Instrukcja Redakcyjna

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica zwraca się z prośbą o przygotowywanie wszystkich nadsyłanych artykułów zgodnie z zasadami przedstawionymi w PDF