Próba obliczenia liczby mieszkańców względem wymiaru społecznego w nowobabilońskiej architekturze mieszkalnej na przykładzie Babilonu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.13

Słowa kluczowe:

Babilon, dom, gospodarstwo domowe, okres nowobabiloński, populacja, Merkes

Abstrakt

W niniejszym artykule podejmuję próbę oszacowania liczby mieszkańców nowobabilońskich gospodarstw domowych w oparciu o dane archeologiczne i na przykładzie Babilonu (okres nowobabiloński: 1100/1000–539 p.n.e.). W celu poznania sposobu wykorzystania gospodarstwa lub pojedynczego pomieszczenia należy zrekonstruować sposób funkcjonowania gospodarstwa domowego. Z uwagi jednak na to, że w badaniach archeologicznych nie uwzględniono zabudowań domowych, niezbędne jest zwrócenie się ku źródłom etnograficznym. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej części zawarto najważniejsze informacje dotyczące gospodarstw domowych w okresie nowobabilońskim, uzyskane na podstawie źródeł etnograficznych i porównane z pozostałościami archeologicznymi. W drugiej części artykułu analizuję różne wzory matematyczne stosowane do obliczania liczby mieszkańców na podstawie danych archeologicznych. Trzecia część obejmuje omówienie przedstawiające moje własne wzory matematyczne odnoszące się do zgromadzonych danych.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baker H.D. (2010), The Social Dimensions of Babylonian Domestic Architecture in the Neo-Babylonian and Achaemenid Periods, [in:] J. Curtis, S. Simpson (ed.), The World of Achaemenid Persia-History, Art and Society in Iran and Ancient Near East, I.B. Tauris, London, p. 79–194.
Google Scholar

Baker H.D. (2015), Family Structure, Household Cycle, and the Social Use of Domestic Space in Urban Babylonia, [in:] M. Müller (ed.), Household Studies in Complex Societies (Micro) Archaeological and Textual Approaches, Oriental Institute of the University of Chicago, Chicago, p. 371–407.
Google Scholar

Bayati A. al- (1985), The Babylonian Household, “Sumer”, 41, p. 113–116.
Google Scholar

Casselberry S.E. (1974), Further Refinement of Formulae for Determining Population from Floor Area, “World Archaeology”, 6, p. 117–122, https://doi.org/10.1080/00438243.1974.9979593
Google Scholar

Castel C. (1992), Habitat urbain néo-assyrien et néo-babylonien. De l’espace bâti a l’espace vécu, vol. I–II, P. Geuthner, Paris.
Google Scholar

Cook S.F. (1972), Can Pottery Residues De Used as an Index to Population?, “Miscellaneous Papers on Archaeology”, 4, p. 19–39.
Google Scholar

Cook S.F., Heizer R. (1968), Relationship among Households, Settlement Areas and Population in Aboriginal, [in:] K.C. Chang (ed.), Settlement Archaeology, National Press Books, Palo Alto, p. 76–116.
Google Scholar

Dohm K. (1990), Effect of Population Nucleation on Household Size for Pueblos in the American Southwest, “Journal of Anthropological Archaeology”, 9 (3), p. 201–239, https://doi.org/10.1016/0278-4165(90)90007-Z
Google Scholar

Fakri A.H. (1981), Demographic Archaeology, Academic Press, New York–London.
Google Scholar

Gurney O.R., Hulin P. (1964), The Sultantepe Tablets, vol. II, British Institute of Archaeology at Ankara, London.
Google Scholar

Herodotus (2013), The Histories, trans. G. Rawlison, Roman Roads Media, LLC, Moscow, https://files.romanroadsstatic.com/materials/herodotus.pdf
Google Scholar

Kolb C.C., Charlton T.H., DeBoer W., Fletcher R., Healy P.F., Janes R.R., Naroll R., Shea D. (1985), Demographic Estimates in Archaeology: Contributions from Ethnography on Mesoamerican Peasants, “Current Anthropology”, 26, p. 581–599, https://doi.org/10.1086/203348
Google Scholar

Laslett P. (1972), Introduction: the History of the Family, [in:] P. Laslett, R. Wall (ed.), Household and Family in Past Time, Cambridge University Press, Cambridge, p. 1–89, https://doi.org/10.1017/CBO9780511561207.003
Google Scholar

LeBlanc S. (1971), An Addition to Naroll’s Suggested Floor Area Settlement Population Relationship, “American Antiquity”, 36, p. 210–211, https://doi.org/10.2307/278676
Google Scholar

Lenzen A.H. (1962), Ausgrabungsberichte aus Uruk. Vorläufiger Berichte über die ... in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen, Gebr. Mann, Berlin.
Google Scholar

Matthews V.H. (2003), Marriage and Family in the Ancient Near East, [in:] K.M. Campbell (ed.), Marriage and Family in the Biblical World, InterVarsity Press, Downers Grove, p. 1–32.
Google Scholar

Miglus P. (1999), Städtische Wohnarchitektur in Babylonien und Assyrien, von Zabern, Mainz am Rhein (Baghdader Forschungen, 22).
Google Scholar

Naroll R. (1962), Floor Area and Settlement Population, “American Antiquity”, 27 (4), p.587–589, https://doi.org/10.2307/277689
Google Scholar

Pfälzner P. (2001), Haus Und Haushalt, von Zabern, Mainz am Rhein.
Google Scholar

Reuther O. (1926), Die Innestadt von Babylon (Merkes), Saarlänidsche Druckerei & Verlag, Leipzig–Berlin (Wissenschaftliche Veröffenlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, 47).
Google Scholar

Schloen J.D. (2001), The Household of the Father as Fact and Symbol. Patrimonialism in Ugarit and the Ancient Near East, Eisenbrauns, Winona Lake (Studies in the Archaeology and History of the Levant, 2).
Google Scholar

Sjöberg A.W. (1974), Der Examenstext A, “Zeitschrift für Assyriologie”, 64, p.137–176.
Google Scholar

Stol M. (1995), Private Life in Ancient Mesopotamia, [in:] J.M. Sasson et al. (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vol. I, Hendrickson, New York, p. 488–493.
Google Scholar

Tenney J.S. (2010), Household Structure and Population Dynamics in Middle Babylonian Provincial “Slave” Population, [in:] L. Culberston (ed.), Slaves and Households, Oriental Intstitute of the University of Chicago, Chicago, p. 135–149.
Google Scholar

Wetzel F., Weissbach. F. (1938), Das Hauptheiligtum des Marduk in Babylon, Saarlänidsche Druckerei & Verlag, Leipzig–Berlin (Wissenschaftliche Veröffenlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, 59).
Google Scholar

Wiessner P. (1974), A Functional Estimator of Population from Floor Area, “American Antiquity”, 39, p. 343–349, https://doi.org/10.2307/279593
Google Scholar

Woolley C.L., Mallowan M.E.L. (1962), Ur Excavations 9. The Neo-Babylonian und Persian Periods, British Museum, London–Oxford–Philadelphia.
Google Scholar

Wunsch C. (1995–1996), Die Frauen der Familie Egibi, “Archiv für Orientforschung”, 42–43, p. 33–63.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

al-Ibadi, A. (2019). Próba obliczenia liczby mieszkańców względem wymiaru społecznego w nowobabilońskiej architekturze mieszkalnej na przykładzie Babilonu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (34), 225-241. https://doi.org/10.18778/0208-6034.34.13

Numer

Dział

Articles