Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Szadek w latach 1989-2003

Autor

  • Mariusz Lamprecht Uniwersytet Łódzki, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.04.07

Bibliografia

Chlebowski B., Sulimierski F., i in. (red), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowińskich, t. 1–14, Warszawa 1880–1895.
Google Scholar

Grzeszczak J., Przesunięcie „miasto — wieś” w przemyśle krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty IGiPZ PAN” 1998, nr 55, Warszawa.
Google Scholar

Lamprecht M., Małe miasta i ich rola w rozwoju gospodarczym województwa łódzkiego, „Biuletyn KPZK PAN”, artykuł w druku.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Rocznik statystyczny województwa łódzkiego, WUS, Łódź 2001–2003.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2004-12-30

Jak cytować

Lamprecht, M. (2004). Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Szadek w latach 1989-2003. Biuletyn Szadkowski, 4, 93–99. https://doi.org/10.18778/1643-0700.04.07

Numer

Dział

Articles