„Droga” spycimierskiego Bożego Ciała do UNESCO

Autor

  • Andrzej Szoszkiewicz Koordynator ds. dziedzictwa kulturowego w gminie Uniejów

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.07

Słowa kluczowe:

UNESCO, niematerialne dziedzictwo kulturowe, Spycimierz, kwiatowe dywany, Spycimierskie Boże Ciało

Abstrakt

Artykuł stanowi podsumowanie i chronologiczne uporządkowanie kolejnych etapów starań mieszkańców parafii Spycimierz i gminy Uniejów o wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, zwieńczonych sukcesem. Przedstawia ścieżkę dojścia do tego zaszczytnego tytułu, którego osiągnięcie nie byłoby możliwe bez dużego zaangażowania lokalnej społeczności i ścisłej współpracy z władzami gminy Uniejów. Artykuł może stanowić inspirację dla innych gmin do podejmowania działań na rzecz ochrony niezwykle istotnego dziedzictwa niematerialnego.

Bibliografia

Decyzja 16.COM 8.b.33
Google Scholar

Kaźmierczak W., Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu jako krajowe dziedzictwo niematerialne, „Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 7, s. 65‒75.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.07.05

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r.
Google Scholar

Krakowiak B., Włodarczyk B., Możliwości wykorzystania potencjału kulturowego Spycimierza dla rozwoju turystyki w miejscowości, „Biuletyn Uniejowski” 2021, t. 10, s. 11‒39.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.01

Smyk K., Spycimierskie kwietne dywany na Boże Ciało – typologia i symbolika wzorów, „Biuletyn Uniejowski” 2019, t. 8, s. 35‒65.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.03

Smyk K. (red.), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Uniejów‒Wrocław 2020.
Google Scholar

Smyk K., Zmieniać rzeczy w znaki. Kod przedmiotowy w tradycji Bożego Ciała z kwietnymi dywanami w Spycimierzu, „Biuletyn Uniejowski” 2020, t. 9, s. 5‒21.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.09.01

Statut Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” z dnia 2 marca 2016 r.
Google Scholar

https://ich.unesco.org [dostęp: 4.05.2022].
Google Scholar

https://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/ [dostęp: 30.04.2022].
Google Scholar

https://www.unesco.pl/ [dostęp: 4.05.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Szoszkiewicz, A. (2022). „Droga” spycimierskiego Bożego Ciała do UNESCO. Biuletyn Uniejowski, 11, 125–140. https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.07

Numer

Dział

Articles