Indeksowanie

 

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica indeksowane jest przez następujące serwisy:

Arianta: Polska

Bibliographic Database of Polish Academic Journals form Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum): Polska

Biblioteka Nauki: Polska

Bielefeld Academic Search Engine (BASE): Niemcy

Central and Eastern European Online Library (CEEOL): Niemcy

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH): Polska

Dimensions: Wielka Brytania

Directory of Open Access Journals (DOAJ): Szwecja

EBSCO: USA

ERIH PLUS: Norwegia

Index Copernicus Master List (IC): Polska

Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR): Hiszpania

Most Wiedzy: Polska

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers: Norwegia

Polska Bibliografia Naukowa (PBN): Polska

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego: Polska

SCOPUS: Niderlandy

Sherpa Romeo: Wielka Brytania

Slavic Humanities Index: Kanada

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.