Bentofauna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice

Autor

  • Eliza Szczerkowska-Majchrzak Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 image/svg+xml
  • Beata Woziwoda Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16. image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.12

Słowa kluczowe:

aquatic invertebrates, trophic groups, organic matter

Abstrakt

The aim of the study was the documentation of benthofauna from the Pichna Szadkowicka river flowing through the Wojsławice forest complex in the municipality of Szadek. The study was conducted in July 2013 at eight study sites. Among the collected material, many groups of invertebrates were distinguished, Gammaridae were dominant in the benthic community, Chironomidae, (Diptera) and representatives of the Mollusca (Sphaeridae) were subdominants. Invertebrates were most abundant among macrophytes (Glyceria.fiuitans) on the sandy bottom with a small fraction of fine particles of organic matter; there was no presence of animals in the stream headwaters area.

Bibliografia

Allan J. D., Ekologia wód płynących, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. Będzicki L. A., Widłonogi Copepoda, [w:] Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska, t. 3, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 2007, s. 297-309.
Google Scholar

Cummins K. W., Structure and function of stream ecosystem, ,,Bioscience" 1974, no. 24, s. 361-341.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1296676

Cummins K. W., Klug M. J., Feeding ecology of stream invertebrates, ,,Annual Review of Ecology and Systematics" 1979, vol. 10, s. 147-172.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.es.10.110179.001051

Czachorowski S., Chruściki (Trichoptera) jezior Polski. Charakterystyka rozmieszczenia larw, Wydawnictwo WSP, Olsztyn 1998.
Google Scholar

Czachorowski S., Chruściki - podwodni konstruktorzy (część 1), ,,Notatki Entomologiczne" 2001, t. 2 (2), s. 52-56.
Google Scholar

Jura C., Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, Warszawa 1997.
Google Scholar

Czachorowski S., Pietrzak L., Klucz do oznaczania rodzin chruścików (Trichoptera) występujących w Polsce - larwy, Wydawnictwo Mantis, Olsztyn 2003.
Google Scholar

Czachorowski S., Pepławska A., Zmiany fauny chruścików w antropogenicznym zbiorniku śródmiejskim (Olsztyn), ,,Trichopteron" 2006, nr 23, s. 17.
Google Scholar

Dukowska M., Sieć troficzna w rzece poniżej piętrzenia, [w:] Bory tucholskie i inne obszary leśne, ochrona, monitoring, edukacja, red. K. Gwoździński, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, s. 187-196.
Google Scholar

Grzybkowska M., Adaptacje owadów (Chironomidae) do anoksji i hipoksji, ,,Kosmos" 2011, t. 1-2 (290-291), s. 53-60.
Google Scholar

Grzybkowska M., Jak przetrwać w skrajnie trudnych warunkach? Adaptacje ochotek, ,,Kosmos" 2006, t. 2-3 (271-272), s. 197-207.
Google Scholar

Grzybkowska M., Zależności troficzne w wodach słodkich, [w:] Bory tucholskie i inne obszary leśne, ochrona, monitoring, edukacja, red. K. Gwoździński, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, s. 213-231.
Google Scholar

Jażdżewski K., Kiełże Gammaridae, [w:] Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska, t. 3, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 2007, s. 282.
Google Scholar

Jażdżewski K., Równonogi Isopoda, [w:] Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska, t. 3, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 2007, s. 283-285.
Google Scholar

Kaczanowska E., Ochotkowate (Diptera, Chironomidae) morskich i przymorskich siedlisk zasolonych Zatoki Gdańskiej, ,,Wiadomości Entomologiczne" 2005, t. 24, s. 113-119.
Google Scholar

Kahl K., Pilipiuk I., Skąposzczety (Oligochaeta), [w:] Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska, t. 1, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 2004, s. 9-19.
Google Scholar

Kajak Z., Hydrobiologia - limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Google Scholar

Krodkiewska M., Zgrupowania skąposzczetów dennych (Oligochaeta) Kanału Gliwickiego i Kanału Kędzierzyńskiego oraz związanych z nimi zbiorników antropogenicznych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010, s. 7-10.
Google Scholar

Lampert W., Sommer U., Ekologia wód śródlądowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Google Scholar

Mackenzie A., Ball A. S., Virdee S. R., Krótkie wykłady. Ekologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Google Scholar

Minshall G. W., Aquatic insect-substratum relationships, [w:] The Ecology of Aquatic Insects, eds. V. H. Resh, D. M. Rosenberg, Praeger Publishers, New York 1984, s. 358--400.
Google Scholar

Niesiołowski S., Stopień poznania meszek (Simuliidae, Diptera) Polski, ,,Biuletyn Entomologiczny" 1995, t. 6 (10)/3, s. 2.
Google Scholar

Niesiołowski S., Meszki Simuliidae, [w:] Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska, t. 2, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 2007, s. 32-35.
Google Scholar

Osmulski P., Leyko W., Structure, Junction and physiological role of Chironomus hemoglobin, ,,Comparative Biochemistry and Physiology" 1986, vol. 85B, s. 701-722.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0305-0491(86)90166-5

Ryby słodkowodne Polski, red. M. Brylińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Google Scholar

Siciński J., Ochotkowate (Chironomidae), [w:] Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska, t. 2, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 2007, s. 30-32.
Google Scholar

Soszyński B., Palaczyk A., Krzemiński W., Zagrożenia i perspektywy ochrony muchówek (Diptera) w Polsce, ,,Wiadomości Entomologiczne" 2000, t. 18, Supl. 2, s. 165-176.
Google Scholar

Szczęsny B., Majecki J., Chruściki (Trichoptera), [w:] Fauna Polski. Charakterystyka I wykaz gatunków, red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska, t. 2, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 2007, s. 387-397.
Google Scholar

Szczęsny B., Trichoptera Chruściki, [w:] Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, red. Z. Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2002, s. 76-79.
Google Scholar

Tarwid K., Ekologia wód śródlądowych, PWN, Warszawa 1988.
Google Scholar

The Chironomidae. The Biology and Ecology of Non-biting Midges, eds. P. D. Armitage, P. S. Cranston, L. C. V. Pinder, Chapman and Hall, London 1995.
Google Scholar

Trojan P., Muchówki (Diptera), [w:] Fauna Polski. Charakterystyka i l4'.Ykaz gatunków, red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska, t. 2, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 2007, s. 9-12.
Google Scholar

Vannote R. L., Minshall G. W., Cummins K. W., Sedel J. R., Cushing C. E., The river continuum concept, ,,Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences" 1980, vol. 3 7, s. 130-137.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1139/f80-017

Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. Wood P. J., Armitage P. D., Sediment deposition in a small lowland stream - management implications, ,,Regulated Rivers: Research and Management" 1999, no. 15, s. 199-210.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1646(199901/06)15:1/3<199::AID-RRR531>3.0.CO;2-0

Woziwoda B., Szczerkowska-Majchrzak E., Charakterystyka geobotaniczna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice, ,,Biuletyn Szadkowski" 2014, t. 14, s. 173-188.
Google Scholar

Żmudziński L., Kornijów R., Bolałek J., Górniak A., Olańczuk-Meyman K., Pęczalska A., Korzeniewski K., Słownik hydrobiologiczny, terminy, pojęcia, interpretacje, Wydaw­nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Szczerkowska-Majchrzak, E., & Woziwoda, B. (2014). Bentofauna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice. Biuletyn Szadkowski, 14, 189–201. https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.12

Numer

Dział

Articles