Słowo wstępne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6050.109.01

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Witold Jarno - Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ – pracownik Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r. Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: dzieje wojskowości polskiej w XX w., historia najnowsza Polski po 1945 r., biografistyka wojskowa, dzieje Łodzi i miejscowości regionu Polski centralnej.

Jarosław Kita - Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Prof. dr hab. Jarosław Kita – kierownik Katedry Historii Polski XIX w. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zainteresowania naukowe: historia społeczna i gospodarcza XIX i XX w., dzieje społeczeństwa polskiego na tle porównawczym ze społeczeństwami Europy Środkowo-Wschodniej, historia ziemiaństwa polskiego, europejska kultura uzdrowiskowa w XIX–XXI w., dzieje wojskowości polskiej w dobie zaborów, historia nauki w XIX–XXI w., przeszłość łódzkiego środowiska naukowego, dzieje miast regionu Polski centralnej.

Bibliografia

Faces of War, t. VI (City and War), eds T. Grabarczyk, M. Pogońska-Pol, Łódź 2022 [w druku].
Google Scholar

Oblicza wojny, t. I (Armia kontra natura), red. W. Jarno, J. Kita, Łódź 2020.
Google Scholar

Oblicza wojny, t. II (Armia kontra natura), red. T. Grabarczyk, M. Pogońska-Pol, Łódź 2020.
Google Scholar

Oblicza wojny, t. III (Miasto i wojna), red. W. Jarno, J. Kita, Łódź 2021.
Google Scholar

Oblicza wojny, t. IV (Miasto i wojna), red. T. Grabarczyk, M. Pogońska-Pol, Łódź 2021.
Google Scholar

Oblicza wojny, t. V (Miasto i wojna), red. W. Jarno, J. Kita, Łódź 2021.
Google Scholar

Oblicza wojny. Ludzie wojny – dowódcy i podkomendni, red. W. Jarno, J. Kita, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2019, z. 105.
Google Scholar

Oblicza wojny. Ludzie wojny – rycerze i żołnierze, red. T. Grabarczyk, M. Pogońska-Pol, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2019, z. 104.
Google Scholar

Oblicza wojny. Ludzie wojny od średniowiecza po współczesność, red. W. Jarno, J. Kita, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2019, z. 103.
Google Scholar

Oblicza wojny. W obozie i w koszarach, red. T. Grabarczyk, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2018, z. 102.
Google Scholar

Oblicza wojny. Wojska dzień powszedni, red. W. Jarno, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2018, z. 101.
Google Scholar

Oblicza wojny. Wojsko w drodze, red. J. Kita, M. Pogońska-Pol, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2017, z. 99.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Jarno, W., & Kita, J. (2021). Słowo wstępne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, (109), 5–11. https://doi.org/10.18778/0208-6050.109.01

Inne teksty tego samego autora