, Wietnam)

prof. Władylena W. Sokyrska (Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Antona Makarenki, Ukraina)

prof. Oleksandr Trygub (Narodowy Uniwersytet Czarnomorski im. Petra Mohyły w Mikołajowie, Ukraina)

Uniwersytet Łódzki zawiesił umowy o współpracy z uczelniami rosyjskimi i białoruskimi w związku z agresją Federacji Rosyjskiej (wspieranej przez Republikę Białorusi) na Ukrainę.

Redaktorzy tematyczni:

dr hab. prof. UŁ Tadeusz Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska)

dr hab. prof. UŁ Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki, Polska)

prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki, Polska)

dr Magdalena Pogońska-Pol (Uniwersytet Łódzki, Polska)