Indeksowanie

 

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica indeksowane jest przez następujące serwisy:

Arianta

Bibliographic Database of Polish Academic Journals form Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum)

Biblioteka Nauki

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ERIH PLUS

Index Copernicus Master List (IC)

Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Sherpa Romeo

Slavic Humanities Index

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.