Uniejów ośrodkiem kultu błogosławionego Bogumiła

  • Kazimierz Dąbrowski Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi
Słowa kluczowe: błogosławiony Bogumił, Dobrów, Uniejów, rozwój kultu, relikwie

Abstrakt

W 1668 roku w kolegiacie uniejowskiej zostały złożone doczesne szczątki arcybiskupa gnieźnieńskiego Bogumiła. W 1925 roku Stolica Apostolska ogłosiła Go błogosławionym. W artykule przybliżono postać arcybiskupa Bogumiła, jego życie, przebieg procesu beatyfikacyjnego i trwający nieprzerwanie kult od Jego śmierci po czasy współczesne. Uniejów szczyci się posiadaniem relikwii błogosławionego Bogumiła.

Bibliografia

Decretum Vladislavien. Confirmationis cultus ab immemorabili tempore praestiti Servo Dei Bogumilo Archiepiscopo Gnesnensi Beato vel Sancto nuncupato, „Kronika Diecezji Kujawsko­-Kaliskiej” 1925, t. 19, nr 8.

Diecezja Włocławska 2000, oprac. W. Frątczak, W. Kujawski i in., Włocławek 2001.

Jan Paweł II, List Ojca świętego z racji jubileuszu 800-lecia śmierci błogosławionego Bogumiła, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1982, t. 65, nr 5–6.

Zaręba J., Słowo pasterskie na 800-lecie śmierci błogosławionego Bogumiła drugiego patrona diecezji, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1982, t. 65, nr 5–6.

Błogosławiony Bogumił. Uniejów 1926–2016. W 90 rocznicę uroczystości beatyfikacji, Uniejów 2016.

Bogumił, [w:] Encyklopedia kościelna, t. 2, red. W. Nowodworski, Warszawa 1873.

Boleścic-Kozłowski Ś. A., Czasy świętego Stanisława biskupa krakowskiego i Bolesława Śmiałego króla polskiego, Warszawa 1922.

Cerski R., Bł. Bogumił sławny cudotwórca, Włocławek 2002.

Cyranowski J., Żywot bł. Bogumiła, Poznań 1926.

Głowacki P., Duchowi spadkobiercy bł. Bogumiła, „Ład Boży” 1998, nr 23.

Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, t. 1, Poznań 1888.

Kumor B., Historia Kościoła w Polsce, t. 2, cz. 2. Poznań–Warszawa 1979.

Labuda G., Szkice historyczne w X–XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004.

Morawski M., Błogosławiony Bogumił Arcybiskup Gnieźnieński, „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1925, t. 19, nr 9.

Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Arcybiskupa Bogumiła w XVII wieku według rękopisu Ossolineum 220 II, Wyd. B. Bolz, Poznań 1982.

Radoński K., Święci i błogosławieni Kościoła Katolickiego, Encyklopedia hagiograficzna, Warszawa–Poznań–Lublin [b.r.m.w].

Strzelczyk J., Górny J. (red.), [Tysiąc]1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno 2000.

Szymczak J. (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Łódź–Uniejów 1995.

Urbaniak A. (red.), Rozśpiewały się dzwony i serca ludzi..., Uniejów–Dobrów–Koło–Włocławek 2008.

Witkowska A., Bogumił bł., [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976.

Wojciechowski T., Szkice historyczne jedenastego wieku, Poznań 2004.

Żelazek J., Kult bł. Bogumiła, Lublin 1973.

Żelazek J., Inwentarz przedmiotów kultu błogosławionego Bogumiła, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1963, t. 6.

Opublikowane
2017-11-21
Jak cytować
Dąbrowski, K. (2017). Uniejów ośrodkiem kultu błogosławionego Bogumiła. Biuletyn Uniejowski, 6, 81-90. https://doi.org/10.18778/2299-8403.06.05
Dział
Articles