Wyposażenie liturgiczne kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu

Autor

  • Jędrzej Tomasz Kałużny Absolwent Katedry Historii Średniowiecznej, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź; pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie, Centrum Spycimierskie Boże Ciało, ul. bł. Bogumiła 13,99-210 Uniejów image/svg+xml https://orcid.org/0000-0003-1337-0329
  • Angelika Wochna Pracownik Muzeum Fabryki w Łodzi (dział promocji i marketingu), ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.04

Słowa kluczowe:

Spycimierz, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, kościół w Spycimierzu

Abstrakt

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu jest najstarszą parafią na terenie gminy Uniejów. Wzmianki historyczne na temat jej funkcjonowania pochodzą z początku XII w. Mimo wielu zmian w funkcjonowaniu, a także wznoszeniu nowych kościołów na terenie parafii, we wnętrzu obecnej świątyni zostało zachowanych wiele niezwykle cennych, zabytkowych przedmiotów sakralnych.

Bibliografia

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, R. Grodecki (przekł.), wyd. 4, Wrocław 1975.
Google Scholar

Archiwum Diecezjalne we Włocławku, wizytacje arcybiskupów gnieźnieńskich.
Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, Poznań 1877.
Google Scholar

Łaski J., Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, J. Łukowski, J. Korytkowski (wyd.), t. 1, Gniezno 1880.
Google Scholar

Spycimierz – kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, wykaz zabytków.
Google Scholar

Bieniak J., Paweł Ogon wojewoda łęczycki [w:] PSB, t. 25, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 367.
Google Scholar

Chańko J., W PRL 1945–1989 [w:] Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki, t. 2, Lata 1918–2020, J. Szymczak (red.), Łódź–Uniejów 2021, s. 211–355.
Google Scholar

Czyżak M., Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408–1448 r., Poznań 2003.
Google Scholar

Jabłońska A., Kapituła uniejowska do początku XVI wieku, Kielce 2005.
Google Scholar

Jabłoński M., Samorządowy Uniejów w latach 1990–2020 [w:] Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki, t. 2, Lata 1918–2020, J. Szymczak (red.), Łódź–Uniejów 2021, s. 359–627.
Google Scholar

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5, Województwo poznańskie, T. Ruszczyńska i A. Sławska (red.), z. 26: Powiat turecki, M. Kwiczala (oprac.), Warszawa 1959.
Google Scholar

Kita J., Lata Zaborów 1793–1918. Wielki Kryzys [w:] Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki, t. 1, Do 1918 roku, J. Szymczak (red.), Łódź–Uniejów 2021, s. 453–510.
Google Scholar

Klata H., Było – nie minęło. Gawęda o Śpicimierzu, „Ład Boży”, dodatek do „Niedzieli” 2000, nr 16, s. 3
Google Scholar

Kowalska-Pietrzak A., Duchowieństwo parafialne w późnośredniowiecznej Polsce Centralnej. Archidiakonaty łęczycki i uniejowski, Łódź 2014.
Google Scholar

Kujawski W., Spycimierz, „Ład Boży”, dodatek do „Niedzieli” 1992, nr 19, s. 5.
Google Scholar

Kurtyka J., Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997.
Google Scholar

Marszał T., Szadkowski słownik biograficzny. Średniowiecze i renesans, Łódź 2012.
Google Scholar

Nowak T., Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XV i początku XVI wieku, Wieluń 2017.
Google Scholar

Poniewozik L., Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza, Lublin 2004.
Google Scholar

Różański M., Duchowieństwo parafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII w. Studium prozopograficzne, Łódź 2010.
Google Scholar

Salm J., Zabytki Uniejowa i miejsko-wiejskiej Gminy Uniejów [w:] Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki, t. 2, Lata 1918–2020, J. Szymczak (red.), Łódź–Uniejów 2021, s. 643–692.
Google Scholar

Szymczakowa A., Wiejskie zaplecze Uniejowa do schyłku XVI wieku [w:] Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki. t. 1, Do 1918 roku, J. Szymczak (red.), Łódź–Uniejów 2021, s. 129–211.
Google Scholar

Waingertner P., W drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939 [w:] Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki, t. 2, Lata 1918–2020, J. Szymczak (red.), Łódź–Uniejów 2021, s. 15–86.
Google Scholar

Wilk-Woś Z., O plebanach miejskim i wiejskim, „Biuletyn Uniejowski” 2016, t. 5, s. 29–40. https://doi.org/10.18778/2299-8403.05.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.05.02

Żerek-Kleszcz H., Uniejów i jego zaplecze gospodarcze w XVII–XVIII wieku [w:] Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki, t. 1, Do 1918 roku, J. Szymczak (red.), Łódź–Uniejów 2021, s. 213–387.
Google Scholar

Owczarek A., Średniowieczny zabytek ze Spycimierza, https://uniejow.pl/aktualnosci/sredniowieczny-zabytek-ze-spycimierza.html [dostęp: 17.03.2022].
Google Scholar

https://spycimierskiebozecialo.pl/pl/parafia-i-kosciol/ [dostęp: 17.03.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Kałużny, J. T., & Wochna, A. (2022). Wyposażenie liturgiczne kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu. Biuletyn Uniejowski, 11, 63–80. https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.04

Numer

Dział

Articles