Układ urbanistyczny Szadku – ocena konfiguracyjna

Autor

  • Mariusz Lamprecht Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0002-0418-1115

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.02

Słowa kluczowe:

Szadek, małe miasto, morfologia miasta, składnia przestrzeni, space syntax

Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki analizy konfiguracyjnej układu urbanistycznego Szadku (obszaru miasta lokacyjnego i jego bezpośredniego otoczenia) z zastosowaniem narzędzi składni przestrzeni (space syntax). Przedstawione badania ujawniły przestrzenie kluczowe dla funkcjonowania miasta w kontekście konfiguracyjnym. Są to m.in. dwa rdzenie integracji: jeden o charakterze pasmowym, położony na obszarze miasta lokacyjnego z przedłużeniem w kierunku struktur Nowego Miasta, drugi o charakterze węzłowym, istniejący na obszarze przypuszczalnego położenia struktur przedlokacyjnych tego miasta. Zidentyfikowane zostały także przestrzenie istotne dla utrzymania sprawności systemu miejskiego w kontekście ruchu pieszego.

Bibliografia

Autodesk Inc., AutoCAD Civil 3D 2020 [oprogramowanie komputerowe].
Google Scholar

Baran P. K., Rodríguez D.A., Khattak A. J., Space syntax and walking in a new urbanist and suburban neighbourhoods, „Journal of Urban Design” 2008, nr 13 (1), s. 5‒28. https://doi.org/10.1080/13574800701803498
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13574800701803498

Bartoszewicz A., Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek z najstarszej księgi miejskiej, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6, s. 111‒126.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zalewowych w gminie Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16, s. 307‒320. https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.15
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.15

Burchard J., Środowiskowe uwarunkowania rozwoju miasta i gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2001, t. 1, s. 77‒90.
Google Scholar

Environmental Systems Research Institute, 2015, Arc gis Desktop [oprogramowanie komputerowe].
Google Scholar

Florczak I., Archiwalia dotyczące Szadku z lat 1867–1918 w zasobie archiwum państwowego w Łodzi, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 171‒188.
Google Scholar

Głąb Z., Nowe Miasto w Szadku w kartografii XIX-wiecznej – niezrealizowane obietnice nowej przestrzeni społecznej, „Biuletyn Szadkowski” 2020, t. 3, s. 55‒71. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.01

Goldberg J., Szadek. Studium historyczno-urbanistyczne miasta, Łódź 1961.
Google Scholar

Hillier B., Cities as movement economies, „Urban Design International” 1996, nr 1 (1), s. 41‒60. https://doi.org/10.1057/udi.1996.5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/udi.1996.5

Hillier B., Space is the machine: a configurational theory of architecture, Space Syntax, London 1996.
Google Scholar

Hillier B., Spatial analysis and cultural information: the need for theory as well as method in space syntax analysis, [w:] E. Paliou, U. Lieberwirth, S. Polla (red.), Spatial analysis and social spaces, Berlin 2014, s. 19‒48. https://doi.org/10.1515/9783110266436.19
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/9783110266436.19

Hillier B., Hanson J., The social logic of space, Bartlett School of Architecture and Planning, University College of London, Cambridge University Press, 1984, s. 281.
Google Scholar

Hillier B., Penn A., Hanson J., Grajewski T., Xu J., Natural movement: or, configuration and attraction in urban pedestrian movement, „Environment and Planning B: Planning and Design” 1993, nr 20 (1), s. 29‒66. https://doi.org/10.1068/b200029
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1068/b200029

Jiang B., Axwoman 6.3: An Arc gis extension for urban morphological analysis, University of Gävle, Sweden 2015 [oprogramowanie komputerowe].
Google Scholar

Jiang B., Ranking spaces for predicting human movement in an urban environment, „International Journal of Geographical Information Science” 2009, nr 23 (7), s. 823‒837. https://doi.org/10.1080/13658810802022822
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13658810802022822

Jiang B., Zhao S., Yin J., Self-organized Natural Roads for Predicting Traffic Flow: a Sensitivity Study, „Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment” 2008, nr 07, s. 1‒27. https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/07/P07008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/07/P07008

Kamiński Z., Osiedle mieszkaniowe budownictwa jednorodzinnego „Szadkowice–Ogrodzim” w gminie Szadek – geneza powstania i ocena założenia po 50 latach, „Biuletyn Szadkowski” 2019, t. 19, s. 5‒49. https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.19.01

Kowalski M., Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16, s. 243‒256. https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.12

Kulesza M., Rozwój przestrzenny i struktura morfogenetyczna Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3, s. 55‒71.
Google Scholar

Lamprecht M., Sikora A., Funkcje administracyjne Szadku – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8, s. 113‒126.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995, s. 131.
Google Scholar

Marszał T., Szadek jako ośrodek sukienniczy w XV‒XVII w., „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 39‒58.
Google Scholar

Ozbil A., Peponis J., Stone B., Understanding the link between street connectivity, land use and pedestrian flows, „Urban Design International” 2011, nr 16 (2), s. 125‒141. https://doi.org/10.1057/udi.2011.2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/udi.2011.2

Raford N., Chiaradia, A., Gil, J., Space syntax: the role of urban form in cyclist route choice in central London, UC Berkeley Research Reports, University of California. UC Berkeley: Safe Transportation Research & Education Center, 2007.
Google Scholar

Rapiejko A., Pradzieje okolic Szadku w zarysie, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8, s. 93‒102.
Google Scholar

Samsonowicz H., W sprawie układu przestrzennego polskich miast przedlokacyjnych, „Zapiski historyczne poświęcone historii pomorza krajów bałtyckich” 1978, t. XLIII, z. 1, s. 79‒88.
Google Scholar

Wiśniewski S., Dostępność transportowa Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 6‒23.
Google Scholar

Raford N., Chiaradia, A., Gil, J., Space syntax: the role of urban form in cyclist route choice in central London, UC Berkeley Research Reports, University of California. UC Berkeley: Safe Transportation Research & Education Center, 2007.
Google Scholar

Rapiejko A., Pradzieje okolic Szadku w zarysie, „Biuletyn Szadkowski” 2008, t. 8, s. 93‒102.
Google Scholar

Samsonowicz H., W sprawie układu przestrzennego polskich miast przedlokacyjnych, „Zapiski historyczne poświęcone historii pomorza krajów bałtyckich” 1978, t. XLIII, z. 1, s. 79‒88.
Google Scholar

Wiśniewski S., Dostępność transportowa Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 6‒23.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-10

Jak cytować

Lamprecht, M. (2021). Układ urbanistyczny Szadku – ocena konfiguracyjna. Biuletyn Szadkowski, 21, 27–49. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.02

Numer

Dział

Articles