Uwarunkowania lokalnej aktywności obywatelskiej

Autor

  • Krzysztof Łabędź Akademia Ignatianum w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.08

Słowa kluczowe:

civic engagement, culture of mistrust, forms of participatory democracy, views of the Polish society

Abstrakt

The paper is an attempt to indicate some conditions causing that civic activity in Polish society is at a relatively low level, even on a local scale, which should promote high activity. Such a situation can be explained by selected factors basing on some concepts in the scientific literature. Firstly, attention was paid to certain psychological norms, selected views and attitudes of the society that may make it difficult to undertake any activities. There are some factors that lead to a culture of distrust as well as shortcomings and mistakes made when using forms of participatory democracy (on the example of Cracow).

Bibliografia

lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządności terytorialnej, Komunikat CBOS nr 69/2015, www.cbos.com.pl (dostęp 25.10.2016).
Google Scholar

Arnstein S. R., Drabina partycypacji, [w:] Partycypacja. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2012.
Google Scholar

Budzyńska E., Podzielane czy dzielące? Wartości społeczeństwa polskiego, [w:] Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków 2008.
Google Scholar

Budżet obywatelski 2016, http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/budzet-obywatelski-2016najwiecej-glosow-na-szkolenia-szybowcowe-park-w-czyzynach-i-wodny-plac-zabaw-w-parku-jordana/ (dostęp 25.10.2016).
Google Scholar

Co łączy Polaków?, Komunikat CBOS, BS/168/2013, www.cbos.pl (dostęp 13.10.2016).
Google Scholar

Czapiński J., Stan społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Diagnoza społeczna 2015, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2015, s. 349–350, www.diagnoza.pl (dostęp 15.10.2016).
Google Scholar

Czy nasze wynagrodzenia są sprawiedliwe?, www.wynagrodzenia.pl (dostęp 10.06.2015).
Google Scholar

Ewaluacja pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie, Warszawa–Kraków 2014, s. 10, www.krakow.pl/zalacznik/207941 (dostęp 12.01.2016).
Google Scholar

Jakubowska-Branicka I., Mentalność demokratyczna a dogmatyzm. Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji, [w:] Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków 2008.
Google Scholar

Kalisiak-Mędelska M., Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź 2015.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-412-9

Kraków kupi trzy szybowce, http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/miasto-kupi-trzyszybowce-dla-230-lotow-za-15-mln-zl-sami-urzednicy-sa-w-szoku,10372614/ (dostęp 25.10.2016).
Google Scholar

Małe ojczyzny – poczucie przynależności Polaków, Komunikat CBOS, BS/151/2009, www.cbos.pl (dostęp 13.10.2016).
Google Scholar

Martela B., Aktywność obywatelska w ramach inicjatyw nieformalnych. Przyczynek do refleksji, „Acta Universitasis Lodziensis. Folia Socjologica” 2011, nr 38.
Google Scholar

Nastroje społeczne we wrześniu, Komunikat CBOS nr 131/2016, www.cbos.pl (dostęp 25.10.2016).
Google Scholar

O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Komunikat CBOS, BS/5/2013, www.cbos.com.pl (dostęp 15.10.2016).
Google Scholar

Oceny instytucji publicznych, Komunikat CBOS nr 43/2016, www.cbos.com.pl (dostęp 20.10.2016).
Google Scholar

Oficjalnie: nie będzie referendum w Krakowie, http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/oficjalnie-nie-bedzie-referendum-w-krakowie,10500657/ (dostęp 25.10.2016).
Google Scholar

Polacy o nepotyzmie w życiu publicznym, Komunikat CBOS, BS /124/2012, www.cbos.pl (dostęp 12.02.2016).
Google Scholar

Polacy o swoim przywiązaniu do miejsca zamieszkania i kraju, Komunikat CBOS nr 165/2015, www.cbos.com (dostęp 15.10.2016).
Google Scholar

Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych, Komunikat CBOS BS/127/2013, www.cbos.pl (dostęp 10.06.2015).
Google Scholar

Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych, Komunikat CBOS nr 138/2015, www.cbos.pl (dostęp 4.10.2016).
Google Scholar

Skarżyńska K., Aktywność i bierność polityczna, [w:] Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań 2002.
Google Scholar

Sowa J., Wyschnięte źródło? O ewentualnych pożytkach i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, „Animacja Życia Publicznego” 2015, nr 1, s. 15, www.cal.org.pl (dostęp 30.04.2016).
Google Scholar

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, red.M.Grabowska, Warszawa 2012.
Google Scholar

Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków 2016.
Google Scholar

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
Google Scholar

Wartości i normy, Komunikat CBOS BS/111/2013, www.cbos.pl (dostęp 10.10.2016).
Google Scholar

Więzi społeczne i wzajemna pomoc, Komunikat CBOS, BS/24/2008, www.cbos.pl (dostęp 10.10.2016).
Google Scholar

Zaufanie społeczne, Komunikat CBOS nr 18/2016, www.cbos.pl (dostęp 15.10.2016).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Łabędź, K. (2018). Uwarunkowania lokalnej aktywności obywatelskiej. Eastern Review, 7, 143–157. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.08