Obraz historii sokolnictwa w kontekście badań nad dziejami grodu Spycimierz

Autor

  • Mateusz Moszczyński Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.03

Słowa kluczowe:

Spycimierz, sokolnictwo, ptaki drapieżne

Abstrakt

Przedstawienie sokolnictwa jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które znacząco wpływało na kształtowanie się współczesnej Europy, może pomóc w rozumieniu tworzenia się struktur społecznych i początków państwowości. Historia tej jednej z najstarszych form łowiectwa, będącej nietypową rozrywką książąt i władców, sięga początków pierwszych cywilizacji. Fenomen sokolnictwa nadal pozostaje przedmiotem badań historyków i archeologów, również w kontekście grodu w Spycimierzu i jego burzliwej historii, związanej z pierwszymi Piastami.

Bibliografia

Andrzejewski A., Sikora J., Grodziska wczesnośredniowieczne Polski centralnej. Archeologiczne badania nieinwazyjne z lat 2013–2016, Łódź 2017, s. 88–99.
Google Scholar

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, Warszawa 1998, s. 25.
Google Scholar

Bogacki M., Sokolnictwo na terenach ziem Polski od wczesnego średniowiecza do nowożytności (IX–XVIII wiek), Warszawa 2003.
Google Scholar

Cieślikowski M., Sokolnictwo, Warszawa 2009.
Google Scholar

Dehnel A., O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów, Warszawa 1939.
Google Scholar

Duczko W., Ruś Wikingów, Warszawa 2006.
Google Scholar

Ikram S., Divine Creatures: Animal Mummies in Ancient Egypt, Kair 2005. https://doi.org/10.5743/cairo/9789774248580.001.0001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5743/cairo/9789774248580.001.0001

Łaszczyńska O., Najstarsze papieskie bulle protekcyjne dla biskupstw polskich, cz. 1, Bulla gnieźnieńska z r. 1136 (dalej: Bulla 1136), Poznań 1947, s. 15.
Google Scholar

Mazaraki M., Z sokołami na łowy, Warszawa 1977.
Google Scholar

Musgrove D., Lewis M., Tkanina z Bayeux. Opowieść wysnuta, tłum. A.D. Kamińska, Warszawa 2022.
Google Scholar

Nestor L., Latopis. Powieść lat minionych, Warszawa 2018.
Google Scholar

Rostafiński J., O myślistwie, koniach i psach łowczych. Książek pięcioro z lat 1584‒1690, Kraków 1914.
Google Scholar

Samsonowicz A., Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa 2011.
Google Scholar

Śladami Dawnych Kultur: Dawna Ruś, N. Tretjakow i in., H. Harland (przeł. z ros.), Warszawa 1957.
Google Scholar

Tryk C., Sokolnictwo w Prusach krzyżackich i książęcych od XIV do XVII wieku, Olsztyn 2015.
Google Scholar

Vögele H.H., Die Falknerei. Eine ethnographische Darstellung, Melsungen 1931.
Google Scholar

Wodzicki hr. K., O Sokolnictwie i ptakach myśliwskich, Warszawa 1858.
Google Scholar

http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1920&from=FBC [dostęp: 25.02.2022].
Google Scholar

http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/gall%20anonim%20-%20kroniki.pdf [dostęp: 27.03.2022].
Google Scholar

https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6ksta_Runestone [dostęp: 27.03.2022].
Google Scholar

https://gniazdosokolnikow.pl [dostęp: 18.03.2022].
Google Scholar

https://ich.unesco.org/en/10b-representative-list-00891?include=slideshow_inc.php&id=01209&width=620&call=slideshow&mode=scroll [dostęp: 27.03.2022].
Google Scholar

https://ich.unesco.org/img/photo/thumb/10498-HUG.jpg [dostęp: 27.03.2022].
Google Scholar

https://ukrainamarcina.pl/tryzub/ [dostęp: 26.03.2022].
Google Scholar

https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/zgothic/miniatur/1151-200/4fecamp/index.html [dostęp: 22.03.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Moszczyński, M. (2022). Obraz historii sokolnictwa w kontekście badań nad dziejami grodu Spycimierz. Biuletyn Uniejowski, 11, 49–61. https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.03

Numer

Dział

Articles