Budżet obywatelski województwa małopolskiego

Autor

  • Barbara Węglarz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Politologii

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.11

Słowa kluczowe:

participatory budgeting, direct democracy, local government, Poland

Abstrakt

A participatory budgeting is a form of direct democracy, which in Poland has been gaining more and more popularity and is used in many local government units. The purpose of this article is, on one hand, to present the issue of a classic participatory budgeting, on the other hand to analyse the functioning of this form of direct democracy in Poland (especially the participatory budgeting of Lesser Poland province) and to indicate the reasons for which this tool might be rather regarded as a kind of consultation than participatory budgeting.

Bibliografia

Burchard-Dziubińska M., Budżet obywatelski jako partycypacyjna forma współrządzenia, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, t. 2, nr 37.
Google Scholar

Ganuza E., Baiocchi G., The power of ambiguity: How participatory budgeting travels the globe, „Journal of Public Deliberation” 2012, vol.8, no.2, http://www.publicdeliberation.net/jpd/vol8/iss2/art8/ (dostęp 21.10.2016).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.16997/jdd.142

Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, http://www.instytutobywatelski.pl/21598/publikacje/raporty/raport-budzet-partycypacyjny-ewaluacja (dostęp 17.12.2016).
Google Scholar

Kowalska I., Partycypacja społeczna w kształtowaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – budżet partycypacyjny, „Economisc and Management” 2014, nr 4.
Google Scholar

Łabędź K., Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym – formy i ograniczenia, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.7

Michalak B., Sokala A., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów politycznych, Warszawa 2013.
Google Scholar

O budżecie. Wyniki I edycji budżetu obywatelskiego, https://bo.malopolska.pl/index.php/o-budzecie (dostęp 27.11.2016).
Google Scholar

Radni województwa przyjęli regulamin budżetu obywatelskiego, https://bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia/15-radni-wojewodztwa-przyjeli-regulamin-budzetuobywatelskiego (dostęp 25.11.2016).
Google Scholar

Raport z ewaluacji BO Małopolska, https://bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia/61mieszkancy-zadowoleni-z-realizacji-bo-malopolska (dostęp 27.12.2016).
Google Scholar

Serageldin M.i in., Assessment of Participatory Budgeting in Brazil, Harvard 2005, https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Presupuesto_Participativo_Brasil_Efectos.pdf (dostęp 21.10.2016).
Google Scholar

Sintomer Y., Herzberg C., Roecke A., Budżet partycypacyjny w Europie – szanse i wyzwania, tłum. M. Chustecka, http://ngo.chorzow.eu/_DOKUMENTY/budzet_partycypacyjny_w_europie.pdf (dostęp 21.10.2016).
Google Scholar

Sousa Santosde B., Participatory budgeting in Porto Alegre: Toward a redistributive democracy, „Politics & Society” 1998, no.4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0032329298026004003

Souza C., Participatory budgeting in Brazilian cities: limits and possibilities in building democratic institutions,„Environment & Urbanization” 2001, vol.13, no.1(04).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/095624780101300112

Szaranowicz-Kusz M., Budżet partycypacyjny w Polsce, „Infos” 2016, nr 1.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Węglarz, B. (2018). Budżet obywatelski województwa małopolskiego. Eastern Review, 7, 189–202. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.11