Recenzenci

Redakcja dziękuje wszystkim niżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na ocenę merytoryczną artykułów przesłanych do publikacji w "Folia Historica".

"Folia Historica" 2023 (z. 112, 113 i 114):

 1. Zbigniew Bania (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 2. Waldemar Bednaruk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 3. Ks. Kazimierz Bem (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu)
 4. Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski)
 5. Jarosław Czubaty (Uniwersytet Warszawski)
 6. Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski)
 7. Marek Dutkiewicz (emerytowany profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 8. Maciej Forycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 9. Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 10. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 11. Witold Gieszczyński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 12. Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 13. Dariusz Kupisz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 14. Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 15. Robert Majzner (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)
 16. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)
 17. Łukasz Nadolski (Muzeum Wojsko Lądowych w Bydgoszczy)
 18. Andrzej Niewiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 19. Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński)
 20. Dariusz Radziwiłłowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 21. Ks. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 22. Izabella Rusinowa (Uniwersytet Warszawski)
 23. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 24. Janusz Smołucha (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 25. Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku)
 26. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński)
 27. Jan Szymczak (emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego)
 28. Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski)
 29. Miron Wolny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 30. Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński)
 31. Ks. Sławomir Zabraniak (Uniwersytet Rzeszowski)

"Folia Historica" 2022 (z. 110 i 111):

 1. Włodzimierz Batóg (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 2. Dariusz Dolański (Uniwersytet Zielonogórski)
 3. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 4. Krzysztof Filipow (Uniwersytet w Białymstoku)
 5. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 6. Hassan Ali Jamsheer (emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego)
 7. Anna Jabłońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 8. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 9. Jadwiga Kiwerska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 10. Maria Korybut-Marciniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 11. Jacek Lasota (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
 12. Gabriela Majewska (Uniwersytet Gdański)
 13. Rober Majzner (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 14. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)
 15. Andrzej Niewiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 16. Małgorzata Nossowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 17. Paweł Olszewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
 18. Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 19. Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki)
 20. Dariusz Rolnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 21. Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 22. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 23. Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 24. Jan Szymczak (emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego)
 25. Maciej Trąbski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 26. Piotr Ugniewski (Uniwersytet Warszawski)
 27. Jolanta Załęczny (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 28. Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

"Folia Historica" 2021 (z. 108 i 109):

 1. Marcin Adamczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 2. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 3. Krzysztof Bracha (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 4. Andrzej Brzeziński (emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego)
 5. Jarosław Czubaty (Uniwersytet Warszawski)
 6. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 7. Krzysztof Filipow (Uniwersytet w Białymstoku)
 8. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 9. Tomasz Jurek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
 10. Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski)
 11. Maria Korybut-Marciniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 12. Eligiusz Małolepszy (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Długosza w Częstochowie)
 13. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 14. Adam Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
 15. Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 16. Jan Ptak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 17. Joanna Rostropowicz (emerytowany profesor Uniwersytetu Opolskiego)
 18. Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski)
 19. Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 20. Andrzej Stroynowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 21. Alicja Szymczak (emerytowana profesor Uniwersytetu Łódzkiego)
 22. Adrian Uljasz (Uniwersytet Rzeszowski)
 23. Miron Wolny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 24. Jolanta Załęczny (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 25. Przemysław Żukowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

"Folia Historica" 2020 (z. 106 i 107):

 1. Andrzej Brzeziński (emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego)
 2. Janusz Budziński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 3. Maciej Cesarz (Uniwersytet Wrocławski)
 4. Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 5. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 6. Krzysztof Kania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 7. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska (Uniwersytet Łódzki)
 8. Wawrzyniec Konarski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 9. Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 10. Waldemar Kozyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 11. Andrzej Link-Lenczowski (Uniwersytet Jagielloński)
 12. Wiesław B. Łach (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 13. Robert Majzner (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 14. Miklós Mitrovits (Węgierska Akademia Nauk w Budapeszcie)
 15. Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 16. Katarzyna Person (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie)
 17. Dariusz Radziwiłłowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 18. Waldemar Rozynkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 19. Andrzej Stroynowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 20. Jan Szymczak (emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego)
 21. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)
 22. Wojciech Tygielski (Uniwersytet Warszawski)
 23. Anna Zapalec (Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

"Folia Historica" 2019 (z. 103, 104 i 105):

 1. Radosław Bania (Uniwersytet Łódzki)
 2. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 3. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 4. Hassan Ali Jamsheer (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
 5. Waldemar Kozyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 6. Jacek Legieć (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 7. Robert Majzner (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 8. Mariusz Mielczarek (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk)
 9. Andrzej Niewiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 10. Jan Ptak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 11. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 12. Jan Szymczak (emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego)
 13. Maciej Trąbski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

"Folia Historica" 2018 (z. 100, 101 i 102):

 1. Aleksander Bołdyrew (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 2. Jerzy Gapys (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 3. Robert Majzner (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 4. Dariusz Radziwiłłowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 5. Andrzej Stroynowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 6. Jan Szymczak (emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego)