Biogramy osób pochowanych na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Uniejowie na podstawie zachowanych inskrypcji nagrobnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.05

Słowa kluczowe:

biogram, Buchholtz, Buchwitz, cmentarz ewangelicko-augsburski, genealogia, Honker, Uniejów

Abstrakt

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Uniejowie został założony w latach 70. XIX w. i funkcjonował do 1945 r. W okresie powojennym uległ dewastacji i zapomnieniu. Mimo zniszczenia nekropolii zachowały się trzy nagrobki z czytelnymi inskrypcjami. Autor artykułu podjął próbę przybliżenia historii życia osób pochowanych na ewangelicko-augsburskim cmentarzu w Uniejowie, których nagrobki przetrwały, oraz genealogicznego opracowania dziejów poszczególnych rodzin, opierając się na zachowanych dokumentach.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Babiak.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Dąbie.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Turek.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Władysławów.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie, Akta stanu cywilnego Parafii rzymskokatolickiej Wielenin.
Google Scholar

Chlebowski B., Sulimierski F., Walewski W. (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880‒1902.
Google Scholar

Kneifel E., Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese, t. 1, Plauen 1937.
Google Scholar

Szymczak J. (red.), Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki, t. 1, Do 1918, Łódź‒Uniejów 2021.
Google Scholar

Szymczak J. (red.), Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki, t. 2, Lata 1918‒2020, Łódź‒Uniejów 2021.
Google Scholar

Szymczak J. (red.), Uniejów. Dzieje miasta, Łódź‒Uniejów 1995.
Google Scholar

Woźniak K.P., Próba uprzemysłowienia Uniejowa w latach 20.‒30. XIX wieku, „Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 7, s. 17‒28. https://doi.org/10.18778/2299-8403.07.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.07.02

Historia, http://www.wladyslawow.pl/?page_id=41 [dostęp: 22.05.2022].
Google Scholar

https://www.geoportal.gov.pl/ [dostęp: 22.05.2022].
Google Scholar

Marchlewski W., Olędrzy podczas II wojny światowej i ich powojenna sytuacja – zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze. Mennonici na Mazowszu 1939–1948, http://holland.org.pl/art.php?kat=art&dzial=maz&id=14 [dostęp: 22.06.2022].
Google Scholar

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Cmentarz ewangelicki w Uniejowie.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Czyżewski, B. (2022). Biogramy osób pochowanych na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Uniejowie na podstawie zachowanych inskrypcji nagrobnych. Biuletyn Uniejowski, 11, 81–94. https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.05

Numer

Dział

Articles