Lokalne sfery publiczne a przemiany kompetencji obywatelskiej

Autor

  • Ryszard Cichocki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.05

Słowa kluczowe:

democracy, local society, civic activities, public sphere, self-governments, local government

Abstrakt

The starting point for the present research paper is the concept of civic competence, which was originally formulated by R. Dahl. In the adopted model civic competence is viewed as a four-dimensional construct consisting of: cognitive competence, evaluative competence, normative competence and causative competence. The article comprises a project of implementation of this concept for the purpose of conducting research on local and regional communities as well as well as showing the possible ways of operationalization of the concept of civic competence.

Bibliografia

Cichocki R., Podmiotowość w społeczeństwie, Poznań 2003.
Google Scholar

Cichocki R., Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania, Poznań 2005.
Google Scholar

Cichocki R., Kilarska A., Życie w Lesznie 2014, Poznań 2015.
Google Scholar

Etzioni A., The Active Society. Theory of Social and Political Processes, London 1969.
Google Scholar

Frączak P., Rogaczewska M., Wygnański K., Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba diagnozy, Warszawa 2005.
Google Scholar

Giza A., Przybylska A., Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej, Warszawa 2014.
Google Scholar

Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2008.
Google Scholar

Kalisiak-Mędelska M., Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź 2015.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-412-9

Kuklinski J.H., Quirk J.P., Conceptual fundations of citizen competence, „Political Behaviour” 2001, no. 2(23), s. 285–311.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1015063108221

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego: współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.
Google Scholar

Reykowski J., Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności, [w:] Orientacje społeczne jako element mentalności, red. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Poznań 1990.
Google Scholar

Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego, red. W. Miształ, A. Kościański, Warszawa 2011.
Google Scholar

Siatkowski A., Kompetencje obywatelskie a aktywność w sferze publicznej, Poznań 2014.
Google Scholar

Somers M., Citizenship and the place of the public sphere: Law, community, and the political culture in the transition tu democracy, „American Sociological Review” 1997, no. 58(5).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2096277

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Cichocki, R. (2018). Lokalne sfery publiczne a przemiany kompetencji obywatelskiej. Eastern Review, 7, 87–104. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.05